CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

11. První Výtisk

11. První Výtisk
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 18 days ago
11. První Výtisk
 Obtížnost
Střední
 Kroky
17
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Příprava filamentu
Příprava filamentu
Příprava filamentu
Příprava filamentu
Nyní se můžeme pustit do zavedení filamentu a tisku testovacího objektu! Nejprve však;
Připravte si prosím alespoň pět různých PLA filamentlů a odřízněte konce tak, aby na každém z nich vznikl ostrý hrot - jak je vidět na obrázku.
Filament musí mít ostrou špičku, aby byl správně zaveden do jednotky MMU a stejně tak i do tiskárny. Pokud je hrot deformovaný, ohnutý nebo má větší průměr, nebude správně zaveden.
Prozkoumejte posledních 40 cm každého filamentu. Ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny. Někdy, pokud se filament předtím zasekl, udělá v něm podávací kolečko důlek. Tuto část filamentu již jednotka MMU nemůže uchopit a posunout a je nutné ji odříznout.
Pokud je konec filamentu ohnutý, narovnejte ho. Musí být dokonale rovný.
Používejte pouze vysoce kvalitní filamenty se zaručenou nízkou odchylkou průměru. V případě, že budete mít v budoucnu problémy se zavedením/vysunutím filamentu, zkontrolujte znovu i tento krok. Ujistěte se, že je filament suchý. Filamenty citlivé na vlhkost mohou být při provozu MMU problematické.
Navržené rozložení filamentů
Navržené rozložení filamentů
Navržené rozložení filamentů
Navržené rozložení filamentů
Položte pět cívek s filamenty na držáky cívek. Dbejte na to, aby si cívky vzájemně nepřekážely.
Pozice filamentů jsou označeny 1,2,3,4,5 ve směru zleva doprava z perspektivy uživatele.
Upravte šířku držáku cívky tak, aby do něj cívka filamentu pasovala.
Ověřte, že se cívka může volně otáčet a nic ji v tom nebrání.
Vyjměte kazetu pro Filament 1 ze zásobníku.
Zavedení filamentu skrze zásobník
Zavedení filamentu skrze zásobník
Zavedení filamentu skrze zásobník
Zavedení filamentu skrze zásobník
Insert the tip of the filament 1 into the bottom PTFE tube attached to the spoolholder.
Zatlačujt konec filamentu do teflonové PTFE trubičky, dokud se neobjeví ve příslušné kazetě zásobníku.
Vezměte špičku a vložte ji přes kazetu do druhé PTFE trubičky, která vede do jednotky MMU.
Předzavedení filamentu do MMU
Předzavedení filamentu do MMU
Předzavedení filamentu do MMU
Předzavedení filamentu do MMU

Přejdděte na tiskárně do Menu -> Předzavést do MMU

(Filament -> Zavést do MMU na MK3.5/MK4)

Vyberte Filament slot 1. Jednotka MMU zařadí idler do první polohy a začne otáčet řemeničkou, dokud není filament zaveden.
Tlačte příslušný konec filamentu do teflonové PTFE trubičky ze zásobníku do jednotky MMU, dokud neucítíte, že je filament vtahován dovnitř.
Pamatujte, že hrot filamentu musí být rovný a ostrý, aby byl správně zaveden.
Opakujte stejný postup pro zavedení všech pěti filamentů.
Zavření zásobníku
Zavření zásobníku
Zavření zásobníku
Poté, co bude příslušný filament úspěšně zaveden do MMU, vraťte jeho kazetu zpět do zásobníku.
Stejný proces opakujte i u dalších pozic filamentu, dokud do MMU úspěšně nezavedete všech pět filamentů.
Pro tip: zavádění pomocí tlačítek.
Pro tip: zavádění pomocí tlačítek.
Pro tip: zavádění pomocí tlačítek.
You can also load a filament into the MMU using the buttons on the unit. Next time you load a filament, use the method you prefer. Either from the LCD menu, or using the physical buttons.

Když je jednotka MMU v nečinnosti; (indikováno zhasnutím všech LED diod)

Prostřední tlačítko spustí nebo přeruší zavádění filamentu do MMU.
Bočními tlačítky se přepínají pozice filamentu. Selektor se jimi posouvá vlevo a vpravo.
Pomocí krajních tlačítek přesuňte selektor na požadovanou pozici filamentu, která lze také vyčíst ze zarovnání selektoru s jednou z čar na předku MMU jednotky.
The ongoing loading process is indicated by a blinking green LED light for the respective filament position.
Stále svítící zelená LED dioda znamená, že daný filament je zasunut do extruderu.
Note, after you issue a command to the MMU unit, wait and let it finish the operation. Don't rush. Don't play around with the printer in the meanwhile. Let it finish first if the MMU unit does something (homing, loading, unloading).
Zkouška zavedení (část 1)
Zkouška zavedení (část 1)
Zkouška zavedení (část 1)

Přejděte do Menu > Nastavení > Zkouška zavedení

nebo Ovládání > Zkouška zavedení (na MK3.5/MK4)

Zvolte typ filamentu pro předehřev (PLA)
Vyberte Zavést vše / Otestovat vše.

Nebo, pokud možnost "Otestovat vše" ve vaší verzi firmwaru není, otestujte filamenty 1 až 5 manuálně.

Jednotka MMU nyní zavede a poté vysune všech pět filamentů, aby zjistila, zda vše funguje správně.

Zkouška zavedení (část 2)
Zkouška zavedení (část 2)
Zkouška zavedení (část 2)
While your MK3S+ loads a filament into the extruder, it performs the loading check: Solid blocks should be generated on the bottom of the LCD representing the IR filament sensor detecting a filament during the process.
Pokud se místo některých bloků objevují čárky, znamená to, že filament senzor v extrudéru má přerušovaný signál a může vyžadovat dodatečné seřízení.
Pokud se několik pokusů o zavedení nezdaří, zobrazí se odpovídající chybová hláška.
Na tiskárně MK3.5 / MK4 můžete zkontrolovat stav senzoru filamentu v „zápatí“ obrazovky LCD a zjistit, zda správně detekuje filament.
Osa Z a kalibrace první vrstvy (volitelné)
Osa Z a kalibrace první vrstvy (volitelné)
Osa Z a kalibrace první vrstvy (volitelné)
DŮLEŽITÉ: Tento krok je pro MK3S+ / MK3.5 nutný, pokud jste na hlavě extruderu pracovali dříve. Pokud jste pouze upgradovali starý komín na nový, můžete přeskočit na další krok a použít funkci Doladění osy Z jako obvykle k doladění první vrstvy.
Přejděte do LCD Menu - Kalibrace - Kalibrovat Z.
Poté spusťte Kalibraci první vrstvy.
Tisk testovacího objektu
Tisk testovacího objektu
Tisk testovacího objektu
Tisk testovacího objektu
We need to print a test object to verify that everything works correctly. Don’t worry, it will be a quick print.
Visit MMU3 Test objects on Printables.com
In the Print files section, download a G-code file pre-sliced for your printer model.
Save the .gcode or .bgcode file onto a storage media and print the test object.
Mapování nástrojů (MK3.5 / MK4)
Mapování nástrojů (MK3.5 / MK4)
Mapování nástrojů (MK3.5 / MK4)

Při spuštění tisku na MK3.5 nebo MK4 se zobrazí obrazovka Mapování nástrojů. Ta umožňuje podle potřeby přeřadit extrudery se zadanou barvou na jinou.

Na levé straně se zobrazí seznam požadovaných materiálů a jejich barev, jak je uvedeno v souboru G-codu.

Na pravé straně najdete seznam materiálů, které jsou v tiskárně aktuálně k dispozici a které budou použity pro tisk objektu.

Pokud například G-code vyžaduje oranžový filament na první pozici, ale vy máte oranžový filament zasunutý na páté pozici, vyberte první pozici v levém menu a poté ji přiřaďte na pátou pozici vpravo.
Dvakrát klikněte na pozice filamentu nebo pomocí encoderu vyberte číslo filamentu.
Vytiskněte si příručku a postupujte podle ní.
Vytiskněte si příručku a postupujte podle ní.
Zahajte tisk a počkejte, než bude dokončen. V mezičase si můžete projít tištěnou Příručku tiskaře.

Veškeré informace týkající se kalibrace, jak uspořádat tiskárnu, zásobník filamentu, spulky nebo tipy na řešení problémů najdete v tištěné nebo online příručce.

Pro stažení příručky, nebo pokud narazíte na jakékoli problémy s tiskárnou, prosím navštivte naše Centrum nápovědy na adrese: https://help.prusa3d.com/cs/tag/mmu3/

Pokud máte při tisku problémy, postupujte podle pokynů na obrazovce nebo navštivte odkaz, který se objeví na LCD obrazovce.
Příprava G-code / Příprava vlastních modelů
Příprava G-code / Příprava vlastních modelů
Příprava G-code / Příprava vlastních modelů
Už jste stihli vytisknout všechny přibalené multi-materiálové modely od nás i ty, které jste viděli na http://Printables.com? Čas navrhnout a vytisknout si něco vlastního!
Nejjednodušší způsob, jak vytvořit barevný objekt z jedné část, je Funkce MMU malování v PrusaSliceru.
Základní kroky pro manuální metodu jsou popsány v naší sekci: Příprava G-codu pro multimateriálový tisk.

Pro tisk loga nebo textových štítků se vám může hodit také automatická změna barvy při dané výšce vrstvy. Jednoduše slicujte objekt, vyberte určitou výšku vrstvy, klikněte na malou oranžovou ikonu "+" vedle značky výšky a vyberte požadovanou pozici filamentu MMU (číslo extruderu).

Vytváření vlastních Multi-materiálových modelů
Vytváření vlastních Multi-materiálových modelů
Vytváření vlastních Multi-materiálových modelů
Vytváření vlastních Multi-materiálových modelů
Pokud jste navrhli model z několika částí, může se vám hodit návod Export modelu z aplikace Fusion 360.
Pokud navrhujete jednolitý model, jehož část by měla být MMU-barvená, ujistěte se, že kolem každé samostatné části je ostrá čára, abyste mohli později v PrusaSliceru použít funkci Smart-fill v rámci MMU Painting.

Pokud máte složitý soubor STL, který nelze snadno namalovat pomocí MMU-Painted, můžete zkusit sofistikovanější způsob Dělení STL s jediným kompaktním dílem nebo Rozdělení STL souborů pomocí MeshMixeru.

MMU Operace s jedním materiálem
MMU Operace s jedním materiálem
MMU Operace s jedním materiálem
MMU Operace s jedním materiálem
Věděli jste, že jednotku MMU3 lze použít i pro pohodlnější tisk jednoho materiálu?
V jednotce MMU můžete mít zavedeno až pět svých oblíbených materiálů.
Na MK3.5/MK3.9/MK4 použijte při slicování normální profil pro MK3.5/MK3.9/MK4.Tiskárna vám umožní vybrat, který filament chcete použít.
Na tiskárně MK3S+, Vyslicujte objekt pomocí profilu MMU3 Single a spusťte tisk. Poté na displeji LCD vyberte, který filament chcete použít.
Pokud už při slicování víte, který z pěti materiálů budete chtít pro výtisk použít, můžete použít profil MMU3 a objektu rovnou přiřadit jednu barvu (číslo extruderu).

Pokud jeden z filamentů dojde, váš tisk může pokračovat automaticky pomocí funkce Spooljoin.

Pro více informací se mrkněte na článek o funkci SpoolJoin.

Odměňte se
Odměňte se
Pokud jste se úspěšně dostali až sem, musíte se odměnit.
Dejte si pár Haribo a sledujte tiskárnu, jak tiskne.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás