CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

5. Finále

5. Finále
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Finále
 Obtížnost
Střední
 Kroky
29
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Kalibrace tiskárny
Kalibrace tiskárny
V následujících krocích si projdeme celý proces kalibrace.
Připojte tiskárnu, ujistěte se, že je zapnutý vypínač zdroje napájení, a stisknutím tlačítka na přední straně tiskárnu zapněte.
Postupujte podle pokynů na dotykové obrazovce a použijte tuto kapitolu k získání dalších informací týkající se jednotlivých kroků.
NENALÍVEJTE PRYSKYŘICI do vaničky, dokud vás k tomu nevyzve tiskárna!
Nikdy neopravujte tiskárnu s pryskyřicí uvnitř!
Rozlití resinu (pryskyřice) v tiskárně bude mít s největší pravděpodobností za následek poškození SL1. Buďte opatrní!
Nikdy se nedívejte do tiskárny během kalibrace obrazovky nebo UV LED světla. Existuje riziko TRVALÉHO POŠKOZENÍ vašich očí.
Průvodce rozbalováním
Průvodce rozbalováním
Průvodce rozbalováním
Průvodce rozbalováním
Ujistěte se, že jste odstranili ochrannou fólii.
Potvrďte a ukončete tohoto krátkého průvodce unboxingem stisknutím tlačítka "Pokračovat".
Průvodce 1-2
Průvodce 1-2
Průvodce 1-2
Průvodce 1-2
Vítejte v Průvodci úvodním nastavením, který vás provede základy úvodního nastavení.
Úplně otevřete akrylátové víko.
Pokud je vanička na resin uvnitř, odšroubujte šrouby, odstraňte je a poté vaničku vyndejte.
Klikněte na "Pokračovat".
Průvodce 3
Průvodce 3
Průvodce 3
V tomto kroku je čas na odstranění tiskové platformy.
Povolte černý šroub a odstraňte tiskovou platformu.
Položte plošinu na měkký kus látky! Můžete použít tu samou jako při montáži. Nikdy nepokládejte plošinu přímo na stůl!
Stiskněte „Pokračovat“ a počkejte, dokud nebudou provedeny všechny kontroly.
Průvodce 4
Průvodce 4
Průvodce 4
UJISTĚTE SE, ŽE V TISKÁRNĚ NENÍ VANIČKA ANI ŽÁDNÝ RESIN!!!
Otestujeme UV LED světlo, takže jakákoliv pryskyřice ve vaničce bude vytvrzena. Tento test trvá asi 2 minuty.
Než budete pokračovat, zavřete víko.
Stiskněte "Pokračovat"
Test displeje
Test displeje
Test displeje
Test displeje
Za žádných okolností neotvírejte víko, nechte ho zavřené! UV světlo uvnitř způsobí poškození očí.
Podívejte se shora na tiskárnu. Úroveň očí musí být nad ní, ne vpředu. Jinak nebudete moci správně posoudit výsledek.
Zkontrolujte celou obrazovku, musíte vidět celé logo naší společnosti. Neměly by chybět žádné části (písmena).
Průvodce 5
Průvodce 5
Průvodce 5
Otevřete akrylové víko, abyste získali přístup do tiskárny.
Vložte vaničku na resin (pryskyřici) a utáhněte ji pomocí šroubů. Ujistěte se, že je nádrž čistá a prázdná (uvnitř není žádná pryskyřice)!
Pokračujte kliknutím na tlačítko "Pokračovat".
Průvodce 6
Průvodce 6
Průvodce 6
Nyní se provede kontrola osy věže.
Zavřete víko, stiskněte tlačítko „Pokračovat“, počkejte, až bude proces dokončen, a pokračujte dalším krokem.
Průvodce 7
Průvodce 7
Průvodce 7
Otevřete kryt, abyste získali přístup do tiskárny.
Vložte plošinu, ale pro tento krok ji otočte pod úhlem 60 °. Viz obrázek.
Jakmile budete připraveni, stiskněte "Pokračovat".
Průvodce 8
Průvodce 8
Průvodce 8
Zavřete oranžové víko.
Stiskněte tlačítko „Pokračovat“ a zatím se nedotýkejte tiskárny!
Za oponou: Tiskárna musí otestovat vodivost senzoru resinu, proto se plošina sníží dolů a téměř se dotkne nádrže, aby uzavřela elektronický obvod. Proto prozatím musíte plošinu otočit. Během postupu se nedotýkejte tiskárny.
Průvodce 9
Průvodce 9
Průvodce 9
Abyste plně využili funkce tiskárny, doporučujeme nastavit místní časové pásmo.
Nastavte hodnoty a stiskněte „Pokračovat“
Průvodce 10
Průvodce 10
Průvodce 10
Právě teď byste měli slyšet zvuk vycházející z reproduktoru poblíž dotykové obrazovky.
Gratulujeme! Část nastavení je dokončena. Nyní zkalibrujeme tiskárnu.
Kalibrace 1
Kalibrace 1
Kalibrace 1
Nyní je čas otočit tiskovou platformu, aby se vešla do vaničky na resin.
Mírně uvolněte černý pojistný šroub a vytáhněte tiskovou platformu.
Vložte plošinu zpět, ale tentokrát podle obrázku. Okraje plošiny by měly být rovnoběžné s okraji vaničky.
Znovu utáhněte pojistný šroub.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 2
Kalibrace 2
Kalibrace 2
Opatrně povolte šroub(y) na konzole. Dvě otáčky stačí. Dávejte pozor, abyste je úplně neodšroubovali.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 3
Kalibrace 3
Kalibrace 3
Povolte a vyndejte oba šrouby na vaničce na pryskyřici. Umístěte je mimo tiskárnu.
Otočte vaničku na tiskárně o 90 °
Za oponou: Vaničku použijeme ke kalibraci mechanismu náklonu. Vanička bude sloužit jako nivelační nástroj k nastavení náklonu vodorovně.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 4
Kalibrace 4
Kalibrace 4
Podívejte se na obrázky ve Wizardovi, abyste nastavili mechanismus náklonu správně.
Skutečné nastavení bude v dalším kroku, zatím si jen zjistěte správnou pozici.
V zákulisí: Vanička musí být umístěna na obou stranách tiskárny, která se nepohybuje, a uprostřed je mechanismus náklonu s obrazovkou. Vaším cílem je nastavit všechny povrchy na stejnou úroveň.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 5
Kalibrace 5
Pomocí šipek posouvejte mechanismus náklonu, dokud ho nezarovnáte se spodním okrajem vaničky na resin.
Doporučené nastavení: pomocí náklonu mírně zvedněte vaničku nad tiskárnu a poté ji vraťte dolů, dokud se znovu nedotknete povrchu tiskárny.
Hodnota se u každé tiskárny bude lišit.
Jakmile tento krok dokončíte, můžete vaničku vyndat z tiskárny. Ujistěte se, že nepoškodíte (neprorazíte) FEP fólii.
Kalibrace 6
Kalibrace 6
Kalibrace 6
Než budete pokračovat dalším krokem, ujistěte se, že jsou všechny díly dokonale čisté. Na těchto dílech by neměla být žádná špína ani resin:
Vanička (1x)
Tiskový displej
Tisková plartforma
Stiskněte "Pokračovat"
UPOZORNĚNÍ: Nečistěte fólii FEP isopropylalkoholem! Použijte kombinaci teplé vody a prostředku na mytí nádobí.
Kalibrace 7
Kalibrace 7
Kalibrace 7
Poté, co se ujistíte, že je vše čisté, umístěte vaničku zpět do původní polohy a zajistěte ji šrouby.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 8
Kalibrace 8
Kalibrace 8
Zkontrolujte, zda platforma pevně drží na tiskárně. Pokud ne, utáhněte černý pojistný šroub.
Vzhledem k tomu, že šroub(y) v konzole není/nejsou utaženy, kloub se může kývat, ale to je zatím v pořádku.
Jemným zatlačením na plošinu zajistěte, aby byla v konzole úplně dole.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 9
Kalibrace 9
Kalibrace 9
Zavřete oranžové akrylátové víko a pokračujte dalším krokem.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 10
Kalibrace 10
Kalibrace 10
Otevřete víko a nahlédněte dovnitř tiskárny, ujistěte se, že okraje plošiny a vaničky jsou rovnoběžné.
Stiskněte "Pokračovat"
Kalibrace 11
Kalibrace 11
Kalibrace 11
Kalibrace 11
K dokončení seřízení pevně utáhněte jeden nebo oba šrouby konzoly.
Stiskněte "Pokračovat"
Uchopte plošinu oběma rukama jako na obrázku a zkuste ji naklonit nahoru a dolů. Platforma se nesmí pohybovat!
Pokud se platforma pohybuje, vraťte se na začátek kalibrace a celý postup opakujte. Nezapomeňte použít větší sílu k utažení šroubů v konzole.
Dokončení kalibrace
Dokončení kalibrace
Kalibrace je dokončena! Zkontrolujte poslední obrazovku.
Pro pokročilé uživatele jsou zahrnuty hodnoty pro PrusaSlicer, aby byl odhad doby tisku přesnější. Upozorňujeme, že musíte přepnout PrusaSlicer do režimu Expert.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Kalibrace byla ve srovnání s předchozími kapitolami snadná. Snězte poslední řádek, přečtěte si zbývající kroky a užívejte si svou novou tiskárnu.
Ukázkové 3D modely
Ukázkové 3D modely
Modely pro tisk jsou součástí tiskárny, můžete si je stáhnout přímo z našich serverů přes nabídku tiskárny.
Seznam modelů pro tiskárnu SL1 je dostupný na PrusaPrinters.org. Hledejte kolekci "SL1 Ukázkové objekty" (SL1 Sample Objects) od Prusa Research.
Centrum Nápovědy
Centrum Nápovědy
Pokud narazíte obecně na jakýkoliv problém,podívejte se do naší znalostní báze: help.prusa3d.cz
Odpovědi na různé problémy přidáváme každý den!
Přidejte se na PrusaPrinters!
Přidejte se na PrusaPrinters!
Přidejte se na PrusaPrinters!
Přidejte se na PrusaPrinters!
Nezapomeňte se přidat k největší Průša komunitě! Stahujte nejnovější modely jako STL. Registrujte se na PrusaPrinters.org
Hledáte inspiraci pro nový projekt? Na našem blogu vychází článek každý týden.
Pokud potřebujete se stavbou poradit, zkuste naše fórum forum.prusaprinters.org, kde najdete skvělou komunitu :-)
Všechny služby sdílí jeden účet.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás