CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Rozebrání

2. Rozebrání
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2. Rozebrání
 Obtížnost
Střední
 Kroky
15
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že filament je vyjmutý z hotendu a tiskárna je odpojena!
Připravte si nástroje, které najdete v sadě MK2/S nebo si stejné pořiďte v nejbližším železářství. Potřebovat budete:
Důrazně doporučujeme pořídit si krabici na díly. Některé z nich budete potřebovat později během montáže.
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Ujistěte se, že tiskárna není připojena k elektrické zásuvce, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky!
Otočte levou část tiskárny s krytem RAMBo směrem k sobě. Povolte šroub M3x40 pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Otevřete RAMBo-cover-door a odpojte z desky RAMBo VŠECHNY KABELY. Postupujte opatrně, vypojte konektor, NETAHEJTE za kabel!
Pokud uvnitř krytu RAMBo (vedení kabelů) budou nějaké stahovací pásky, odstřihněte je a odstraňte.
Pamatujte, že na některých konektorech (zejména motorů) jsou bezpečnostní kolíčky, musíte je před odpojením kabelů stisknout.
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (1. část)
Položte tiskárnu na stranu napájecího zdroje a posuňte vyhřívanou podložku až dozadu pro lepší stabilitu.
Zmáčkněte řemen směrem dolů a ve směruz od Y-belt-holder, abyste uvolnili jeho napětí a mohli odstranit motor osy Y.
Přeřízněte stahovací pásky, které drží kabely motoru osy Y až ke krytu desky RAMBo.
Pomocí 2mm imbusového klíče uvolněte všechny čtyři šrouby, které drží vyhřívanou podložku.
S pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte oba šrouby M3 v dílu Y-belt-holder. Při povolování druhého podržte vyhřívanou podložku. Jinak spadne dolů!
Přestřihněte stahovací pásku na spirálovém obalu poblíž krytu RAMBo a úplně vyndejte vyhřívanou podložku.
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (3. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (3. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (3. část)
Osa Y: rozebrání motoru a vyhřívané podložky (3. část)
Otočte tiskárnu zpět, přesuňte vyhřívanou podložku znovu dopředu, uvolněte šrouby přidržující koncový spínač a posuňte ho pryč.
Povolte oba šrouby, které drží motor osy Y, řemeničku nesundavejte a motor posuňte na stranu.
VOLITELNÉ: Povolte všech šest nylokových matic (M3nN) a demontujte Y-carriage. Sbírejte U-šrouby (3x) a uschovejte je na později.
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Vyjmutí extruderu (část 1.)
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásek, který drží kabely z extruderu. Postupujte opatrně, můžete kabely zlomit.
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásky na spirálovém obalu za extruderem. Postupujte znovu opatrně, můžete poškodit kabely. Rozbalte spirálový obal až ke krytu RAMBo.
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Vyjmutí extruderu (část 2.)
Pomocí kleští odstřihněte stahovací pásek držící kabely.
Odstraňte stahovací pásku a posuňte kabely na obě strany.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte všechny tři šrouby, které drží tělo extruderu (extruder-body). Při uvolňování posledního šroubu podržte extruder, jinak spadne!
Odstraňte z tiskárny Extruder.
Rozebrání extruderu
Rozebrání extruderu
Rozebrání extruderu
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte 4 šrouby na levém ventilátoru hotendu. Úplně ventilátor vyndejte, potřebujete získat přístup k vodičům motoru.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte šrouby přidržující přítlačnou kladku.
Obě pružinky se nechte na později.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče odstraňte šrouby držící motor extruderu. Motor uschovejte pro pozdější použití. Podávací kolečko Hobbed pulley bude nahrazeno podávacími kolečky Bondtech.
Osa X: odstranění kabelů motoru
Osa X: odstranění kabelů motoru
Osa X: odstranění kabelů motoru
Posuňte osu Z nahoru otočením trapézových šroubů, než dosáhnete 3/4 výškové zarážky tiskárny, a otočte tiskárnu na stranu napájecího zdroje.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče uvolněte spodní šroub z krytu Rambo a kryt pootočte mírně nahoru.
Zatím nerozbalujte spirálový obal, postupujte podél krytu RAMBo a odpojte kabely.
Postavte tiskárnu opět na nohy.
Osa X: příprava osy Z
Osa X: příprava osy Z
Osa X: příprava osy Z
S pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte šrouby na tištěných dílech Z-axis-top-left a Z-axis-top-right. Pak je z rámu vyndejte.
Vyndejte na obou stranách hlazené tyče. Pokud je nelze vytáhnout zlehka, zkuste s nimi nejprve otočit. Postupujte opatrně, protože můžete poškodit tištěný díl ve spodní části osy Z.
Otočte trapézové šrouby a posuňte osu X úplně nahoru. Když dosáhnete vrcholu, podržte osu X jednou rukou, jinak po opuštění závitů spadne!
Osa X: rozebrání motoru
Osa X: rozebrání motoru
Osa X: rozebrání motoru
Osa X: rozebrání motoru
S pomocí kleští vyjdete z X-carriage řemen.
Než odstraníte motor, úplně sundejte spirálový obal.
Povolte označené šrouby na držáku motoru pomocí 2,5mm inbusového klíče a vyjměte motor z tištěného dílu X-end-motor.
Nechte řemeničku na motoru osy X.
Přesuňte se na druhou stranu osy X, povolte šroub M3 a sundejte pouzdro ložiska 623h, uschovejte ho pro pozdější použití.
Vyndejte černé trapézové (lichoběžníkové) matice z dílů x-end-motor a x-end-idler. Uschovejte si je pro opětovné sestavení.
Osa Z: rozebrání motorů
Osa Z: rozebrání motorů
Najděte kabely vedoucí od motorů osy Z a odstřihněte všechny stahovací pásky, které je drží na rámu.
Povolte vyznačné šrouby na držáku motoru (Z-axis-bottom-right) s pomocí 2,5mm inbusového klíče a položte si motor na stůl (pracovní plochu) pod tiskárnu.
Opakujte předchozí krok také pro druhý motor osy Z.
Opatrně tiskárnu nazdvedněte, abyste mohli vyndat oba motory osy Z.
Kompletace LCD
Kompletace LCD
Otočte tiskárnu na stranu napájecího zdroje.
Uvolněte kabely LCD ze svorek podél rámu osy Y.
Pomocí kleští začněte stříhat stahovací pásky, které drží LCD. Při stříhání druhého stahovacího pásku LCD přidržte, jinak spadne!
Povolte šrouby uvnitř krytu LCD a vymontujte z LCD tištěné části. Ponechte kryt a knoflík, podpěry ale budou nahrazeny novými.
Závěrečná kontrola
Závěrečná kontrola
Demontáž je hotová! Je čas zkontrolovat, zda máte všechny součástky připravené: (poznámka: ne všechny díly jsou na obrázku)
Lineání motory (5x), GT2 řemenička (2x) a trapézové matky (2x)
Kladka s ložiskem 623h (2x)
LCD včetně kabelů (1x)
LCD kryt a knob (čudlík) (1x)
Tištěné díly pro tiskárnu MK3S
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás