CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Nastavení tiskárny

Menu

3. Nastavení tiskárny

3. Nastavení tiskárny
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
3. Nastavení tiskárny
 Obtížnost
Střední
 Kroky
43
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA

Krok 1 Nářadí potřebné k této kapitole

Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Torx klíč TX 10
2,5mm inbusový klíč
Kartonová krabice jako ochrana vyhřívané podložky při montáži. Tip: použijte krabici od Prusamentu dodanou s tiskárnou.

Krok 3 Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu

Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Příprava dílu sestavy kabelového svazku Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Svazek kabelů Nextruderu (1x)
Nextruder (1x)
Toto je konec svazku kabelů nextruderu, který v dalším kroku připojíme k nextruderu. Skládá se z konektoru kabelu, pružné destičky a poloprůhledné PTFE trubičky.

Krok 4 Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu

Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Pomocí klíče T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.

Krok 5 Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu

Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu

Vytáhněte pružný vodič nahoru tak, aby šrouby zapadly do užší části otvorů pro klíče.

Zkontrolujte, zda oba šrouby zapadly.
Zatímco šrouby sedí v užších částech otvorů, utáhněte je pomocí klíče T10.
Zkontrolujte, zda ohebná část svazku kabelů pevně drží na těle extruderu.

Krok 6 Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu

Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Varianta B - Sestava kabelového svazku Nextruderu
Připojte konektor kabelu do horní části nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Skvěle! Váš nextruder je připraven pro další krok.

Krok 7 Příprava tiskárny

Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Od této chvíle je nastavení stejné jak pro variantu A, tak pro variantu B.
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti na obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze a profily z kovových plechů.
Protože budeme manipulovat s nářadím a extruderem vysoko nad vyhřívanou podložkou, je nutné ji chránit. K tomuto účelu použijte prázdnou kartonovou krabici od Prusamentu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.

Krok 8 Instalace extruderu: příprava dílů

Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Single tool extruder sestava (1x)
Vzhledem k pečlivému testování každé tiskárny před odesláním, se na trysce extruderu mohou vyskytovat malé zbytky filamentu.
Vyšroubujte 4x šrouby M3x12b (se zapuštěnou hlavou) z těla extruderu. Připravte si je na další kroky.

Krok 9 Instalace extruderu

Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Vyjměte díl x-carriage-cover (kryt) z dílu X-carriage.
Ze zadní strany X-carriage připevněte sestavu extruderu k X-carriage. Podívejte se na správnou orientaci extruderu.
Extruder podržte a zajistěte jej vložením a utažením dvou M3x12b šroubků do horních otvorů na šrouby. Prozatím šroubky nedotahujte úplně!

Krok 10 Zajištění extruderu

Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Vložte a utáhněte dva šrouby M3x12b do spodních otvorů dílu X-carriage, abyste zajistili sestavení extruderu. Prozatím šroubky nedotahujte úplně!
Úplně dotáhněte všechny čtyři šroubky diagonálně , abyste zajistili sestavu extruderu.
Zaklapněte díl x-carriage-cover (kryt) zpět na X-carriage. Musíte cítit lehké "kliknutí", abyste si byli jistí, že kryt správně nasedl na díl.
Odstraňte kartonovou krabici od Prusamentu z vyhřívané podložky.

Krok 11 Vedení kabelu extruderu

Vedení kabelu extruderu
Vedení kabelu extruderu
Vedení kabelu extruderu
Svazek kabelů extruderu s PTFE trubičkou veďte volně přes tiskárnu k její zadní straně.
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 (tch-mounting-insert) uvnitř zadního hliníkové extruze, která se může volně pohybovat doleva a doprava.
V dlouhém kovovém profilu je šroub, který upevňuje díl během přepravy. Pomocí inbusového klíče šroub z profilu vyjměte. Uschovejte jej jako náhradní.

Krok 12 Připojení kabelu extruderu

Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Locate the long metal profile (tch-mounting-insert) in the back of the top extrusion. It has five threaded openings in it.
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Šroub připevněte ke třetímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním plechovém panelu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte inbusový klíč skrze otvor v zadním plechu až ke šroubku v xl-dock-cable-router a šroubek utáhněte.
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.

Krok 13 Vedení PTFE trubičky extruderu

Vedení PTFE trubičky extruderu
Vedení PTFE trubičky extruderu
Na boku tiskárny je boční senzor filamentu. Zasuňte volnou PTFE trubičku extruderu až do horního otvoru v dílu.
Jemně vytáhněte PTFE trubičku zpět, čímž vytlačíte černou objímku v bočním senzoru filamentu a trubičku zajistíte.

Krok 14 Wi-Fi antenna holder versions

Wi-Fi antenna holder versions
Wi-Fi antenna holder versions
Wi-Fi antenna holder versions
The antenna connector is prepared by the manufacturer:
Version A: The Wi-FI antenna holder is on the side. Continue to the next step.
The antenna connector has to be assembled by you:
Version B: The Wi-Fi antenna holder is in the middle. Please skip to Version B: Connecting the extruder cable.

Krok 15 Version A: Connecting the extruder cable

Version A: Connecting the extruder cable
Version A: Connecting the extruder cable
Version A: Connecting the extruder cable
Version A: Connecting the extruder cable
Locate the xl-rear-cable-management-plug (cover) on the rear of the printer.
Loosen two screws on the cover slightly. No need to remove them completely. Push the cover to the right and remove it from the printer.
Connect the extruder cable to the upper slot labeled DWARF 1.
Attach the connectors cover to the screws. Push it all the way to the right and tighten the screws.

Krok 19 Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing

Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Remove the nut with the washers from the antenna connector.
The antenna connector is prepared.
The latest version of the connector has a thicker washer. We don't need it anymore. You can throw it away.
Insert the antenna connector into the same-shaped hole in the Wi-Fi-antenna-holder .

Krok 21 Version B: Connecting the extruder cable

Version B: Connecting the extruder cable
Version B: Connecting the extruder cable
Version B: Connecting the extruder cable
Locate the xl-rear-cable-management-plug (cover) on the rear of the printer.
Loosen two screws on the cover slightly. No need to remove them completely. Push the cover to the right and remove it from the printer.
Loosen four screws securing the electronics cover. Remove the cover.
Connect the first dock (from the right side) cable to the upper slot labeled DWARF 1.

Krok 22 Version B: Installing the Wi-Fi antena holder

Version B: Installing the Wi-Fi antena holder
Version B: Installing the Wi-Fi antena holder
Version B: Installing the Wi-Fi antena holder
Version B: Installing the Wi-Fi antena holder
Push the antenna cable through the opening in the cable cover (metal sheet) and guide it behind the cover to the electronics box.
Attach the antenna-holder on the screws and push the cover to the left. Tighten the screws.
Connect the antenna to the apporpiate slot on the XL Buddy board.

Krok 25 Version B: Installing the Wi-Fi antenna

Version B: Installing the Wi-Fi antenna
Version B: Installing the Wi-Fi antenna
Version B: Installing the Wi-Fi antenna
Version B: Installing the Wi-Fi antenna
Locate the Wi-Fi antenna connector in the middle of the printer.
Screw the Wi-Fi antenna on the antenna connector. The antenna can be rotated around and bent in two directions.
We recommend pointing the antenna straight upwards.

Krok 26 Spoolholder assembly versions

Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
To make things worse, we have a new spoolholder for you.
Versions:
Version A: Printed spoolholder
Do you have this? Continue to the next step.
Version B: Injection molded spoolholder
Do you have this? Please skip to Version B: Assembling the spool holder: parts preparation step.

Krok 27 Montáž držáku cívky: příprava dílů

Montáž držáku cívky: příprava dílů
Montáž držáku cívky: příprava dílů
Montáž držáku cívky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spool-holder-slider (1x)
základna držáku cívky (1x)
Spool-holder-mount (1x)
Šroub M5x85 (1x)
Matka M5nEs (1x)

Krok 28 Kompletace držáku cívky - nastavení matky

Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana s Wi-Fi anténou a senzorem filamentu.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.

Krok 29 Kompletace držáku cívky

Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).

Krok 30 Montáž sestavy držáku cívky

Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!

Krok 32 Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut

Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Carefully turn the printer so that the side with the side filament sensor is facing you.
Insert the M4nEs nut into the front support extrusion (with the orange plastic cover). Insert the side with the spring (metal plate) first, then push the nut inside.
The M4nEs nut is free to move, you can adjust the position as you want. But remember, the nut must be slightly pushed in to smoothly move. Anyway, we recommend approximately the same position as you can see in the picture.

Krok 33 Version B: Assembling the spool holder

Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Locate pins two pins on the spool-holder-base and line them with the rails in the spool-holder-slider.
Insert the spool-holder-base into the spool-holder-slider and push it through a little through the part.

Krok 34 Version B: Preparing the spool holder

Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Insert the M4x12 screw on the longer side of the 3mm Allen key.
Insert the 3mm Allen key with the M4x12 screw through the assembled spool holder to the prepared hole in the spool-holder-base.
The M4x12 screw has to protrude through the spool-holder-base.

Krok 35 Version B: Mounting the spool holder assembly

Version B: Mounting the spool holder assembly
Version B: Mounting the spool holder assembly
Attach the spool holder assembly to the M4nEs nut in the extrusion. Note that there is a protrusion on the spool-holder-mount, which must fit into the groove in the extrusion.
Tighten the spool holder assembly.
Do not use the spool holder as a handle!

Krok 36 Verze sestav LCD

Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Verze sestav LCD
Podívejte se na xLCD, existují dvě varianty:
Verze A: s podložkou pod šroubem M3
Verze B: bez podložky pod šroubem
Verze C: faston vlevo nahoře

Krok 38 Verze A: kabely LCD

Verze A: kabely LCD
Verze A: kabely LCD
Verze A: kabely LCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Pomocí šroubu M3x8rT a podložky M3 připojte kabel PE k otvoru PE na desce LCD. Viz detail znázorňující správnou polohu konektoru kabelu.
Zapojte kabel od LCD do slotu na desce LCD.
Na konektoru LCD kabelu je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.

Krok 40 Verze B: kabely LCD

Verze B: kabely LCD
Verze B: kabely LCD
Verze B: kabely LCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Pomocí šroubu M3x8rT přimontujte PE kabel k PE otvoru na desce LCD.
Zapojte kabel od LCD do slotu na desce LCD.
Na konektoru LCD kabelu je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.

Krok 41 Verze C: osazení xLCD

Verze C: osazení xLCD
Verze C: osazení xLCD
Verze C: osazení xLCD
Verze C: osazení xLCD
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby její přední strana směřovala k vám.
Z přední strany tiskárny umístěte sestavu LCD do blízkosti spodní přední hliníkové extruze, kde jsou kabely LCD.
Připojte kabel xLCD do slotu na desce xLCD.
Na konektoru kabelu xLCD je západka, která musí směřovat k symbolu trojúhelníku na desce. Viz detail.
Připojte uzemňovací kabel a připojte jej k PE konektoru na xLCD.
Zasuňte uzemňovací konektor úplně do PE fastonu.

Krok 42 Osazení LCD

Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Vyrovnejte sestavu LCD s maticemi v přední hliníkové extruzi.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z levé strany LCD.
Vložte a utáhněte šroub M3x16 z pravé strany LCD.

Krok 43 Skoro hotovo!

Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme!Vaše tiskárna Original Prusa XL je připravena k použití!
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejděte na poslední kapitolu 4. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás