CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

10. Rychloupínací kabel zdroje - MK4/MK3.9 černý zdroj (doplněk)

Menu

10. Rychloupínací kabel zdroje - MK4/MK3.9 černý zdroj (doplněk)

10. Rychloupínací kabel zdroje - MK4/MK3.9 černý zdroj (doplněk)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
10. Rychloupínací kabel zdroje - MK4/MK3.9 černý zdroj (doplněk)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
37
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Rychloupínacího konektoru zdroje na Original Prusa Enclosure.
Tento doplněk je kompatibilní s tiskárnou Original Prusa MK4 a MK3.9.
Tento doplněk není kompatibilní se stříbrným zdrojem napájení.
Zakupte si kompatibilní černý zdroj napájení z našeho E-shopu.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí není součástí balení tohoto doplňku.
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
Inbusový klíč 2,5 mm
Čelisťové nebo štípací kleště
Křížový šroubovák PH2
Hadřík na prach (pro zakrytí vyhřívané podložky)
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Vyjmutí xLCD
Opatrně odřízněte stahovací pásku zajišťující svazek xLCD kabelů.
Povolte dva šrouby upevňující sestavu xLCD displeje.
Buďte opatrní, xLCD je stále připojen.
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Odstranění xLCD kabelů
Kabely PE xLCD jsou ve dvou verzích, odpojte kabel PE:
Verze A: odpojte kabel PE z horní PE Faston.
Verze B: odpojte kabel PE ze spodní PE Faston.
Pro obě verze - jemně odpojte kabel LCD.
Odstraňte sestavu xLCD a odložte ji stranou. Použijeme ji později.
Svazek kabelů od xLCD prostrčte skrz otvor ve spodním panelu v enclosure.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Otevřete dvířka enclosuru.
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Opatrně vyjměte tiskárnu z enclosure.
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali tiskárnu a enclosure.
Tiskárnu odložte stranou. Budete ji potřebovat později.
Odpojení zdroje napájení
Odpojení zdroje napájení
Odpojení zdroje napájení
Odpojení zdroje napájení
Na úchytu zdroje napájení odřízněte stahovací pásku zajišťující kabel zdroje.
Na druhé straně sestavy napájecího zdroje povolte dva šrouby upevňující kryt zdroje a ten sejměte.
Pomocí křížového šroubováku povolte všechny šrouby na kabelech zdroje napájení. Šrouby není třeba vyndavat.
Odpojte všechny kabely zdroje napájení od svorek.
Pomocí křížového šroubováku odšroubujte šroubek držící PE kabel.
Odpojte kabel power panic ze zdroje napájení.
Odpojený zdroj umístěte prozatím stranou. Vrátíte se k němu později.
rukáv na svazek kabelů xLCD
rukáv na svazek kabelů xLCD
rukáv na svazek kabelů xLCD
Odřízněte stahovací pásku, které drží svazel kabelu xLCD.
Sundejte 450mm textilní rukáv ze svazku kabelů xLCD. Rukáv položte poblíž, použijete ho později.
kryt krabičky na xBuddy
kryt krabičky na xBuddy
kryt krabičky na xBuddy
kryt krabičky na xBuddy
Odřízněte stahovací pásku spojující napájecí kabely.
Z přední strany krabičky na xBuddy povolte čtyři šrouby M3x6 a uvolněte kryt xBuddy pomocí 2,5mm inbusového klíče. Sundejte kryt.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče povolte dva šrouby M3x10, které drží díl el-box-cover. Sejměte kryt.
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Odpojení kabelů zdroje
Pomocí křížového šroubováku povolte šrouby upevňující kabely zdroje napájení. A vyjměte všechny kabely ze svorek. Šrouby si ponechejte na později!
Odpojte Power panic kabel z desky elektroniky.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče vyšroubujte šroub M3x6 a odstraňte PE kabel s podložkou. Podložku a šroub si nechte na později!
Přestřihněte stahovací pásky na obou koncích textilního rukávu a odstraňte rukáv ze svazku kabelů.Rukáv si nechte na později!
Tento svazek kabelů již nebudete potřebovat. Doporučujeme jej však nevyhazovat. Ponechte si jej jako náhradní.
Ponechejte kryt elektroniky otevřený.
Rychloupínací kabel: power panic
Rychloupínací kabel: power panic
Rychloupínací kabel: power panic
Vezměte rychloupínací kabel - Strana tiskárny (1x)
Tiskárny MK4 mohou mít dvě verze kabelu Power panic (odpojili jste jej od zdroje napájení). Typ kabelu Power panic ovlivňuje způsob přípravy Rychloupínacího kabelu zdroje.
Zkontrolujte, jakou verzi Power panic kabelu máte a postupujte podle příslušných pokynů:
Single kabel (černý): připojovací konektory musí zůstat odpojené.
Dual-(černý a bílý): připojte obě přípojky.
Ponechte rychloupínací kabel stranou. Budete ho potřebovat později.
Instalace rychloupínacího kabelu
Instalace rychloupínacího kabelu
Instalace rychloupínacího kabelu
Instalace rychloupínacího kabelu
Vyjměte záslepku z úchytu zdroje.
Vložte rychloupínací kabel - Černá strana zdroje do otvoru v držáku zdroje.
Z opačné strany držáku napájecího zdroje (PSU holder) zkontrolujte, zda jsou západky na konektoru zacvaknuté do plechu.
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Povolte šroub na zdroji napájení a poté připojte PE kabel od rychloupínacího kabelu k tomuto šroubku.
Připojte všechny kabely zdroje napájení. Tento způsob použijte pro všechny kabely zdroje napájení a připojte je v následujícím pořadí:
KLADNÝ (červený) drát
KLADNÝ (červený) drát
ZÁPORNÝ - (černý) drát
ZÁPORNÝ (černý) drát
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů! Červený kabel je v prvním slotu a černý kabel je ve třetím slotu. Ujistěte se, že jsou kabely správně utažené. V opačném případě riskujete poškození tiskárny!
Připojte kabel power panic ke zdroji napájení.
Zakrytí zdroje napájení
Zakrytí zdroje napájení
Shora nasuňte kryt kabelů. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.
Kryt přišroubujte pomocí dvou šroubů M3x10. Berte v potaz, že díry jsou poměrně hluboké.
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
Zapojení kabelů zdroje napájení
S pomocí 2,5mm inbusového klíče zajistěte PE kabel šroubkem M3x6 s podložkou.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE.
Připojte Rychloupínací kabel - Strana tiskárny k desce xBuddy v následujícím pořadí (zleva):
KLADNÝ (červený) drát
ZÁPORNÝ - (černý, černý) drát
KLADNÝ (červený) drát
ZÁPORNÝ - (černý, černý) drát
Připojte kabel power panic k desce xBuddy.
Odřízněte stahovací pásku, které drží kabel xLCD.
Zkontrolujte zapojení kabelů podle posledního obrázku.
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Zakrytí krabičky xBuddy: spodní kryt
Buďte opatrní, neskřípněte žádný kabel!
Prostrčte dva šrouby M3x10 skrz díl el-box-cover.
Umístěte konektor power panic na pravou stranu box na xBuddy.
Opatrně vložte díl el-box-cover do jeho polohy podle popisu.
kryt krabičky na xBuddy
kryt krabičky na xBuddy
Dávejte pozor, abyste neskřípli kabely!
Zavřete krabičku na xBuddy.
Vložte čtyři šroubky M3x6 a utáhněte je pomocí 2,5mm inbusového klíče.
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Zakrytí rychloupínacího kabelu
Směrem od elektroniky omotejte rychloupínací kabel (včetně černého kabelu Power Panic) textilním rukávem.
Stahovací pásku neutahujte příliš! Mohla by poškodit kabely.
Ponechte 2-5 cm elektroniky nezakryté. Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Druhý konec zajistěte stahovacím páskem.
Zakrytí svazku kabelů xLCD obrazovky
Zakrytí svazku kabelů xLCD obrazovky
Zakrytí svazku kabelů xLCD obrazovky
Zakrytí svazku kabelů xLCD obrazovky
Z elektroniky zabalte kabely xLCD a PE do textilního rukávu.
Zatlačte textilní rukáv do blízkosti krabičky s elektronikou.
Obalte kabelový svazek xLCD po celé délce.
Pomocí stahovacího pásku vytvořte smyčku skrz kruhové otvory v rámu kolem kabelů motoru a svazku kabelů xLCD.
Nezapomeňte na levý kabel motoru osy Z na přední straně rámu! Podívejte se na detail na obrázku.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Nyní připravte kryt na pracovní ploše.
Zkontrolujte, zda jsou zámky zdroje napájení (PSU-locks) stále ve stejné poloze:
Na spodním rámu otočte zámky zdoje napájení (PSU-locks) do vodorovné polohy.
Na podpěře otočte zámky zdroje napájení (PSU-lock) do svislé polohy.
Protlačte zdroj napájení skrze otvor v zadním panelu.
Připojte držák napájecího zdroje (PSU-holder) na všechny zámky zdroje (PSU-locks).
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Abyste tiskárnu umístili do enclosure, vsuňte dovnitř nejprve levou stranu tiskárny.
Dávejte pozor, abyste tiskárnou nepoškrábali boční panely!
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici pro tiskárnu. Skutečnou polohu nastavíte později.
Připojení rychloupínacího kabelu
Připojení rychloupínacího kabelu
Připojení rychloupínacího kabelu
Připojení rychloupínacího kabelu
Uchopte rychloupínací kabel z tiskárny, přičemž power panic kabel je vlevo.
Připojte konektor k rychloupínacímu kabelu v držáku napájecího zdroje.
Konektor rychloupínacího kabelu lze zapojit pouze v jedné orientaci.
Změňte polohu tiskárny podle toho, jako to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Verze A: Osazení xLCD
Veďte kabel xLCD skrze výřez ve spodním panelu.
Zajistěte textilní rukáv na svazku kabelů pomocí stahovací pásky. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Umístěte jednotku xLCD obrazovky blízko ke kabelům xLCD, jako na obrázku. Nezapomeňte na stejnou orientaci obrazovky xLCD jako na obrázku. Pro lepší pochopení si všimněte podpěr xLCD obrazovky.
Připojte kabel xLCD k desce xLCD. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Musí být zasunuta na straně slotu xLCD označeného oranžovým trojúhelníkem na desce.
Vezměte konec PE kabelu se čtvercovým konektorem. Zasuňte konektor na PE Faston až dolů.
Do spodního profilu zevnitř zatlačte dva šrouby M3x8.
Nasaďte sestavu xLCD na dva šrouby M3x8 v rámu a utáhněte je.
Verze B: Osazení xLCD
Verze B: Osazení xLCD
Verze B: Osazení xLCD
Verze B: Osazení xLCD
Veďte kabel xLCD skrze výřez ve spodním panelu.
Zajistěte textilní rukáv na svazku kabelů pomocí stahovací pásky. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Umístěte jednotku xLCD obrazovky blízko ke kabelům xLCD, jako na obrázku. Nezapomeňte na stejnou orientaci obrazovky xLCD jako na obrázku. Pro lepší pochopení si všimněte podpěr xLCD obrazovky.
Připojte kabel xLCD k desce xLCD. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Musí být zasunuta na straně slotu xLCD označeného oranžovým trojúhelníkem na desce.
Vezměte konec PE kabelu se čtvercovým konektorem. Zasuňte konektor na PE Faston až dolů.
Osazení xLCD
Osazení xLCD
Přitlačte dva stavěcí šrouby skrz spodní desku k xLCD. Zajistěte to ručním dotažením šroubů.
Nasaďte sestavu xLCD na dva šrouby M3x8 v rámu a utáhněte je.
Zajistění kabelu xLCD
Zajistění kabelu xLCD
Zajistění kabelu xLCD
Veďte stahovací pásku skrze perforaci ve spodním panelu a pod svazkem kabelů xLCD.
Utáhněte stahovací pásku k zajištění svazku kabelů xLCD. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Dobrá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali rychloupínací kabel na Original Prusa Enclosure.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás