CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

2. Rozebrání extruderu

2. Rozebrání extruderu

2. Rozebrání extruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
2. Rozebrání extruderu
 Obtížnost
Střední
 Kroky
14
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA

Krok 1 Příprava tiskárny

Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, ujistěte se, že:
filament je vysunut z hotendu
tiskárna je správně zchlazená
tiskárna je odpojena
odstranili jste ocelový tiskový plát

Krok 2 Uvolnění kabelového svazku

Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
Uvolnění kabelového svazku
S pomocí inbusového klíče povolte šroub M3x40 a otevřete dvířka.
Povolte dva šrouby M3x10 a vyndejte extruder-cable-clip. Na starších tiskárnách přestříhněte stahovací pásku.
Pokud jsou v Einsy-case (krytu desky Einsy) stahovací pásky, opatrně je odstraňte.
Odstraňte stahovací pásky z dílu cable-holder (držák kabelů).
Sundejte textilní rukáv po celé délce až k Einsy-case.

Krok 3 Odpojení kabelů extruderu

Odpojení kabelů extruderu
Odpojení kabelů extruderu
Otevřete Einsy-case a následujte všechny kabely extruderu. Odpojujte je jeden po druhém.
VAROVÁNÍ: některé kabely mají bezpečnostní západku, netahejte za ně! Nejprve stlačte bezpečnostní západku, abyste zajistili volný pohyb konektoru.
Ostatní kabely nechte zapojené.

Krok 4 Odstranění kabelu senzoru filamentu

Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Odstranění kabelu senzoru filamentu
Povolte všech pět šroubů a odmontujte díl X-carriage-back. Buďte opatrní na vodiče. Odmontujte cable-holder a uschovejte jej pro znovusestavení.
Odpojte konektor a vyndejte kabel senzoru filamentu. Tento kabel už není potřeba a bude nahrazen novým.
Opatrně oddělte kabely a nastrkejte je ke stranám.

Krok 5 Odstranění extruderu

Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Odstranění extruderu
Povolte oba šrouby M3.
Před vyjmutím posledního šroubu extruder podržte, jinak spadne dolů.
Opatrně položte extruder na vyhřívanou podložku a osou X prostrčte kabely.
Vraťte se k X-carriage:
Odstraňte černý nylon a nechte si ho na později.
Vyndejte řemen a nechte si ho po ruce na později.
Odstřihněte stahovací pásky a pojezd úplně vyndejte. Pro MK3S budete potřebovat jiný.

Krok 6 Odstranění ventilátorů a motoru

Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Odstranění ventilátorů a motoru
Předtím, než odstraníte tiskový ventilátor, nezapomeňte nejprve vyndat nozzle-fan (fan-shroud).
Povolte všechny šrouby na obou ventilátorech a opatrně je vyndejte.
Povolte oba šrouby, které drží přítlačnou kladku.
Odstraňte podpěru ventilátoru
TEĎ BUĎTE OPATRNÍ: povolte všechny tři šrouby, ale pamatujte, že motor a řemenička včetně podávacího kolečka Bondtech vypadnou!

Krok 8 Vyjmutí hotendu

Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Vyjmutí hotendu
Povolte oba šrouby M3 a odstraňte díl extruder-cover (kryt extruderu), abyste se mohli dostat k hotendu.
UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí hotendu z extruderu vyžaduje „speciální“ techniku, díky které se hotend docela snadno vysune. Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak dojde k nevratnému poškození některých dílů!!!
Hotend se vyndavá současným nakloněním a tažením. Podívejte se na první obrázek ukazující NESPRÁVNÉ naklonění. Tento hotend je nakloněný příliš dopředu a mezi hotendem a tělem extruderu není žádná mezera. Hotend je částečně uvnitř a nebudete jej moct vyndat.
Druhý obrázek ukazuje SPRÁVNÝ sklon. Hotend je nakloněný, ale mezi hotendem a tělem extruderu je mezera. Tak jej budete moct vyndat.

Krok 9 Vyjmutí PTFE trubičky

Vyjmutí PTFE trubičky
Vyjmutí PTFE trubičky
TENTO KROK JE POVINNÝ! Tiskárna MK3S+ používá kratší PTFE trubičky než MK3, takže je teď vyměníme!
Zatlačte černou plastovou objímku dolů směrem k hotendu.
Z hotendu odstraňte starou PTFE trubičku.

Krok 10 Vložení nové PTFE trubičky

Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Vložení nové PTFE trubičky
Otevřete upgrade balíček a najděte pytlík s novými (kratšími) PTFE trubičkami.
Zkontrolujte novou PTFE trubičku. Ujistěte se, že jsou oba konce čisté.
Teď přišel čas vložit novou PTFE trubičku. Všimněte si, že má dva různé konce:
Jeden konec trubičky má "zaoblený" vnější okraj. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Podívejte se na druhý konec trubičky, kde je vyvrtané zahloubení směrem dovnitř. Toto je strana, do které vstupuje filament. Tato část musí být zvenku hotendu
Zatlačte černou objímku úplně dolů (na doraz). Zasuňte trubičku až dolů a držte ji!
Druhou rukou vytáhněte objímku a teprve poté uvolněte trubičku!!! TOTO JE DŮLEŽITÉ pro to, aby hotend fungoval správně. Trubička se nesmí pohybovat dovnitř ani ven!

Krok 11 Odstranění podávacího kolečka Bondtech

Odstranění podávacího kolečka Bondtech
Odstranění podávacího kolečka Bondtech
EXTRAUPOZORNĚNÍ!!! Při tomto kroku buďte velmi opatrní!!! Pojistný šroub snadno strhnete a nenávratně poškodíte.
Nejprve se ujistěte, že Bondtech není na hřídeli přilepený. To platí v případě předem sestavené tiskárny. Pokud je tam lepidlo, nejprve hřídel zahřejte (teplovzdušnou pistolí, zapalovačem). Buďte opatrní, můžete se popálit.
Za druhé opatrně povolte zajišťovací šroub. Pokud je odpor příliš velký, použijte mazivo (např. WD-40) a chvíli počkejte.
Z hřídele sundejte podávací kolečko Bondtech a schovejte si ho na později.

Krok 13 Odstranění senzoru filamentu (volitelné)

Odstranění senzoru filamentu (volitelné)
Odstranění senzoru filamentu (volitelné)
Odstranění senzoru filamentu (volitelné)
Tento krok je volitelný, v novém extruderu použijete jiný senzor.
Povolte dva šrouby, které drží filament-sensor-cover.
Povolte šroub M3x10, který drží senzor filamentu.
Vyndejte senzor a dávejte při tom pozor, abyste se nedotkli plochého spoje a čipů na něm.

Krok 14 Demontáž je hotová!

Demontáž je hotová!
Demontáž je hotová!
Demontáž je hotová!
Tady jsme hotovi!
Než budeme pokračovat, tady je malá rekapitulace:
Uložte si nebo vyhoďte všechny staré plastové díly, nebudete je potřebovat. Ponechejte si pouze cable-holder.
Ponechte si oba ventilátory, hotend (s vyměněnou PTFE trubičkou), P.I.N.D.A. senzor, nylonový filament a řemen osy X.
Nechte si motor a obě podávací kolečka Bondtech včetně ložisek a hřídele.
Rozebraný senzor filamentu bude nahrazen novým, tento si můžete ponechat pro své budoucí projekty ;)
Spojovací materiál najdete v upgrade kitu, tyto můžete použít jako náhradní.
Připraveni? Přeskočíme na 3. Sestavení osy E
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás