CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

2. Demontáž SL1

2. Demontáž SL1
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
2. Demontáž SL1
 Obtížnost
Střední
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč
Štípací kleště na přeštípnutí kabelu
Miska (krabice) na šrouby. Nevyhazujte žádné šroubky vyjmuté v této kapitole! Některé šrouby budou později znovu použity.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete, proveďte následující:
Posuňte konzolu s tiskovou platformou nahoru (Nabídka -> Ovládání -> Reset platformy). V následujících krocích budete potřebovat více prostoru.
Otevřete oranžové akrylové víko a vyjměte tiskovou platformu.
Vyndejte vaničku. Pokud v ní ještě máte pryskyřici, přelijte ji zpět do láhve.
Tiskárnu vypněte a vytáhněte ze zásuvky!
Pokud je zapojený, vyndejte USB disk.
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
Odstranění krytu
S těmito šrouby postupujte opatrně, nejlépe použijte inbusový klíč s rovnými ostrými hranami, hrozí nebezpečí stržení hlavy šroubu.
Otočte levou stranu tiskárny směrem k sobě.
Najděte, povolte a vyndejte čtyři šrouby.
Otočte tiskárnu o 180 ° a odstraňte poslední čtyři šrouby na druhé straně.
O pár centimetrů kryt vysuňte.
Jsou dva designy USB a tlačítka napájení:
NOVÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení mají stejný konektor. Odpojte kabel a úplně odstraňte kryt.
STARÝ DESIGN: USB a tlačítko napájení jsou oddělené. Odpojte kabel tlačítka napájení od prodlužovačky a úplně odstraňte kryt.
Držák kabelu tiskového displeje: nový vs starý
Držák kabelu tiskového displeje: nový vs starý
Držák kabelu tiskového displeje: nový vs starý
Tiskárny SL1 byly dodávány se dvěma provedeními držáku kabelu tiskového displeje. Podívejte se prosím blíže a zkontrolujte, jakou verzi plastových dílů máte. Poté postupujte podle příslušných kroků:
NOVÝ DESIGN: Úzký plastový díl připevněný k elektronice dvěma šrouby. Postupujte podle Odpojení tiskového displeje (NOVÝ design).
STARÝ DESIGN: Širší plastová část připevněná dvěma šrouby a nasunutá na desku elektroniky. Postupujte podle Odpojení tiskového displeje (STARÝ design).
Odpojení tiskového displeje (NOVÉ)
Odpojení tiskového displeje (NOVÉ)
Odpojení tiskového displeje (NOVÉ)
Odpojení tiskového displeje (NOVÉ)
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu buďte velmi opatrní, mohlo by dojít k poškození kabelu i desky!
Povolte a vyndejte šrouby M3x8. Nechte si je po ruce pro pozdější znovusestavení.
Odstraňte držák kabelu obrazovky (display-cable-holder).
JEMNĚ vytáhněte kabel nejblíže k „stříbrnému obdélníku“ a odpojte konektor od desky. Pokud je to možné, můžete nehty vytlačit konektor ven. Nepoužívejte žádné nástroje, jako jsou kleště nebo šroubováky.
Nechte LCD kabel volný.
Nyní přejděte na Odstranění tiskového displeje
Odpojení tiskového displeje (STARÉ)
Odpojení tiskového displeje (STARÉ)
Odpojení tiskového displeje (STARÉ)
Odpojení tiskového displeje (STARÉ)
UPOZORNĚNÍ: Při odpojování kabelu buďte velmi opatrní, mohlo by dojít k poškození kabelu i desky!
Povolte a odstraňte dva šrouby M3x8 na držáku kabelu displeje (tištěná část).
Opatrně vysuňte držák kabelu tiskového displeje a vyjměte jej z tiskárny.
JEMNĚ vytáhněte kabel nejblíže k „stříbrnému obdélníku“ a odpojte konektor od desky. Pokud je to možné, můžete nehty vytlačit konektor ven. Nepoužívejte žádné nástroje, jako jsou kleště nebo šroubováky.
Kabel LCD nechte volný. Před vyjmutím displeje musíme povolit několik dalších šroubů.
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
Odstranění tiskového displeje
S pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte a vyndejte 10 šroubů M4x14b, které drží displej. Postupujte opatrně, abyste šrouby nestrhli.
Šrouby nevyhazujte! Čtyři z nich později použijeme znovu.
Ukazováčkem zatlačte sestavu displeje zespodu na pravé straně tiskárny.
Opatrně vyndejte tiskový displej.
Připojení kabelu senzoru resinu
Připojení kabelu senzoru resinu
Připojení kabelu senzoru resinu
Podívejte se z levé strany tiskárny do prostoru pro elektroniku.
Odpojte kabel senzoru resinu od elektroniky.
Na spodní straně konektoru se nachází pojistná západka. Netahejte za kabel před stisknutím pojistné západky.
U některých starších jednotek může mít kabel jinou barvu. Postup je však stejný.
Odstranění senzoru resinu
Odstranění senzoru resinu
Odstranění senzoru resinu
Odstranění senzoru resinu
Ustříhněte kabel senzoru resinu blíže ke konektoru rámečku naklápěcího mechanismu.
Než začnete štípat, ZNOVU PŘEKONTROLUJTE, zda jste vybrali kabel senzoru resinu!
Vytáhněte zbytek kabelu ze svazku.
Povolte šroub M4x6r a vyndejte senzor pryskyřice s vroubkovanou podložkou M4w. Šroub a podložku nevyhazujte! Potřebovat je budete později.
Šroub je pevně dotažen. Pro jednodušší uvolnění použijte kratší část inbusového klíče.
Není třeba stříhat žádné stahovací pásky. Nový kabel senzoru resinu povedeme samostatně jinou cestou.
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Odstranění sestavy blower ventilátoru
Blower ventilátor je součástí sestavy (ventilátor, ocelový plát, tištěné díly). Vyjměte jej jako jeden celek a později jej rozeberete na díly.
Povolte první šroubek na podpěře.
Jednou rukou si podržte sestavu blower ventilátoru.
Druhou rukou povolte druhý šroubek na podpěře.
Vyjměte sestavu ventilátoru a umístěte ji vedle tiskárny, jako na obrázku. Netahejte za kabel!
Pokud sestava nedosahuje dostatečné vzdálenosti, zkuste posunout stahovací pásku doprava. Pokud je příliš utažená, přestřihněte stahovací pásku (kleště ze sady SL1, jehlové kleště, nůžky na nehty). Dejte pozor, abyste kabely nepřestřihli!
Odstranění blower ventilátoru
Odstranění blower ventilátoru
Povolte a odstraňte dva šroubky M3x5 z přední strany.
Odstraňte tištěný díl blower ventilátoru, nebudete ho již potřebovat.
Ventilátor neodpojujte. Během montáže jej ponechte na místě.
Odstranění reflektoru
Odstranění reflektoru
Odstranění reflektoru
Odstranění reflektoru
Uvolněte pravý šroub upevňující reflektor uvnitř tiskárny. Šroub není třeba vyndavat. Vyndáme ho později společně s reflektorem.
Podívejte se shora skrz otvor displeje a pomocí dlouhého 3mm inbusového klíče povolte levý šroub upevňující reflektor. Šroub není třeba vyndavat.
Držte reflektor v ruce a opatrně jej vytáhněte z tiskárny otvorem pro displej. Šrouby lze vytáhnout společně s reflektorem.
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odstranění sestavy UV LED světla
Odpojte konektor kabelu UV LED.
Vzhled kabelu UV LED se může lišit. Záleží na verzi tiskárny. Oba jeho konektory jsou však u všech verzí stejné.
Podívejte se shora otvorem displeje. Pomocí 2mm inbusového klíče povolte a vyndejte čtyři šrouby v chladiči.
Prostrčte celý kabel UV LED mezerou pod držákem elektroniky dovnitř tiskárny.
Opatrně vyjměte sestavu UV LED s kabelem z tiskárny.
Odstranění kabelu UV LED
Odstranění kabelu UV LED
Odpojte kabel UV LED od desky LED pole. Na konektoru je bezpečnostní západka. Konektor zatlačte dovnitř. Zvedněte západku a odpojte konektor. Dávejte pozor, abyste západku nezlomili.
Pokud se západka špatně zvedá, zkuste nejprve zatlačit na konektor, aby se uvolnila.
Některé konektory půjdou vyndat ztěžka. Použijte větší sílu, ale dávejte pozor, abyste se nezranili.
Kabel nevyhazujte. Budete ho potřebovat později.
Desku UV LED s chladičem už nebudete potřebovat.
Odpojení zdroje
Odpojení zdroje
Odpojte černý a bílý kabel od napájecího zdroje Neodpojujte kabel od desky elektroniky a!
.
Existují dvě barevné varianty kabelu. Vaše tiskárna může mít černobílý nebo černočervený kabel. Jejich funkce je však stejná.
Odpojte ze zdroje napájecí kabel. Neodpojujte kabel z desky elektroniky!
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
V krytu napájecího zdroje jsou tři zapuštěné šrouby, které drží zdroj na zadní desce. Uvolněte je v následujícím pořadí:
Uvolněte zapuštěný šroub na pravé straně zdroje napájení pod konektorem napájecího kabelu.
Uvolněte zapuštěný šroub na levé straně zdroje napájení. Všimněte si, že nad ním je ještě jeden šroub. Tento šroub nepovolujte.
Povolte zapuštěný šroub ve spodní části zdroje napájení.
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Lehce nadzvedněte a vytáhněte napájecí zdroj ze zadní desky a vyndejte jej z tiskárny. Součástku nevyhazujte. Ponechte si zdroj pro další projekty.
Tenhle díl už nebudete potřebovat.
Demontáž je hotová!
Demontáž je hotová!
Než přejdete k další kapitole, ujistěte se, že je tiskárna čistá zvenku i zevnitř. To znamená, že v ní není rozlitá nebo ztvrdlá pryskyřice, odstraňte prach a případnou mastnotu.
S demontáží jsme skončili!
Kabel UV LED a všechny odstraněné spojovací prvky z této kapitoly si uschovejte, brzy je použijeme při instalaci nových částí upgradu SL1S.
Zkontrolovali jste všechno? Přejděme k další kapitole: 3. Upgrade na SL1S SPEED
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás