CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Kalibrace tiskárny

5. Kalibrace tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Kalibrace tiskárny
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
25
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Kalibrace tiskárny
Kalibrace tiskárny
V následujících krocích si projdeme celý proces kalibrace.
Postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce a použijte tuto kapitolu k získání dalších informací týkající se jednotlivých kroků.
NENALÍVEJTE PRYSKYŘICI do vaničky, dokud vás k tomu nevyzve tiskárna!
Nikdy neopravujte tiskárnu s pryskyřicí uvnitř!
Rozlití resinu (pryskyřice) v tiskárně bude mít s největší pravděpodobností za následek poškození SL1 SPEED. Buďte opatrní!
Nikdy se nedívejte do tiskárny během kalibrace obrazovky nebo UV LED světla. Existuje riziko TRVALÉHO POŠKOZENÍ vašich očí.
Průvodce 1-2
Průvodce 1-2
Průvodce 1-2
Průvodce 1-2
Vítejte v Průvodci úvodním nastavením, který vás provede základy úvodního nastavení.
Úplně otevřete akrylátové víko.
Pokud je vanička na resin uvnitř, odšroubujte šrouby, odstraňte je a poté vaničku vyndejte.
Klikněte na "Pokračovat".
Průvodce 3
Průvodce 3
Průvodce 3
V tomto kroku je čas na odstranění tiskové platformy.
Povolte černý šroub a odstraňte tiskovou platformu.
Položte platformu na měkký kus látky! Můžete použít tu samou jako při montáži. Nikdy nepokládejte platformu přímo na stůl!
Stiskněte „Pokračovat“ a počkejte, dokud nebudou provedeny všechny kontroly.
Průvodce 4
Průvodce 4
Průvodce 4
UJISTĚTE SE, ŽE V TISKÁRNĚ NENÍ VANIČKA ANI ŽÁDNÝ RESIN!!!
Otestujeme UV LED světlo, takže jakákoliv pryskyřice ve vaničce bude vytvrzena. Tento test trvá asi 2 minuty.
Než budete pokračovat, zavřete víko.
Stiskněte "Pokračovat"
Průvodce 5
Průvodce 5
Právě teď byste měli slyšet zvuk vycházející z reproduktoru poblíž dotykové obrazovky.
Průvodce 6
Průvodce 6
Průvodce 6
Průvodce 6
Za žádných okolností neotvírejte víko, nechte ho zavřené! UV světlo uvnitř způsobí poškození očí.
Podívejte se shora na tiskárnu. Úroveň očí musí být nad ní. Jinak nebudete moci správně posoudit výsledek.
Zkontrolujte celou obrazovku, musíte vidět celé logo naší společnosti. Neměly by chybět žádné části (písmena).
Tip: Pokud logo nevidíte zřetelně, zkuste na obrazovku položit list papíru. Doporučujeme formát A5 s hustotou 80 g/m².
Po vložení plátu nezapomeňte KRYT ZAVŘÍT!
Průvodce 7
Průvodce 7
Průvodce 7
Otevřete kryt, abyste získali přístup do tiskárny.
Vložte vaničku na resin (pryskyřici) a utáhněte ji pomocí šroubů. Ujistěte se, že je nádrž čistá a prázdná (uvnitř není žádná pryskyřice)!
Pokračujte kliknutím na tlačítko "Pokračovat".
Průvodce 8
Průvodce 8
Průvodce 8
Umístěte plošinu na střed vaničky na pryskyřici pod úhlem 90°. Viz obrázek.
Jakmile budete připraveni, stiskněte "Pokračovat".
Průvodce 9
Průvodce 9
Průvodce 9
Nyní se provede kontrola osy věže.
Zavřete víko, stiskněte tlačítko „Pokračovat“, počkejte, až bude proces dokončen, a pokračujte dalším krokem.
Průvodce 10
Průvodce 10
Průvodce 10
Otevřete víko a zkontrolujte, zda jsou šrouby vaničky na resin pevně dotažené.
Pak klikněte na "Pokračovat".
Průvodce 11
Průvodce 11
Průvodce 11
Nyní je čas otočit tiskovou platformu, aby se vešla do vaničky na resin.
Mírně uvolněte černý pojistný šroub a vytáhněte tiskovou platformu.
Vložte plošinu zpět, ale tentokrát podle obrázku. Okraje plošiny by měly být rovnoběžné s okraji vaničky.
Znovu utáhněte čudlík (knob).
Stiskněte "Pokračovat"
Průvodce 12
Průvodce 12
Průvodce 12
Zavřete oranžové víko.
Stiskněte tlačítko „Pokračovat“ a zatím se nedotýkejte tiskárny!
Průvodce 9
Průvodce 9
Gratulujeme! Část nastavení je dokončena. Nyní zkalibrujeme tiskárnu. Klikněte na "Pokračovat".
Kalibrace 1
Kalibrace 1
Kalibrace 1
Nyní je třeba otočit tiskovou plošinu tak, aby se vešla do vaničky s pryskyřicí.
Mírně uvolněte černý pojistný šroub a vytáhněte tiskovou platformu.
Vložte platformu zpět, ale tentokrát podle obrázku. Okraje platformy by měly být rovnoběžné s okraji vaničky.
Znovu utáhněte pojistný šroub.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 2
Kalibrace 2
Kalibrace 2
Opatrně povolte šroub(y) na konzole. Dvě otáčky stačí. Dávejte pozor, abyste je úplně neodšroubovali.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 3
Kalibrace 3
Kalibrace 3
Povolte a vyndejte oba šrouby na vaničce na pryskyřici. Položte je mimo tiskárnu.
Otočte vaničku na tiskárně o 90 °
Za oponou: Vaničku použijeme ke kalibraci mechanismu náklonu. Vanička bude sloužit jako nivelační nástroj k nastavení náklonu vodorovně.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 4
Kalibrace 4
Kalibrace 4
Podívejte se na obrázky ve Wizardovi, abyste nastavili mechanismus náklonu správně.
Skutečné nastavení bude v dalším kroku, zatím si jen zjistěte správnou pozici.
V zákulisí: Vanička musí být umístěna na obou stranách tiskárny, která se nepohybuje, a uprostřed je mechanismus náklonu s obrazovkou. Vaším cílem je nastavit všechny povrchy na stejnou úroveň.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 5
Kalibrace 5
Pomocí šipek posouvejte mechanismus náklonu, dokud ho nezarovnáte se spodním okrajem vaničky na resin.
Doporučené nastavení: pomocí náklonu mírně zvedněte vaničku nad tiskárnu a poté ji vraťte dolů, dokud se znovu nedotknete povrchu tiskárny.
Hodnota se u každé tiskárny bude lišit.
Jakmile tento krok dokončíte, můžete vaničku vyndat z tiskárny. Ujistěte se, že nepoškodíte (neprorazíte) FEP fólii.
Kalibrace 6
Kalibrace 6
Kalibrace 6
Než budete pokračovat dalším krokem, ujistěte se, že jsou všechny díly dokonale čisté. Na těchto dílech by neměla být žádná špína ani resin:
Vanička
Tiskový displej
Tisková plartforma
Stiskněte "Pokračovat"
UPOZORNĚNÍ: Nečistěte fólii FEP isopropylalkoholem! Použijte kombinaci teplé vody a prostředku na mytí nádobí.
Kalibrace 7
Kalibrace 7
Kalibrace 7
Poté, co se ujistíte, že je vše čisté, umístěte vaničku zpět do původní polohy a zajistěte ji šrouby.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 8
Kalibrace 8
Kalibrace 8
Zkontrolujte, zda platforma pevně drží na tiskárně. Pokud ne, utáhněte černý pojistný šroub.
Vzhledem k tomu, že šroub(y) v konzoli není/nejsou utaženy, kloub se může kývat, ale to je prozatím v pořádku.
Jemným zatlačením na plošinu zajistěte, aby byla v konzole úplně dole.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 9
Kalibrace 9
Kalibrace 9
Zavřete oranžové akrylátové víko a pokračujte dalším krokem.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 10
Kalibrace 10
Kalibrace 10
Otevřete víko a nahlédněte dovnitř tiskárny, ujistěte se, že okraje plošiny a vaničky jsou rovnoběžné.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 11
Kalibrace 11
Kalibrace 11
Kalibrace 11
Jednou rukou držte plošinu (platformuú v klidu a mírně na ni tlačte směrem dolů, abyste udrželi dobrý kontakt s obrazovkou. Poté pomocí inbusového klíče utáhněte šroub(y) na konzole. Poté plošinu uvolněte.
Některé jednotky SL1 mohou mít dva šrouby - utáhněte je rovnoměrně, postupně.
Stiskněte "Pokračovat"
Uchopte plošinu oběma rukama jako na obrázku a zkuste ji naklonit nahoru a dolů. Platforma se nesmí pohybovat!
Pokud se platforma pohybuje, vraťte se na začátek kalibrace a celý postup opakujte. Nezapomeňte použít větší sílu k utažení šroubů v konzole.
Dokončení kalibrace
Dokončení kalibrace
Kalibrace je dokončena! Zkontrolujte poslední obrazovku.
Pro pokročilé uživatele jsou zahrnuty hodnoty pro PrusaSlicer, aby byl odhad doby tisku přesnější. Upozorňujeme, že musíte přepnout PrusaSlicer do režimu Expert.
Máme téměř hotovo! Nyní přejděte na poslední kapitolu: 6. První tisk
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás