CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)

4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)

4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
4. Sestavení Idler body (tělo přítlačné kladky)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Čelisťové kleště
1.5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
2mm inbusový klíč pro stavěcí šrouby M4
2.5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Verze Idleru
Verze Idleru
Existují dvě verze Idleru:
1. MMU3 Idler pro použití s kovovou spojkou
Jedná se o správný díl dodávaný ve stavebnici MMU3.
2. Starý MMU2S Idler s vytištěným spojovacím dílem.
Jedná se o zastaralou verzi, která by se v MMU3 neměla používat.
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (1. část)
UPOZORNĚNÍ: pečlivě si přečtěte pokyny, ložiska musíte sestavit ve správném pořadí, jinak se později dočkáte problémů!
Vložte jedno ložisko do prostředního otvoru v Idleru. Zatlačte hřídel do otvoru ze strany, jako na obrázku. Ujistěte se, že jej vkládáte ze správné strany a do správného otvoru.
Zasuňte hřídel až na doraz pomocí 2,5mm inbusového klíče. Ujistěte se, že je hřídel až na doraz a neblokuje ostatní drážky ložiska.
Vložte druhé ložisko a hřídel stejným způsobem jako to první. Ujistěte se, že vkládáte tyto díly do správných otvorů, přesně jako na fotografii.
Stejným způsobem namontujte třetí ložisko a hřídel do příslušného otvoru.
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Sestavení ložisek přítlačné kladky (2. část)
Otočte přítlačnou kladku a pokračujte v sestavování ložisek z druhé strany.
Do prázdné drážky blíže ke středu idleru vložte ložisko a poté hřídel.
Dokončení sestavení ložisek poslední drážkou na straně.
Ujistěte se, že se všechna ložiska volně točí. Neměli byste cítit přilišný odpor, když s ložisky otáčíte.
Jsou zde malé otvory, kterými lze v případě demontáže vytlačit hřídel. Hřídele lze vytlačit pomocí 2mm inbusového klíče v opačném pořadí než při montáži.
Montáž ložiska do středu idleru
Montáž ložiska do středu idleru
Montáž ložiska do středu idleru
Vezměte zbývající ložisko a zasuňte ho do otvoru na boku idleru.
Ujistěte se, že je ložisko v jedné rovině (zarovnané) s povrchem.
Příprava dílů spojky
Příprava dílů spojky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spojka 5mm (1x)
Šrouby M3x10 (4x)
M4x5 červík (2x)
Labeled M4x5. Color may vary.
Příprava spojky
Příprava spojky
Příprava spojky
Za pomocí 2mm inbusového klíče nainstalujte M4 červíky do otvorů se závitem na obou stranách spojky. Zatím pouze nasaďtě šroubky, aby držely, ale neutahujte je.
Ujistěte se, že ani jeden z červíků nezasahuje do středového otvoru. Jinak by se spojka těžko nasazovala na hřídel motoru.
Sestavení spojky
Sestavení spojky
Sestavení spojky
Sestavení spojky
Než začnem nasazovat spojku na Idler, prohlédněte si oba díly. Jsou na nich čtyři otvory, které musí lícovat.
Napozicujte spojku tak, aby oba červíci byli orientováni přesně jako na fotografii.
Nasaďte spojku na Idler takovým způsobem, aby všechny čtyři otvory lícovaly.
Než budete pokračovat, ujistěte se, že jsou stavěcí šrouby M4 orientovány tak, jak je vidět na obrázku.
Připevněte spojku k Idleru pomocí čtyř šroubů M3x10.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Než budete pokračovat, zkontrolujte následující:
Všechny šroubky M3x10 jsou utažené.
Stavěcí šrouby jsou správně orientovány a nevyčnívají do středového otvoru ve spojce.
Orientace červíků je důležitá, aby je později šlo utáhnout, až se Idler nainstaluje do MMU jednotky.
Všech pět ložisek se může volně otáčet.
Šesté ložisko je v jedné rovině s povrchem.
Příprava dílů Idler-body
Příprava dílů Idler-body
Příprava dílů Idler-body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler motor (1x) (ten s krátkou hřídelí)
Idler Body (1x)
Šroub M3x10 (5x)
Matka M3nS (1x)
Silikonová zátka (1x)
Hřídel 5x16sh (1x)
Instalace silikonové zátky (1x)
Instalace silikonové zátky (1x)
Instalace silikonové zátky (1x)
Instalace silikonové zátky (1x)
Idler body orientujte podle obrázku.
Vložte silikonovou zátku do malého otvoru na dílu Idler body.
Zatlačte ji dovnitř a držte ji prstem stisknutou, dokud neucítíte, že zcela zapadla do otvoru. Pokud nezapadne, zkuste otvor pročistit inbusovým klíčem a zátkou během zasouvání otáčet.
Ujistěte se, že je správně vložena a nevypadává ven. Vršek zátky by měl dosedat přímo na plastový díl. Spodek by měl být vidět skrze malý otvor na vnitřní straně.
Instalace idleru
Instalace idleru
Instalace idleru
Vložte Idler do dílu Idler body. Správná orientace dílů je velmi důležitá. Ujistěte se, že ložisko uprostřed míří směrem vzhůru.
Ujistěte se, že kovová spojka směřuje do velkého otvoru v dílu Idler body.
Zatlačte Idler doleva tak, aby vznikla co nejmenší mezera.
Montáž hřídele do středu idleru
Montáž hřídele do středu idleru
Montáž hřídele do středu idleru
Podržte idler rukou na správném místě a tlačte jej na levou stranu.
Vložte hřídel 5x16 do otvoru na levé straně idler body a zasuňte ji až na doraz.
Hřídel musí zapadnout do ložiska v idleru. Pomocí 2,5mm inbusového klíče zatlačte hřídel až na doraz.
Zajistěte hřídel na místě upevněním šroubu M3x10 na vyznačené místo. Utáhněte jej.
Matka M3nS Idler body
Matka M3nS Idler body
Matka M3nS Idler body
Toto bude jednoduché!
Vložte matici M3nS do označeného otvoru na dílu Idler body.
1,5mm inbusem zatlačte matku úplně dovnitř.
Montáž motoru idleru (1. část)
Montáž motoru idleru (1. část)
Montáž motoru idleru (1. část)
Montáž motoru idleru (1. část)
Před připojením motoru k sestavě musíme seřídit hřídel motoru a spojku idleru.
Všimněte si, že je na hřídeli motoru plochá část.
Napozicujte motor tak, jako na obrázku. Plochá část hřídele musí směřovat vzhůru. Stejně tak vývod kabelu z motoru by měl být orientován směrem nahoru.
Než začnete instalovat motor; plochá část na jeho hřídeli musí být napozicována vůči jednomu ze dvou červíků na kovové spojce.

Spojku naorientujte tak, aby jeden z červíků směřoval vzhůru.

Vložte hřídel motoru do kovové spojky na Idleru. Zatlačte motor směrem k Idler body, dokud nedosedne do jedné roviny.
Montáž motoru idleru (2. část)
Montáž motoru idleru (2. část)
Montáž motoru idleru (2. část)
Montáž motoru idleru (2. část)
Vložte dva šroubky M3x10 do označených otvorů.

Chyťte je do závitů, aby přichytily motor, ale zatím je neutahujte naplno!

Jednotku otočte.

Z opačné strany vložte do otvorů další dva šrouby M3x10. Zatlačte je směrem k motoru. Pomocí 2,5mm inbusového klíče s kulovým koncem je pod úhlem zcela utáhněte.

Ujistěte se, že je šroub perfektně v rovině s motorem, zatímco jej utahujete. Pokud se špatně utahuje, trošku jej povolte, srovnejte vůči motoru, a začněte utahovat odznova, abyste jej neutáhli "přes závit".
Teď plně dotáhněte první dva šrouby M3x10.
Montáž motoru idleru (3. část)
Montáž motoru idleru (3. část)
Montáž motoru idleru (3. část)
Zatlačte Idler ke straně, jak jen to jde, směrem od motoru. Na jeho levém kraji by měla zůstat jen malá mezírka.
Velká mezera by mohla způsobit potíže se zaváděním/vysunováním filamentu, protože ložiska idleru by se nemusela správně zarovnat s filamenty.
Ujistěte se, že červík ve spojce stále lícuje s plchou částí hřídele motoru. Poté jej plně utáhněte pomocí 2mm inbusového klíče.
Otočte Idler tak, abyste se dostali k druhému červíku. Také jej plně utáhněte.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás