CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

3. Kryty & Platforma

3. Kryty & Platforma
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
3. Kryty & Platforma
 Obtížnost
Střední
 Kroky
34
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA

Krok 1 Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole

Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Nářadí a sáčky potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Inbusový klíč 2,0 mm
Inbusový klíč 2,5 mm
Inbusový klíč 3,0 mm
Klíč
Štípací kleště
Sáček 3. Spojovací materiál
Sáček 3. Příslušenství

Krok 2 Příprava dílů z balíčku

Příprava dílů z balíčku
Příprava dílů z balíčku
Příprava dílů z balíčku
Příprava dílů z balíčku
Díly pro tuto kapitolu najdete v následujících ochranných pěnách:
Třetí vrstva obsahuje většinu součástek pro tuto kapitolu. Některé díly použijeme v té další.
Čtvrtá vrstva skrývá kryt, který je nutné použít v této kapitole. Chcete-li získat ke krytu přístup, musíte nejprve odstranit prostřední část čtvrté vrstvy.

Krok 3 Kryty věže - příprava dílů

Kryty věže - příprava dílů
Kryty věže - příprava dílů
Kryty věže - příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Levý kryt věže (1x)
Šroub M3x5 (3x)
V balení jsou dva pláty, levý a pravý. Naučte se, jak mezi nimi rozlišovat.
Levý kryt má čtvercový otvor a sloupek s vnitřním závitem v blízkosti horního okraje. Nyní použijte tento kryt.
Pravý plát nemá u horního okraje nic. Tento plát bude použit později.

Krok 4 Osazení levého krytu věže

Osazení levého krytu věže
Osazení levého krytu věže
Osazení levého krytu věže
Osazení levého krytu věže
Otáčejte tiskárnou jako na obrázku zadní deskou směrem k vám.
Zaměřte se na pravou stranu a najděte tři otvory, které budou použity k připevnění plátu.
Nyní složitější část :) Vezměte levý kryt věže (se čtvercovým otvorem a sloupkem) a přiložte jej na tiskárnu.
S pomocí šroubů M3x5 ho připevněte k věži.
Pro snadnější přístup k šroubu použijte otvor ve spodní části plátu.
S pomocí šroubu M3x5 dokončete upevnění plátu k mechanismu náklonu (horizontální části).

Krok 5 Příprava dílů senzorů

Příprava dílů senzorů
Příprava dílů senzorů
Příprava dílů senzorů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Covercheck-top SL1 (1x)
Covercheck-bottom SL1 (1x)
Termistor (1x)
Bezpečnostní spínač krytu (1x)
Šroub M3x5 (1x)
Stahovací páska (3x)
Nebojte se, že byste nepoznali která tištěná část je spodek a která vršek, bude to jasné z dalšího kroku.

Krok 6 Sestavení senzorů

Sestavení senzorů
Sestavení senzorů
Sestavení senzorů
Sestavení senzorů
Začněte s termistorem, vezměte horní kryt a vložte dovnitř termistor. Drážka pro kabel je pouze v této horní části.
Pro snazší montáž předpokládejme, že spodní strana je označena červenou barvou.
Veďte kabel uvnitř kanálu a ujistěte se, že je opravda zcela uvnitř. Pokud ne, můžete jej po přidání opačné tištěné části skřípnout.
Přibližně 80% kovové části termistoru by mělo být mimo tištěnou část, aby bylo možné správně měřit teplotu.
Nyní vložte bezpečnostní spínač krytu. Vložte jej ze stejné strany, jako termistor. Jinými slovy, oba senzory budou mít kabely na stejné straně tištěného dílu. Zároveň se ujistěte, že kabely jsou blíže ke spodnímu okraji tištěného dílu.
Dokončete montáž pomocí druhého tištěného dílu. Tentokrát je to spodní kryt. Zajistěte, aby žádný drát nebyl skřípnutý nebo ohnutý!!!

Krok 7 Sestavení indikátoru zavření víka

Sestavení indikátoru zavření víka
Sestavení indikátoru zavření víka
Sestavení indikátoru zavření víka
Sestavení indikátoru zavření víka
Namontujte covercheck na levý kryt věže. Použijte následující tipy:
Tlačítko spínače musí projít otvorem.
Kruhový otvor v tištěných dílech musí lícovat s „prodlužovací“ maticí přivařenou k plátu.
Přišroubujte sestavu coverchecku šroubem M3x5.
Veďte kabel dolů otvorem v tiskárně. Netahejte za kabel, nechte jej viset.
Zkontrolujte tři perforace v ocelovém tiskovém plátu, které použijeme v dalším kroku pro řazení kabelů.

Krok 8 Organizace kabeláže senzorů

Organizace kabeláže senzorů
Organizace kabeláže senzorů
Organizace kabeláže senzorů
Organizace kabeláže senzorů
Zasuňte první stahovací pásek do perforace a vytvořte smyčku kolem kabelů.
Utáhněte stahovací pásek, ale jen mírně. Pokud použijete příliš velkou sílu, mohou se kabely zlomit. Zbývající část odstřihněte pomocí kleští.
Stejný postup použijte i na zbývající dva otvory.
Není třeba kabel natahovat, nechte jej viset dolů.

Krok 10 Osazení pravého krytu věže

Osazení pravého krytu věže
Osazení pravého krytu věže
Osazení pravého krytu věže
Osazení pravého krytu věže
Otáčejte tiskárnou jako na obrázku zadní deskou směrem k vám.
Zaměřte se na levou stranu a najděte tři otvory, které budou použity k připevnění plátu.
Vezměte zbývající plát (pravé věže) a nasaďte jej na tiskárnu.
S pomocí šroubů M3x5 ho připevněte k věži.
Pro snadnější přístup k šroubu použijte otvor ve spodní části plátu.
S pomocí šroubu M3x5 dokončete upevnění plátu k mechanismu náklonu (horizontální části).

Krok 11 Příprava dílů filtrační sestavy

Příprava dílů filtrační sestavy
Příprava dílů filtrační sestavy
Příprava dílů filtrační sestavy
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x5 (2x)
Zápustný šroub M3x10b (4x)
Čistící podložka
Seznam pokračuje v dalším kroku...

Krok 12 Příprava dílů filtrační sestavy

Příprava dílů filtrační sestavy
Příprava dílů filtrační sestavy
Příprava dílů filtrační sestavy
Pro následující kroky si prosím připravte:
Ventilátor filtru (1x)
Pouzdro filtru (1x)
Kryt filtrace (1x)
Filtr (1x) Odstraňte plastovou fólii, ale neroztrhejte papírový obal.
Víko pouzdra filtru (1x)
Těsnění filtru (1x)
Tesnění ventilátoru filtru (1x)

Krok 13 Sestavení ventilátoru filtru

Sestavení ventilátoru filtru
Sestavení ventilátoru filtru
Sestavení ventilátoru filtru
Vyrovnejte ventilátor na "sloupky" krytu filtrace tak, aby lepící strana směřovala dolů.
Zkontrolujte, zda je kabel v levém dolním rohu, viz obrázek.
Zatlačte ventilátor úplně dolů. Použijte přiměřenou sílu, kryt je vyroben z plastu.

Krok 14 Příprava těsnění

Příprava těsnění
Příprava těsnění
Příprava těsnění
Příprava těsnění
Porovnejte velikost těsnění filtru s pouzdrem filtru. Není to čtverec!
Špatná orientace, tato strana je příliš krátká.
Správná orientace
Pomocí čisticí podložky odstraňte z pouzdra mazivo. Nedotýkejte se tohoto povrchu. Ponechte si podložku pro pozdější použití.

Krok 15 Lepení těsnění

Lepení těsnění
Lepení těsnění
Lepení těsnění
Sloupněte ochrannou fólii z těsnění filtru, kruhové části uprostřed se nedotýkejte.
Nalepte těsnění na pouzdro. Zatlačte jej pevně po celém pouzdru.
V případě, že během instalace poškodíte těsnění, je v náhradním sáčku náhradní ;)

Krok 16 Odstranění částí těsnění

Odstranění částí těsnění
Odstranění částí těsnění
Odstranění částí těsnění
Odstranění částí těsnění
Pomocí inbusového klíče opatrně prorazte všechny čtyři otvory v rozích. Ujistěte se, že jste odstranili kruhové výřezy těsnění.
Opatrně zatlačte na kruhovou část uprostřed, abyste okraj zvedli.
Uchopte vnější část těsnění a velmi jemně odtrhněte střední (kruhovou) část.

Krok 17 Montáž pouzdra

Montáž pouzdra
Montáž pouzdra
Montáž pouzdra
Umístěte kryt na ventilátor. Správnou orientaci poznáte podle fotografie.
Zajistěte pouzdro pomocí šroubů M3x10b se zápustnou hlavou. UTÁHNĚTE šrouby pouze LEHCE, abyste zajistili, že jsou obě části správně spojeny, ale neutahujte je příliš, protože by mohlo dojít k rozmáčknutí těsnění mezi nimi.
Skřípnuté těsnění může vadit lopatkám ventilátoru. V takovém případě odstraňte těsnění a vyměňte jej za náhradní. Tentokrát utáhněte šrouby o něco méně než předtím.

Krok 18 Příprava druhého těsnění

Příprava druhého těsnění
Příprava druhého těsnění
Příprava druhého těsnění
Příprava druhého těsnění
Otřete vnitřní povrch pouzdra. Nedotýkejte se tohoto povrchu.
Porovnejte velikost těsnění ventilátoru filtru s pouzdrem filtru. Není to čtverec!
Špatná orientace, tato strana je příliš dlouhá.
Správná orientace

Krok 19 Lepení druhého těsnění

Lepení druhého těsnění
Lepení druhého těsnění
Lepení druhého těsnění
Lepení druhého těsnění
Odstraňte čtvercovou část uprostřed. Sloupněte ochrannou fólii z těsnění ventilátoru filtru.
Nalepte těsnění na pouzdro. Zatlačte jej pevně po celém pouzdru.
Zasuňte filtr, viz značky na boku. Pokud je filtr zabalen v tenké plastové fólii, nejprve ji odstraňte.

Krok 20 Montáž víka pouzdra

Montáž víka pouzdra
Montáž víka pouzdra
Montáž víka pouzdra
Montáž víka pouzdra
Všimněte si otvoru pro víko na krytu filtru .
Nasaďte víko.
Opatrně víko stlačte dolů, abyste ho zavřeli.
Zajistěte jej pomocí dvou šroubů M3x5. Ujistěte se, že víko a kryt jsou spojené.

Krok 21 Příprava dílů zadního krytu

Příprava dílů zadního krytu
Příprava dílů zadního krytu
Příprava dílů zadního krytu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Pant filtrace (1x)
Matka M3nN (2x)
Podložka M3w (2x)
Šroub se zápustnou hlavou M3x5b (6x)
Kryt kabelu (1x)
Zadní kryt (1x)

Krok 22 Osazení filtrační sestavy

Osazení filtrační sestavy
Osazení filtrační sestavy
Osazení filtrační sestavy
Osazení filtrační sestavy
Zasuňte pant filtrace do krytu.
Umístěte podložky na oba pevné šrouby.
Vložte matice M3nN, ale utáhněte je jen. Plát musí být schopen se pohybovat.
Zasuňte filtrační sestavu dovnitř. Mezi pant a kryt. Nejlepší způsob je zevnitř zadního krytu.
Napozicujte filtrační sestavu tak jako na obrázku. Ujistěte se, že kolem dokola přesně pasuje.

Krok 23 Osazení filtrační sestavy

Osazení filtrační sestavy
Osazení filtrační sestavy
Osazení filtrační sestavy
Osazení filtrační sestavy
Obraťte kryt, použijte dva šrouby M3x5b se zápustnou hlavou. Pevně je utáhněte.
Sestavu zarovnejte a utáhněte matky.
Zasuňte kabel ze sestavy v tiskárně.

Krok 24 Vedení kabeláže - zadní kryt

Vedení kabeláže - zadní kryt
Vedení kabeláže - zadní kryt
Vedení kabeláže - zadní kryt
Vedení kabeláže - zadní kryt
Použijte vytištěný kryt a posuňte všechny kabely jeden po druhém. Buďte opatrní, netlačte je do krytu příliš silně, jinak byste je mohli skřípnout.
U každého kabelu nechejte uvnitř krytu malou vůli. Neroztahujte je, jsou dostatečně dlouhé, aby dosáhly na své zásuvky v elektronice.
Zatlačte tištěný kryt dolů.

Krok 25 Nasazení zadního krytu

Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasazení zadního krytu
Nasuňte zadní kryt na tiskárnu. Zajistěte, aby nebyl přiskřípnutý žádný vodič!
Zarovnejte kryt a ujistěte se, že otvory v krytu odpovídají otvorům v levém/pravém plátu věže.
Zajistěte jej pomocí zápustných šroubů M3x5b na obou stranách.

Krok 26 Příprava dílů pro tiskovou platformu

Příprava dílů pro tiskovou platformu
Příprava dílů pro tiskovou platformu
VŽDY CHRAŇTE povrch tiskové platformy, použijte hadřík z mikrovlákna nebo podobnou měkkou látku (není součástí sady).
Pro následující kroky si prosím připravte:
Držák tiskové platformy (1x)
Tisková platforma (1x)
Šroub M4x10 (4x)

Krok 27 Sestavení platformy

Sestavení platformy
Sestavení platformy
Sestavení platformy
Sestavení platformy
Věnujte pozornost správné orientaci dílů, než je spojíte dohromady pomocí šroubů.
Nesprávná montáž, kdy je drážka viditelná (otočená vzhůru)
Správná montáž, kdy je drážka skrytá (otočená dolů)
Ujistěte se, že okraje obou částí jsou vyrovnány. V této rovině lze díl otočit o 180 ° (na jeho orientaci nezáleží).
Zajistěte obě části šrouby M4x10.

Krok 28 Příprava dílů knobu

Příprava dílů knobu
Příprava dílů knobu
Příprava dílů knobu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Čep (1x)
Krytka pojistného šroubu SL1 (1x)
Kryt knobu (čudlíku) SL1 (1x)
Šroub M8x45 (1x)
Šroub M4x25 (2x)
Šroub M4x8 (2x)

Krok 29 Vložení regulačních šroubů

Vložení regulačních šroubů
Vložení regulačních šroubů
Vložte dva šrouby M4x25. Nešroubujte je úplně dovnitř. Stačí dosáhnout závitů za mezerou. Potřebujeme zajistit, aby šrouby nevypadly.
Vaše tiskárna může mít pouze jeden šroub, postup je stejný.
Závity jsou promazané, mazivo neodstraňujte.

Krok 30 Montáž čepu

Montáž čepu
Montáž čepu
Montáž čepu
Montáž čepu
UPOZORNĚNÍ: Tento krok zahrnuje vkládání dílů zespodu a může být o něco obtížnější. Tiskárnu můžete položit na zadní stranu, ale použijte karton k ochraně tlačítka napájení.
Podívejte se zespodu konzoly a zkontrolujte dva otvory pro šrouby.
Vložte čep a přidržte ho.
Pro zajištění použijte dva šrouby M4x8. Čep bude stále schopen sehýbat, ale nespadne.
Šrouby na konzole utáhneme později v průběhu procesu kalibrace.

Krok 31 Nasazení knobu (čudlíku)

Nasazení knobu (čudlíku)
Nasazení knobu (čudlíku)
Nasazení knobu (čudlíku)
Nasazení knobu (čudlíku)
Zasuňte šroub M8x45 do vytištěné části. Horní povrch šroubu by měl být v jedné rovině s povrchem tištěné části.
Uzavřete sestavu pomocí krytu. Ujistěte se, že jsou obě části zarovnané. Pokud ne, šroub není správně usazen uvnitř.
Zašroubujte mírně "knob" (čudlík) do držáku o několik otáček.

Krok 32 Montáž tiskové platformy

Montáž tiskové platformy
Montáž tiskové platformy
Montáž tiskové platformy
Nasaďte platformu na kulový kloub. Pokud nesedí, otočte kloub.
Utáhněte pojistný šroub a ujistěte se, že platforma drží.
Vzhledem k tomu, že šroub(y) v konzoli není/nejsou utaženy, kloub se může kývat, ale to je prozatím v pořádku.

Krok 34 Závěrečná kontrola

Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
UPOZORNĚNÍ: z bezpečnostních důvodů uvolněte knob (čudlík) a odstraňte platformu. Ujistěte se, že je platforma umístěna na měkkém povrchu.
Připraveni? Pojďme sestavit horní část tiskárny 4. Elektronika & víko
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás