CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4. Sestavení vyhřívané podložky & postranních panelů

4. Sestavení vyhřívané podložky & postranních panelů

4. Sestavení vyhřívané podložky & postranních panelů
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
4. Sestavení vyhřívané podložky & postranních panelů
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
20
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava postranních panelů
Příprava postranních panelů
Příprava postranních panelů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Boční panel (2x)
Šroub M3x8rT (20x)
Boční panely jsou symetrické, nezáleží na tom, který použijete jako první.
Montáž levého bočního panelu (část 1.)
Montáž levého bočního panelu (část 1.)
Montáž levého bočního panelu (část 1.)
Montáž levého bočního panelu (část 1.)
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Přidejte boční panel na rám tiskárny.
Zarovnejte všechny díly cover-clip (krycí svorky) s otvory na bočním panelu.
Montáž levého bočního panelu (část 2.)
Montáž levého bočního panelu (část 2.)
Montáž levého bočního panelu (část 2.)
Do všech otvorů vložte šrouby M3x8rT. Než je začnete dotahovat, ujistěte se, že jsou všechny hrany panelu správně zarovnané. Poté všechny šrouby utáhněte pomocí šroubováku T10.
Pomocí inbusového klíče o průměru 1,5 mm můžete uvnitř otvorů mírně upravit zarovnání krycích svorek.
Pomocí šroubováku T10 dotáhněte horní kovovou krycí sponu k rámu zevnitř.
Montáž pravého bočního panelu
Montáž pravého bočního panelu
Montáž pravého bočního panelu
Montáž pravého bočního panelu
Stejným způsobem připevněte boční panel na druhé straně tiskárny.
Otočte pravou stranu tiskárny směrem k sobě.
Přidejte na tiskárnu boční panel.
Do všech otvorů vložte šrouby M3x8rT. Než je začnete dotahovat, ujistěte se, že jsou všechny hrany panelu správně zarovnané. Poté všechny šrouby utáhněte pomocí šroubováku T10.
Pomocí šroubováku T10 dotáhněte horní kovovou krycí sponu k rámu zevnitř.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Je čas na dalšího gumového medvídka. Vezměte si ho!
Věděli jste, že gumové medvídky Haribo poprvé vytvořil německý výrobce sladkostí Hans Riegel ve 20. letech 20. století?
Příprava sestavy vyhřívané podložky
Příprava sestavy vyhřívané podložky
Příprava sestavy vyhřívané podložky
Příprava sestavy vyhřívané podložky
UPOZORNĚNÍ: Než začnete s vyhřívanou podložkou pracovat, ujistěte se, že je váš pracovní prostor čistý. Použijte pod ni měkkou podložku (hadřík/karton), aby nedošlo k poškrábání součástí vyhřívané podložky.
Otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Oddělejte čtyři označené šrouby, které drží díl bed-controller-case.
Sundejte kryt.
Díly nevyhazujte. Později je budete potřebovat!
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Připojení kabelů vyhřívané podložky
Vložte vyhřívanou podlozku do středu tiskárny jako na obrázku s terminály směrem dolů. Udržujte ji ve svislé poloze. Ujistěte se, že jsou pod ní přístupné kabely vyhřívané podložky.
Připravte napájecí konektory do uvedeného uspořádání. Tištěný díl ponechejte.
Červené (+ / kladné) vodiče jsou blíže ke středu.
Černé (- / záporné) vodiče jsou blíže ke stranám.
Připojte datový kabel ke středovému konektoru.
Připojte napájecí konektory ke svorkám a upevněte je pomocí dříve vyjmutých šroubů a křížového šroubováku.
Překontrolujte, zda jste správně připojili napájecí kabely!
Odstranění zarážek lineárního vedení
Odstranění zarážek lineárního vedení
Odstranění zarážek lineárního vedení
Sundejte zarážky lineárního vedení na obou vnitřních stranách tiskárny.
V obou ložiscích můžete mít více než dvě zarážky lineárního vedení. Vytáhněte je z vedení všechny.
Instalace vyhřívané podložky
Instalace vyhřívané podložky
Instalace vyhřívané podložky
Instalace vyhřívané podložky
Vezměte vyhřívanou podložku a připevněte ji k horní části závitových tyčí. Obě lichoběžníkové matice na bocích musí zapadnout do závitové tyče.
Při připojování vyhřívané podložky dávejte pozor na připojené kabely!
Rukou mírně otáčejte závitovými tyčemi, dokud obě tyče nezapadnou do matice na boku vyhřívané podložky.
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Uchycení vyhřívané podložky
Vyhřívaná podložka by teď měla držet na závitových tyčích.
Otáčením závitových tyčí na obou stranách posuňte vyhřívanou podložku přibližně 5 cm pod horní část závitových tyčí.
Při hýbání vyhřívanou podložku se vždy ujistěte, že je co nejlépe vyrovnaná, a to tak, že budete rukou otáčet závitovými tyčemi.
Příprava pouzdra ložiska osy Z
Příprava pouzdra ložiska osy Z
Příprava pouzdra ložiska osy Z
Příprava pouzdra ložiska osy Z
Pro následující kroky si prosím připravte:
Pouzdro ložisek osy Z (2x)
Ložisko (2x)
Šroub M3x10 (4x)
Zasuňte obě ložiska do ložiskových pouzder osy Z.
Instalace pouzdra ložisek osy Z
Instalace pouzdra ložisek osy Z
Instalace pouzdra ložisek osy Z
Instalace pouzdra ložisek osy Z

Přesuňte matice HB M3nEs směrem k lineárnímu vedení na obou stranách tiskárny.

Na matice M3nEs nasaďte ložiskové pouzdro osy Z.
Vložte dva šrouby M3x10 a utáhněte je pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Stejný postup opakujte i na druhé straně.
Upevnění bočních dílů osy Z na místo
Upevnění bočních dílů osy Z na místo
Upevnění bočních dílů osy Z na místo
Upevnění bočních dílů osy Z na místo
Vezměte levou část osy Z a nasuňte ji na rám vyhřívané podložky.
Připevněte jej k rámu vyhřívané podložky dvěma šrouby M3x12rT pomocí šroubováku T10. Ještě je nedotahujte úplně!
Nyní stejnou technikou připevněte pravou část osy Z k rámu vyhřívané podložky.
Teď utáhněte všechny čtyři šrouby křížem:
Nejprve utáhněte přední pravý a zadní levý šroub.
Poté utáhněte levý přední a pravý zadní šroub.
Upevnění kabelů vyhřívané podložky
Upevnění kabelů vyhřívané podložky
Upevnění kabelů vyhřívané podložky
Upevnění kabelů vyhřívané podložky
Podívejte se do tiskárny. Musíme připevnit kabelový řetízek na spodní část vyhřívané podložky.
Najděte otvory pro kabelový řetěz na zadní straně rámu vyhřívané podložky.
Připevněte držák kabelového řetězu k otvorům pomocí dvou šroubů M3x20rT. V případě potřeby kabely mírně ohněte.
Šrouby utáhněte pomocí šroubováku T10.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si dva gumové medvídky. Konečně!
Věděli jste, že gumoví medvídci se stali oblíbenou přísadou do různých dezertů, včetně dortů, zmrzlin a dokonce i koktejlů?
Dobrá práce!
Dobrá práce!
Výborně! Právě jste dokončili sestavení vyhřívané podložky a bočního panelu.
Pokračujte na další kapitolu: 5. Sestavení extruderu & příslušenství
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás