CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

10A. MK4 Nastavení a kalibrace

10A. MK4 Nastavení a kalibrace

10A. MK4 Nastavení a kalibrace
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
10A. MK4 Nastavení a kalibrace
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
25
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Montáž jednotky MMU (1. část)
Jednotka MMU3 by měla být umístěna na horní část rámu tiskárny.
Umístěte jednotku MMU3 na rám.

Připevněte ji jen za horní háčky.
Podívejte se zezadu, jsou zde "svorky", které budou v dalším kroku použity pro zajištění jednotky k rámu.
Montáž jednotky MMU (2. část)
Montáž jednotky MMU (2. část)
Zadní část jednotky MMU3 mírně zatlačte směrem dolů, dokud svorky nezapadnou do rámu.
Zkontrolujte, zda jsou obě spodní svorky na jednotce plně zasunuté.
Pokud potřebujete jednotku sundat z rámu, jednoduše zvedněte její zadní část. Tím se svorky uvolní.
Příprava xBuddy
Příprava xBuddy
Příprava xBuddy
Příprava xBuddy
Na levé straně tiskárny odšroubujte čtyři šrouby M3x6, které drží kryt bedýnky s elektronikou.
Povolte dva šrouby M3x18, které drží díl ext-cable-holder.
Zdvihněte držák kabelů.
Pomocí čelisťových kleští odstraňte uvedenou část držáku kabelu a vytvořte tak prostor pro kabel MMU.
Vedení kabelu
Vedení kabelu
Vedení kabelu
Vedení kabelu
Veďte kabel od jednotky MMU podél rámu směrem k elektronice.
Veďte kabel do krabičky xBuddy otvorem nahoře.
Připojte kabel MMU do označeného konektoru na desce xBuddy.
Uzavření krabičky s elektronikou
Uzavření krabičky s elektronikou
Uzavření krabičky s elektronikou
Znovu připevněte díl ext-cable-holder. Ujistěte se, že do něj kabel MMU dobře sedí a že se žádný kabel nezmačkává.
Utáhněte dva šrouby M3x18 na horní straně dílu ext-cable-holder.
Zarovnejte kryt boxu xBuddy s boxem samotným a zajistěte jej čtyřmi šrouby M3x6.
Software ke stažení
Software ke stažení
Software ke stažení
Navštivte stránku MMU3 na adrese Help.Prusa3D.com
Bude potřeba nainstalovat nejnovější verzi PrusaSliceru.
V části Ovladače & Aplikace stáhněte nejnovější balíček.
MMU3 na MK4 vyžaduje Ovladače & Aplikace (PrusaSlicer) verze 2.7.3 nebo novější.
Nechte si tuto stránku otevřenou pro další kroky!
Nainstalujte stažený balíček do počítače a otevřete aplikaci PrusaSlicer.
PrusaSlicer je součástí balíčku ovladačů. Obsahuje nástroj pro aktualizaci firmwaru. Balíček Ovladače obsahuje také několik vzorových objektů k tisku.
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Nastavení PrusaSliceru pro MMU3
Otevřete Průvodce nastavením PrusaSliceru. (Konfigurace > Průvodce nastavením > v průvodci položka "Prusa FFF".)
Najděte rodinu MK4 a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Original Prusa MK4 MMU3.
Výchozí tryska je z výroby 0,4 mm.
Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete Průvodce.
v menu Tiskárna: , zvolte profil tiskárny MMU3 pro budoucí slicování.

Upozorňujeme, že MMU3 na tiskárně MK4 NENÍ KOMPATIBILNÍ se staršími profily PrusaSlicer nebo G-cody pro MMU2, MMU2S, ani MMU3 + MK3S+ nebo MK3.5.

Použití nekompatibilního souboru G-code na MMU3 + MK4 by mohlo vést k neúspěšnému tisku nebo k možnému poškození tiskárny!

Stáhnout soubory firmwaru
Stáhnout soubory firmwaru
Je třeba aktualizovat firmware tiskárny i jednotky MMU. Používejte společně jen nejnovější verze firmwaru.
V článku MMU3 Firmware Compatibility naleznete informace o tom, jakou verzi firmwaru přesně potřebujete.
Vraťte se zpět na Help.Prusa3D.com
Stáhněte si nejnovější balíček Firmwaru pro váš model tiskárny.
Upgrade firmwaru: Tiskárna
Upgrade firmwaru: Tiskárna
Upgrade firmwaru: Tiskárna
DŮLEŽITÉ!!! Než budete pokračovat dále; Existují dva soubory firmwaru. Jeden je určen pro tiskárnu. Druhý je pro jednotku MMU3. Oba je třeba flashnout do příslušného zařízení.
Firmware tiskárny - .bbf file
pro řídící desku tiskárny MK4: 
(e.g. MK4_MK3.9_firmware_6.0.0.bbf)

Aktualizujte firmware tiskárny. Nejprve přesuňte soubor s firmwarem na USB disk.

Zapněte tiskárnu a připojte k ní USB flash disk. Stisknutím tlačítka RESET ji restartujte. Poté na obrazovce vyberte možnost FLASH, čímž zahájíte aktualizaci.
Firmware desky s elektronikou MMU3:
(např. MMU3_FW3.0.3+896.hex)
Tento firmware musí být naflashován do jednotky MMU přímo z počítače. Použijte přiložený kabel Micro-USB a připojte jej ke konektoru na boku jednotky MMU. V následujících krocích firmware nahrajem.
Zapnutí jednotky MMU
Zapnutí jednotky MMU
Zapnutí jednotky MMU
Po dokončení aktualizace firmwaru se ujistěte, že v extruderu ani v jednotce MMU není zaveden žádný filament..
Otevřete LCD menu > Nastavení > MMU

a ujistěte se, že je MMU nastaveno na [Zap.].
Tato volba nejen zapne funkci MMU ve firmwaru, ale také zapne napájení jednotky MMU, které je nezbytné pro update FW.
Od této chvíle resetovací tlačítko na tiskárně resetuje také jednotku MMU. Chvíli počkejte, jednotka MMU projde autotestem. (doprovázeno blikáním LED kontrolky na jednotce MMU) Před zadáním jakýchkoli příkazů tiskárně vyčkejte, dokud správně nenabootuje.
Jelikož jste extruder přestavěli na MMU verzi, po výzvě k překonfigurování chování senzoru filamentu, který se zobrazí okamžitě, vyberte možnost 'Pokračovat'.
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Flashování firmwaru MMU3 (1. část)
Soubor firmwaru MMU3 je třeba flashnout do samotné jednotky MMU. Najděte konektor microUSB na pravé straně jednotky MMU3.
Připojte jednotku k počítači pomocí přiloženého microUSB kabelu.
V počítači vyberte příslušný MMU soubor firmwaru kompatibilní s vaším modelem tiskárny.
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Flashování firmwaru MMU3 (2. část)
Otevřete PrusaSlicer a vyberte Konfigurace ->Nahrát firmware tiskárny z horního menu.
Stiskněte tlačítko Procházet a vyberte soubor s obrázkem firmwaru MMU3 v počítači.
(např. MMU2S_MMU3_FW3.0.3+895.hex)
Sériový port by měl být automaticky detekován.
Pokud vaši tiskárnu v dropdown nabídce Sériový port: nevidíte, klikněte na tlačítko Skenovat.
Stiskněte tlačítko Nahrát!.
Počkejte, až se zobrazí zpráva Flashování se zdařilo!
Po dokončení flashování odpojte kabel USB.
Pokud máte s flashováním firmwaru problémy, prosím pročtěte si náš článek o řešení problémů
Kalibrace převodovky
Kalibrace převodovky
Kalibrace převodovky
A teď musíme zkalibrovat planetovou převodovku v Nextruderu.
Na domovské obrazovce přejděte do Ovládání -> Kalibrace & Testy, sjeďte dolů a vyberte Kalibrace převodovky.
Jakmile se dostanete k části Seřízení převodovky, zvolte Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce tiskárny.
Zarovnání převodovky
Zarovnání převodovky
Zarovnání převodovky
Zarovnání převodovky
Během procesu kalibrace převodovky budete vyzváni:
Otevřete zámel idleru (swivel). Otevřený by měl směřovat směrem vzhůru.
Povolte tři šrouby na přední straně převodovky o 1,5 otáčky.
Tiskárna projde automatickým zarovnáním převodovky. Tento proces není zvenčí vidět.
Po vyzvání utáhněte tři šrouby v uvedeném pořadí.
MMU kalibrace senzoru filamentu
MMU kalibrace senzoru filamentu
MMU kalibrace senzoru filamentu
MMU kalibrace senzoru filamentu
Po dokončení seřízení převodovky byste měli být vyzváni k pokračování v kalibraci senzoru filamentu.
Před spuštěním kalibračního procesu se ujistěte, že se v extruderu nenachází žádný filament.
Ujistěte se, že je zámek idleru (swivel) zavřený.

Pro kalibraci senzoru filamentu je nutné použít krátký kousek filamentu. Připravte si ho a následně zvolte Pokračovat.

Nezasouvejte filament dříve, než k tomu budete vyzváni!
Po výzvě zasuňte filamentu.
Po úspěšné kalibraci senzoru filamentu vyjměte filament z extruderu.
Nastavení zápatí
Nastavení zápatí
Nastavení zápatí
Nastavení zápatí
Při zapnutí jednotky MMU se na stavovém řádku na displeji automaticky zobrazí informace o senzoru filamentu a senzoru Finda. Pokud se z nějakého důvodu tyto informace nezobrazují nebo chcete upravit pořadí, postupujte následovně.
Na tiskárně navštivte Nastavení > Uživatelské rozhraní > Zápatí.
Ujistěte se, že je senzor filamentu (FSenzor) vybrán ve všech políčkách.
Ujistěte se, že je senzor SuperFINDA (Finda) vybrán ve všech políčkách.
Ve spodní části obrazovky se zobrazí příslušné symboly a hodnoty senzorů.
Hodnoty senzorů se také zobrazují v nabídce Info > Info o senzoru.
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Informace o kalibraci senzoru SuperFINDA
Dobře! Po kalibraci senzoru filamentu v extruderu můžeme přejít ke kalibraci senzoru SuperFINDA uvnitř selektoru na jednotce MMU.
V dalším kroku upravíme polohu senzoru a zkontrolujeme, zda správně detekuje filament.
Je MIMOŘÁDNĚ důležité, aby senzor filamentu uvnitř extruderu i senzor SuperFINDA fungovaly spolehlivě a poskytovaly přesné údaje. V opačném případě budete mít se zařízením problémy.
Na boku selektoru je kontrolní okénko, ve kterém můžete sledovat polohu SuperFINDA. Při pohledu ze strany motoru selektoru je dobré srovnat spodní část sondy SuperFINDA s horní částí kontrolního okénka.
Pokud je v selektoru filament, ocelová kulička se zvedne a měla by být detekována senzorem SuperFINDA. Vzdálenost mezi kuličkou a senzorem je to, co musí být dokonale kalibrováno.
Kalibrace SuperFINDA
Kalibrace SuperFINDA
Kalibrace SuperFINDA
Kalibrace SuperFINDA
Vezměte kousek filamentu s ostrým koncem a zasuňte jej do selektoru mosazným otvorem se závitem na přední straně.
Podívejte se na SuperFINDA shora a sledujte, zda malé červené světlo uvnitř senzoru zhasne, když filament zvedne ocelovou kuličku uvnitř.
Červené světlo= nebyl detekován filament = FINDA 0 / OFF

žádné světlo = filament detekován = FINDA 1 / ON
Pokud světýlko stále svítí, mírně snižte tlak na senzor SuperFINDA.

Pokud se kontrolka nerozsvítí, zvedněte senzor SuperFINDA tak, že uvolníte šroubek u jejího boku, posunete senzor a znovu jej utáhnete.
Sledujte údaje senzoru na displeji LCD (Info > Info o senzoru -> FINDA ). Všimněte si, že údaje senzoru na displeji LCD se zobrazují s mírným zpožděním; postupujte pomalu.
Test opakujte vkládáním a vyjímáním filamentu. Sledujte hodnoty na LCD displeji. Podle toho upravte výšku senzoru SuperFINDA, dokud nebudete mít spolehlivé údaje ze snímače při každém vložení a vyjmutí filamentu.
Detaily chybových obrazovek (část 1)
Detaily chybových obrazovek (část 1)
Později se zobrazí MMU chybová obrazovka, pokud se během operace něco pokazí. Viz ukázkový obrázek; první řádek stručně popisuje, o jakou chybu se jedná.
prusa.io/04101 je webová adresa, na které si můžete prohlédnout podrobný článek o přesném problému a o tom, jak jej odstranit.
Stav senzoru filamentu se vždy zobrazuje v zápatí chybové obrazovky, aby pomohl při diagnostice.
Vedle něj se nachází stav senzoru Finda.
(Všimněte si, že údaj o stavu FINDA na LCD displeji má mírné zpoždění.)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Detaily chybových obrazovek (část 2)
Na spodním řádku jsou tlačítka řešení. Některé chyby mají více řešení.
Prostřednictvím QR kódu můžete také navštívit stránku s podrobným popisem chyby.
To, že je jednotka MMU v chybovém stavu, je rovněž signalizováno blikáním kontrolky LED.
Ve stavu ERROR lze chybu řešit také pomocí tlačítek na jednotce MMU.
Prostřední tlačítko obvykle kopíruje funkci tlačítek řešení LCD
Všimněte si, že pokud je jednotka MMU v nečinném stavu, tlačítka mají jiné funkce; Například; Pokud není zaveden žádný filament, lze tlačítka na kraji použít k pohybu selektoru doprava a doleva... Ale na to se podrobněji podívame až později.
INFO k šroubení
INFO k šroubení
INFO k šroubení
INFO k šroubení
Na MMU, PTFE trubička, která vede filament do tiskárny je jištěna pomocí FESTO pneumatického šroubení
Pozor, produkty Prusa dodávané před dubnem 2024 měly různé typy těchto šroubení!
MMU3 na tiskárně MK4 však vyžaduje nejnovější verzi šroubení, které má vnitřní průměr 2,6 mm.
Šroubení FESTO zvenku vypadá identicky. Dávejte pozor, abyste nepomíchali staré s novým.

Použití nesprávné verze šroubení na MK4 může vést k nesprávné funkci tiskárny. Ujistěte se, že používáte pouze šroubení dodané v balení MMU3 MK4, abyste předešli případným problémům.
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
PTFE trubička mezi MMU a Extruder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PTFE trubička 360x2,5mm (1x)

PTFE trubička dodávaná s MMU3 pro MK4 má vnitřní průměr 2,5 mm. V případě, že přecházíte z trubičky MMU2S o průměru 2 mm a máte problém rozlišit starou trubičku od nové, zkuste porovnat vnitřní průměr obou trubiček. Viz druhý obrázek. Trubička vlevo je ta nová.

Pro MMU3 je zapotřebí PTFE trubička o průměru 2,5 mm.
FESTO fitinky (2x)
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
PTFE trubička mezi MMU a extruderem
Připevněte Festo šroubení na obě strany teflonové PTFE trubičky.
Zcela zasuňte teflonovou PTFE trubičku.
Rychlý tip: Pokud potřebujete vyjmout teflonovou PTFE trubičku ze šroubení, zatlačte modrou objímku dovnitř. Zatímco je stisknutá, nejprve zatlačte teflonovou trubičku dovnitř a poté ji zcela vytáhněte.
Připevněte teflonovou PTFE trubičku k tiskárně. Jeden konec jde do selektoru. Druhý konec se nasadí na extruder. Utáhněte šroubení pomocí univerzálního klíče (uniwrench).
Nastavení držáků cívky
Nastavení držáků cívky
Nastavení držáků cívky
Gratulujeme! Nejtěžší část je za vámi.
Nastavení zásobníku a cívek na obrázku je takové, jakého se budeme snažit dosáhnout. Uspořádejte držáky cívek a zásobník tak, jak je vidět na obrázku.
Připojte část "držáku tiskárny" na zásobníku k extruzi na tiskárně.
PTFE trubičky by měly vést z držáků cívek do zásobníku. Poté od zásobníku k zadní straně jednotky MMU.
Všimněte si umístění držáku cívky. Je důležité, aby filament měl co nejpřímější dráhu a aby mu nic nepřekáželo. PTFE trubičky by neměly být příliš ohnuté. Jinak se filament zasekne.
Existuje více verzí držáku cívky dostupných s MMU3. Podle verze držáku cívky se podívejte na jeden z obrázků.
PTFE trubička mezi držákem cívky a bufferem
PTFE trubička mezi držákem cívky a bufferem
PTFE trubička mezi držákem cívky a bufferem
PTFE trubička mezi držákem cívky a bufferem
Připojte PTFE trubičky z MMU jednotky ke spodní řadě objímek na zásobníku a dbejte na to, aby číslování na zásobníku a na jednotce MMU odpovídalo.
Připojte každý konec teflonové PTFE trubičky ze zásobníku k PTFE držáku na každém držáku cívky.
Ujistěte se, že je každý držák cívky připojen k odpovídajícímu číslu pozice filamentu. (označené 1 až 5 na jednotce MMU a zásobníku.)
K dispozici bylo několik verzí dílů zásobníku, které se mohou mírně lišit vzhledem. Postup montáže však zůstává stejný.
MMU3 pro MK4 vyžaduje použití nejnovější verze komponent zásobníku. Pokud používáte starší verzi, je nutné zařízení přestavět pomocí nejnovější dostupné verze.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás