CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4B. Instalace tiskárny (MK3S+ stříbrný zdroj)

Menu

4B. Instalace tiskárny (MK3S+ stříbrný zdroj)

4B. Instalace tiskárny (MK3S+ stříbrný zdroj)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
4B. Instalace tiskárny (MK3S+ stříbrný zdroj)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
42
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Montáž úchytu zdroje napájení: příprava dílů
Montáž úchytu zdroje napájení: příprava dílů
Montáž úchytu zdroje napájení: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Držák zdroje (1x)
PSU-handle (úchyt zdroje napájení) (1x)
PSU-holder-plug (zástrčka napájecího zdroje) (1x)
SILVER-PSU-retainer (1x) vytisknutý díl
Ujistěte se, že používáte správný díl. Porovnejte s obrázkem. Nepoužívejte díl PSU-retainer, který je součástí vašeho kitu.
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Prostrčte dva šroubky M3x12 otvory v držáku zdroje (PSU holderu).
Zarovnejte úchyt zdroje se šrouby. Zachovejte stejnou orientaci úchytu zdroje, jako na obrázku - všimněte si kapes.
Spojte úchyt s držákem zdroje napájení dohromady utáhnutím obou M3x12 šroubků.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Zasuňte jeden konec krytu držáku napájecího zdroje do otvoru v držáku napájecího zdroje.
Druhý konec zatlačte do otvoru. Měli byste cítit jemné "cvaknutí", které vás ujistí, že je díl správně nasazen.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Vyhledejte výřez na držáku zdroje napájení na straně bez úchytu zdroje.
Ohněte výřez posunutím prstu směrem ke straně s úchytem.
Ohnutou část vytlačte přibližně do úhlu 90°.
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Sestavení držáku zdroje napájení (PSU holder)
Upevněte držák zdroje tak, aby plastový výstupek zapadl do ohnutého plechu. Utáhněte jej dvěma šrouby M3x12.
Veďte svazek kabelů zdroje skrz otvor v držáku zdroje (PSU holderu).
Na straně zdroje zarovnejte otvor v držáku zdroje s otvorem ve zdroji.
Zajistěte oba díly pomocí šroubu M4x5r.
Připevnění dílu SILVER-PSU-retainer
Připevnění dílu SILVER-PSU-retainer
Připevnění dílu SILVER-PSU-retainer
Na boční straně zdroje napájení najděte otvor znázorněný na obrázku.
Připevněte díl SILVER-PSU-retainer ke zdroji a zarovnejte otvory v obou dílech. Obě části zajistěte šroubem M4x5r.
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Vedení svazku kabelů zdroje napájení
Ze zadní strany držáku zdroje (PSU holder) prostrčte stahovací pásku skrze otvor na držáku.
Utáhněte stahovací pásku okolo svazku kabelů zdroje.
Tiskárnu se zdrojem napájení prozatím opatrně odložte stranou. Za nějaký čas se k tomu vrátíme.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Zkontrolujte, zda jsou zámky zdroje napájení (PSU-locks) stále ve stejné poloze:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení do svislé polohy.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou.
Umístěte zdroj napájení tak, aby úchyt zdroje (PSU-handle) směřoval nahoru.
Svazek kabelů zdroje musí být veden nalevo.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Abyste tiskárnu umístili do enclosure, vsuňte dovnitř nejprve levou stranu tiskárny.
Dávejte pozor, abyste tiskárnou nepoškrábali boční panely!
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici pro tiskárnu. Skutečnou polohu nastavíte později.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Uchopte zevnitř enclosure napájecí zdroj za jeho úchyt.
Je pohodlnější používat pro toto pravou ruku.
Vsuňte zdroj napájení otvorem ve spodní části zadního panelu. Začněte tím, že protlačíte díl PSU-retainer (díl s magnety).
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Nakloňte zdroj napájení směrem k zadnímu panelu. Zdroj musí být mimo enclosure a úchyt zdroje musí být uvnitř.
Úchyt zdroje musí perfektně sedět na všech čtyřech zámcích zdroje napájení.
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Změňte polohu tiskárny podle toho, jako to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Oba zadní protiskluzové tlumiče musí být zajištěny proti zadní desce zevnitř.
Oba přední protiskluzové tlumiče musí být z vnější strany zajištěny k přední desce.
Veďte svazek kabelů LCD pod tiskárnou od elektroniky k přední straně enclosure. Prozatím ponechejte kabel volný.
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Veďte LCD kabel skrze výřez ve spodním panelu.
Zajistěte textilní rukáv na svazku kabelů pomocí stahovací pásky. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Do spodního profilu zevnitř vložte dva šrouby M3x8.
Umístěte jednotku LCD obrazovky blízko ke kabelům LCD, jako na obrázku. Nezapomeňte na stejnou orientaci obrazovky jako na obrázku. Pro lepší pochopení si všimněte podpěr LCD obrazovky.
Všimněte si, že jsou oba kabely na jedné straně označeny pruhy. Důležité je správné připojení kabelů!
LCD kabel označený DVĚMA PROUŽKY zapojte do levého slotu (nazvaný EXP2) na ovladači displeje.
LCD kabel označený JEDNÍM PROUŽKEM zapojte do pravého slotu (nazvaný EXP1) na ovladači displeje.
Nasaďte sestavu LCD obrazovky na dva šrouby M3x8 v rámu a utáhněte je.
Zajistění kabelu LCD
Zajistění kabelu LCD
Zajistění kabelu LCD
Veďte stahovací pásku skrze perforaci ve spodním panelu a pod svazkem kabelů LCD.
Utáhněte stahovací pásku k zajištění svazku kabelů LCD. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Sestavení vodiče filamentu: příprava dílů
Sestavení vodiče filamentu: příprava dílů
Sestavení vodiče filamentu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Filament-guide-a (vodič-filamentu-a) (1x)
Filament-guide-b (vodič-filamentu-b) (1x)
Matka M3n (5x)
Šroub M3x12 (2x)
Šroub M3x8 (3x)
PTFE trubička (1x) 2,5x4x650 mm
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Sestavení vodiče filamentu (filament guide)
Vložte pět matek M3n do dílu Filament-guide-a (vodiče-filamentu-a).
Přichyťte díl Filament-guide-b k Filament-guide-a a spojte je dohromady pomocí tří šroubků M3x8. Šrouby nedotahujte úplně, prozatím stačí pár otáček.
Zasuňte PTFE trubičku až na doraz do otvoru ve vodiči filamentu. Na opačné straně zkontrolujte, zda je PTFE trubička zcela zasunuta. Pokud ne, zatlačte ji trochu hlouběji. Dbejte na orientaci PTFE trubičky.
Montáž vodiče filamentu
Montáž vodiče filamentu
Montáž vodiče filamentu
Montáž vodiče filamentu
Plně útáhněte všechny šroubky na sestavě vodiče filamentu.
Zarovnejte otvory ve vodiči filamentu (filament guide) s otvory v pravém horním předním rohu rámu. Dávejte pozor na orientaci vodiče.
Zajistěte vodič filamentu k rámu pomocí dvou šroubů M3x12.
Vedení PTFE trubičky
Vedení PTFE trubičky
Vedení PTFE trubičky
Veďte PTFE trubičku k hornímu rámu.
Zajistěte trubičku stahovací páskou k rámu.
Vložte volný konec PTFE trubičky do šroubení QSM-M5 na extruderu. Zasuňte ji až nadoraz.
Sestavení teploměru
Sestavení teploměru
Sestavení teploměru
Sestavení teploměru
Do držáku teploměru (Thermometer-bracket) vložte dvě matky M3n.
Umístěte senzor teploty do dílu Thermometer-bracket (držák teploměru). Stiskněte ji palci, dokud neucítíte lehké "cvaknutí". Na obrazovku netlačte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Do levého horního rohu zevnitř namontujte teploměr. Přišroubujte jej na místo pomocí dvou šroubů M3x8.
Montáž dvířek: příprava dílů
Montáž dvířek: příprava dílů
Montáž dvířek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Panel dveří (2x)
Door-magnet-a (1x)
Door-magnet-b (1x)
Úchyt dvířek (door handle) (2x)
Door trim (Obložení dvířek) (2x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení dvířkových magnetů
Sestavení dvířkových magnetů
Sestavení dvířkových magnetů
Sestavení dvířkových magnetů
V každém dílu Door-magnet (A a B) je kapsa. Přiložte magnet ke kapse.
Zasuňte magnet až na doraz do kapsy.
Do každého dílu Door-magnet (A a B) vložte dvě matky M3n.
Montáž dvířek
Montáž dvířek
Montáž dvířek
Montáž dvířek
Přiložte okraj panelu dveří k obložení dveří. Obě strany panelu jsou symetrické. Nezáleží na tom, na kterou stranu obložení dveří ji umístíte. Důležité je, aby kruhový otvor seděl s otvorem na liště.
Zarovnejte okraje panelu dvířek s oběma konci obložení dvířek.
Stejný postup opakujte u druhého panelu dvířek.
V dalším kroku budete potřebovat díl door-magnet-a a door-magnet-b. Tyto díly nejsou stejné! Jsou označeny písmeny "A" a "B" a mají odlišný tvar.
Instalace dvířkových magnetů
Instalace dvířkových magnetů
Instalace dvířkových magnetů
Instalace dvířkových magnetů
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte Panel by mohl prasknout.
Umístěte díl door-magnet-a (magnet-dveří-a) pod levou stranu obložení a panel dvířek.
Zajistěte to pomocí dvou šroubků M3x8.
Umístěte díl door-magnet-b (magnet-dveří-b) pod pravou stranu obložení a panel dvířek.
Zajistěte to pomocí dvou šroubků M3x8.
Porovnejte konečný vzhled panelu.
Stejný postup opakujte u sestavování druhých dvířek.
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Do otvorů v sestavě dveří vložte dva šrouby M3x12. Na obrázku si všimněte, ze které strany jsou šrouby zasunuty.
Umístěte úchyt dveří (door-handle) pod smontovaná dvířka a zarovnejte otvory se šrouby.
Spojte díly dohromady utáhnutím M3x12 šroubků.
Stejný postup opakujte u sestavování druhých dvířek.
Instalace dvířek
Instalace dvířek
Instalace dvířek
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Vezměte první sestavu dvířek a umístěte ji na otevřené panty na pravé straně enclosure. Ujistěte se, že je úchyt na vnější straně panelu.
Zajistěte sestavu dvířek utažením dvou šoubků M3x8 v každém pantu.
Podívejte se na detail, abyste lépe pochopili, jak je panel dveří připevněn k pantu.
Vezměte druhou sestavu dvířek a umístěte ji na otevřené panty na levé straně enclosure. Ujistěte se, že je úchyt na vnější straně panelu.
Zajistěte sestavu dvířek utažením dvou šoubků M3x8 v každém pantu.
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Top-plug-center (horní středová zástrčka) (1x)
Top-plug-edge (Horní okrajová zástrčka) (2x)
Nylonový nýt (4x)
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Montáž horních zástrček (plugs)
Zasuňte díl Top-plug-edge do výřezu v přední části horního panelu.
Horní povrch tištěného dílu by měl být v jedné rovině s horním povrchem profilu.
Zajistěte to pomocí nylonových nýtů.
Do stejného výřezu na zadní straně horního panelu nasaďte druhou zástrčku Top-plug-edge. Připevněte ji nylonovým nýtem.
Vložte díl Top-plug-center (horní zástrčku) do obdélníkového výřezu uprostřed horního panelu. Připevněte ji pomocí dvou nylonových nýtů.
Odstranění bočního ramene
Odstranění bočního ramene
Vezměte držák cívky, který jste předtím vyjmuli z tiskárny.
Otočením jednoho ramene proti směru hodinových ručiček jej uvolněte z držáku cívky.
Instalace držáku cívky
Instalace držáku cívky
Instalace držáku cívky
Instalace držáku cívky
Zasuňte dvě matky M3n zcela do otvorů v dílu Spool-holder-r.
Připevněte díl Spool-holder-r (Držák cívky-r) zevnitř do rohu na pravé straně enclosure. Zajistěte jej dvěma šrouby M3x12. Všimněte si orientace dílu Spool-holder-r na obrázku.
Zasuňte boční rameno do dílu Spool-holder-r (držák-cívky-r) a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.
Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů
Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů
Transportní držák (Transport-handle): příprava dílů
Některé z následujících kroků jsou označeny jako nepovinné. Pokud v tuto chvíli nepotřebujete instalovat úchyty, přejděte na Odměňte se!
Pro následující kroky si prosím připravte:
Transport-handle (transportní držák) (2x) tento díl není součástí balení, je nutné si ho vytisknout
Matka M3nS (6x)
Šroub M3x12 (6x)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Do každého transportního držáku (Transport-handle) vložte ze strany dvě matice M3nS.
Do každého transportního držáku (Transport-handle) vložte z druhé strany matku M3nS.
Pomocí nože OPATRNĚ odřízněte všechny podpěry každého výřezu pro úchyt v bočních panelech a vyjměte je.
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Instalace transportního držáku (volitelné)
Zatlačte nylonové nýty z vnitřní strany enclosure kleštěmi, a poté je vytáhněte z vnější strany.
Zevnitř umístěte díl Transport-handle (transportní držák) do výřezu stejného tvaru.
Zajistěte to třema šrouby M3x12.
Stejný postup zopakujte i u druhého transportního držáku.
Odměňte se
Odměňte se
Bylo to obtížné? Samozřejmě že ne. Doufáme, že jste si sestavování užili. Nezapomeňte se odměnit.
Snězte všechny zbývající medvídky.
A je to!
A je to!
Než začnete tisknout na tiskárně v enclosure, proveďte následující:
Proveďte kalibraci os XYZ. Na obrazovce tiskárny jděte do Kalibrace -> Kalibrovat XYZ a postupujte podle instrukcí na displeji.
Kalibraci první vrstvy proveďte dle postupu v tomto článku: Kalibrace první vrstvy (i3).
Dobrá práce! Úspěšně jste složili Original Prusa Enclosure.
DŮLEŽITÉ: Předtím, než začnete enclosure používat, si přečtěte návod k použití, který byl dodaný v balení a také si přečtěte článek o údržbě postranních panelů.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás