CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Nastavení tiskárny

Menu

3. Nastavení tiskárny

3. Nastavení tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
3. Nastavení tiskárny
 Obtížnost
Střední
 Kroky
48
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA

Krok 1 Nářadí potřebné k této kapitole

Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
T10 Torx klíč
Inbusový klíč 2,5 mm
Inbusový klíč 4,0 mm
Jako ochrana vyhřívané podložky se při nastavování použije kartonová krabice. Nápověda: můžete použít krabici od Nextruderu dodanou s tiskárnou.

Krok 3 Verze sestav LCD

Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Podívejte se na xLCD, existují dvě varianty:
Verze A: faston vpravo dole
Verze B: faston vlevo nahoře

Krok 4 Verze A: Osazení xLCD

Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.

Krok 5 Verze B: osazení xLCD

Verze B: osazení xLCD
Verze B: osazení xLCD
Verze B: osazení xLCD
Verze B: osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Zasuňte uzemňovací konektor úplně do PE fastonu.

Krok 6 Osazení xLCD

Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Vyrovnejte sestavu xLCD s maticemi v přední hliníkové extruzi.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z levé strany xLCD.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z pravé strany xLCD.

Krok 8 Sestava kabelového svazku Nextruderu

Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Pomocí klíče T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Klíčem T10 utáhněte dva označené šrouby.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.

Krok 9 Sestava kabelového svazku Nextruderu

Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Připojte konektor kabelu do horní části Nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Krok 10 Příprava doku nextruderu

Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Nejnovější sestavy se dodávají s těsněním trysky předinstalovaným na doku extruderu. Chcete-li si to ověřit, prohlédněte si jeden z dokovacích stanic extruderu zblízka a porovnejte jej s obrázkem, abyste zjistili, zda je těsnění trysky již nasazeno pomocí čtyřhranné matice. Pokud ne, pokračujte podle následujícího textu.
Tento krok opakujte pro obě nástrojové hlavy:
Zkontrolujte, zda je matice zasunuta v doku nextruderu.

Ujistěte se, že je matka zatlačena do doku až na doraz. Pokud tomu tak není, použijte inbusový klíč k zatlačení matice do doku nextruderu.

Upadlá matice může být v krabici od Nextruderu. Pokud ne, použijte náhradní matici v sáčku od těsnících planžet trysek.

Krok 11 Příprava tiskárny

Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti na obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze a profily z kovových plechů.
V následujících krocích budeme pracovat s nářadím a instalovat extruder nad vyhřívanou podložku, doporučujeme ji chránit před případným poškozením. K tomuto účelu může sloužit prázdná krabice od Nextruderu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.

Krok 12 Vedení prvního kabelu nextruderu

Vedení prvního kabelu nextruderu
Vedení prvního kabelu nextruderu
Vedení prvního kabelu nextruderu
Vedení prvního kabelu nextruderu
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze.
Použijeme první dva otvory M3 v kovovém profilu.
V dlouhém kovovém profilu je šroub, který upevňuje díl během přepravy. Šroubek v kovovém profilu prozatím ponechte.
Udržte pozici dlouhého kovového profilu pro další krok. Nesmí se hýbat!
Pokud se kovový profil pohybuje, stačí ho posunout úplně doleva a zafixovat šroubem.
Umístěte první Nextruder na krabici a veďte kabely na zadní straně tiskárny.
Při manipulaci s kabeláží se může nextruder pohybovat. Nextruder proto stále sledujte!

Krok 13 Montáž prvního doku nextruderu

Montáž prvního doku nextruderu
Montáž prvního doku nextruderu
Montáž prvního doku nextruderu
Montáž prvního doku nextruderu
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.

Krok 14 Dock inspection

Dock inspection
Dock inspection
Check that the docks are properly tightened. The dock must not move. 
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.
Please watch the video in the next step for a better understanding.

Krok 15 Dock inspection: video

The following instructions need to be done correctly and carefully. Achieve better understanding and successful assembly by watching the video alongside the guide.

Krok 17 Sestavení těsnící planžety trysky

Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Do každé těsnící planžety trysky vložte šroub M3x30.
Na každou těsnící planžetu trysky nasaďte pružinku.
Takto postupujte u obou těsnících planžet trysky.

Krok 18 Těsnící planžeta trysky Nextruderu

Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! První dok je připraven.

Krok 19 První dokování Nextruderu

První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
První dokování Nextruderu
Svazek kabelů nesmí být zkroucený.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Umístěte dva kovové kolíčky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním Nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, první Nextruder je připraven!

Krok 20 Vedení druhého kabelu Nextruderu

Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Vedení druhého kabelu Nextruderu
Umístěte druhý Nextruder na krabici a veďte kabely po zadní straně tiskárny.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Připevněte ho do druhého otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč 2,5 mm až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.

Krok 21 Dock inspection

Dock inspection
Dock inspection
Check that the docks are properly tightened. The dock must not move. 
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.
Please watch the video in the next step for a better understanding.

Krok 23 Těsnící planžeta trysky Nextruderu

Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! Druhý dok je připraven.

Krok 24 Druhé dokování Nextruderu

Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Druhé dokování Nextruderu
Opatrně tiskárnu otočte tak, aby přední strana směřovala k vám.
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, druhý Nextruder je připraven!
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.

Krok 25 Vedení PTFE trubičky Nextruderu

Vedení PTFE trubičky Nextruderu
Vedení PTFE trubičky Nextruderu
Vedení PTFE trubičky Nextruderu
Na boku tiskárny je boční senzor filamentu. Zasuňte první teflonovou PTFE trubičku extruderu až do horního otvoru v dílu.
Jemně vytáhněte PTFE trubičku zpět, čímž vytlačíte černou objímku v bočním senzoru filamentu a trubičku zajistíte.
Opakujte tento postup pro druhou PTFE trubičku extruderu.

Krok 27 Verze A: Připojení kabelů Nextruderu

Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Verze A: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Druhý kabel extruderu připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připojte první kabel extruderu k horní zásuvce označené DWARF 1.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.

Krok 29 Verze A: Instalace Wi-Fi antény

Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Verze A: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény v pravém zadním rohu tiskárny.
Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.

Krok 30 Verze B: Připojení kabelů Nextruderu

Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Verze B: Připojení kabelů Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Druhý kabel extruderu připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Připojte první kabel extruderu k horní zásuvce označené DWARF 1.

Krok 32 Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing

Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Remove the nut with the washers from the antenna connector.
The antenna connector is prepared.
The latest version of the connector has a thicker washer. We don't need it anymore. You can throw it away.
Insert the antenna connector into the same-shaped hole in the Wi-Fi-antenna-holder .

Krok 34 Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény

Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (díl antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva a utáhněte šrouby.
Propojte kabel antény s anténním konektorem na desce XL buddy. Při připojování kabelu podepřete desku Wi-fi prstem.

Krok 35 Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy

Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy (díl XL-buddy-box-cover) zpět na tiskárnu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.

Krok 37 Verze B: Instalace Wi-Fi antény

Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.

Krok 38 Spoolholder assembly versions

Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
To make things worse, we have a new spoolholder for you.
Versions:
Version A: Printed spoolholder
Do you have this? Continue to the next step.
Version B: Injection molded spoolholder
Do you have this? Continue to Version B: Assembling the spool holder: parts preparation.

Krok 39 Příprava součástí držáku cívky

Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Příprava součástí držáku cívky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spool-holder-slider (2x)
Spool-holder-base (2x)
Spool-holder-mount (2x)
Šroub M5x85 (2x)
Matka M5nEs (2x)

Krok 40 Držák cívky: vložení matek

Držák cívky: vložení matek
Držák cívky: vložení matek
Držák cívky: vložení matek
Držák cívky: vložení matek
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou a senzorem filamentu.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Druhou matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.

Krok 41 Kompletace držáku cívky

Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Tento krok opakujte pro oba držáky cívek:
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).

Krok 42 Montáž sestavy držáku cívky

Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs v extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.

Krok 44 Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut

Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Carefully turn the printer so that the side with the side filament sensor is facing you.
Insert the first M4nEs nut into the front support extrusion (with the orange plastic cover). Insert the side with the spring (metal plate) first, then push the nut inside.
Insert the second M4nEs nut into the extrusion.
The M4nEs nuts are free to move, you can adjust the position as you want. But remember, the nut must be slightly pushed in to smoothly move. Anyway, we recommend approximately the same position as you can see in the picture.
Keep in mind that if you mount the Spool holder too high or too low, it may not fit the filament spool on it. There has to be enough space around it.

Krok 45 Version B: Assembling the spool holder

Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Locate pins two pins on the spool-holder-base and line them with the rails in the spool-holder-slider.
Insert the spool-holder-base into the spool-holder-slider and push it through a little through the part.

Krok 46 Version B: Preparing the spool holder

Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Insert the M4x12 screw on the longer side of the 3mm Allen key.
Insert the 3mm Allen key with the M4x12 screw through the assembled spool holder to the prepared hole in the spool-holder-base.
The M4x12 screw has to protrude through the spool-holder-base.

Krok 47 Version B: Mounting the spool holder assembly

Version B: Mounting the spool holder assembly
Version B: Mounting the spool holder assembly
Version B: Mounting the spool holder assembly
Attach the spool holder assembly to the M4nEs nut in the extrusion. Note that there is a protrusion on the spool-holder-mount, which must fit into the groove in the extrusion.
Tighten the spool holder assembly.
Assemble the second spoolholder and attach it to the lower M4nEs nut with an M4x12 screw.
Do not use the spool holder as a handle!

Krok 48 Skoro hotovo!

Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme! Právě jste sestavili tiskárnu Original Prusa XL.
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejděte na poslední kapitolu 4. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás