CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Vzory výplně

Poslední aktualizace a year ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEJAESITFR

PrusaSlicer nabízí mnoho vzorů výplně. Při jeho výběru je dobré zvážit především toto:

 • Rychlost tisku
 • Hustota dle použitého materiálu (lepší podpora pro horní vrstvy s menším množstvím materiálu)
 • Vzhled
 • Podpora pro horní vrstvy
 • Pružnost (pro výtisky TPU/TPE)

V některých případech, ale obvykle ne ve všech, se používají různé vzory výplní:

 • vyplnění vnitřku modelu s nízkou hustotou
 • výplň horních vrstev
 • výplň spodních vrstev
 • vytváření podpůrného materiálu

Typy výplní a jejich vlastnosti

Gyroid

Gyroid je naše oblíbená a jedna z nejlepších výplní. Je to jedna z mála 3D struktur, která poskytuje skvělou oporu v každém směru. Navíc se tiskne relativně rychle, šetří materiál, nekříží se v jedné vrstvě a vypadá skvěle. Speciální tvar této výplně umožňuje vyplnit prázdná místa pryskyřicí nebo jinou tekutinou.

 • Vzor je 3-rozměrný - což mu dává stejnou sílu ve všech směrech
 • Lze jej vytisknout poměrně rychle
 • Nekříží se ve stejné vrstvě
 • dobrý poměr pevnosti/hmotnosti
 • Umožňuje plnění pryskyřicí nebo jinou kapalinou.
 • (Dle našeho názoru) vypadá opravdu pěkně

Kubický

Toto je výplň s linkami filamentu, které se prokřižují v jedné vrstvě. Vytváří krychle orientované jedním rohem směřujícím dolů. Vzniká takto mnoho vzduchových kapes, které mohou sloužit jako tepelná izolace nebo způsobit, že model plave (v případě voděodolných filamentů, jako je PETG). Doba tisku a spotřeba filamentu se neliší od předchozích náplní.

Kubický adaptivní

Kubická adaptivní výplň funguje na stejném principu, jako kubická výplň. Skládá se z kostek směřujících svými rohy dolů, kde se linky protínají v jedné vrstvě. Na rozdíl od běžné kubické výplně se tato výplň automaticky zhušťuje nebo zpevňuje v závislosti na vzdálenosti od nejbližší stěny, přičemž uprostřed zůstávají velké prázdné prostory. To je užitečné zejména u velkých výtisků s velkým vnitřním objemem. Výtisk bude mít hustší výplň nahoře, dole a po všech stranách, ale bude mít nižší hustotu v blízkosti středu objemu. Výsledkem je kratší doba tisku a  nižší spotřeba filamentu při zachování vynikající podpory horních vrstev a podobných mechanických vlastností. Spotřeba materiálu je přibližně o 1/4 nižší, než u přímočaré výplně.

Adaprivní kubická výplň funguje tak, že se zjemňují ty buňky octree, které obsahují libovolný trojúhelník objektu. Ke každému řádku výplně se přidají kotvy. Díky tomu je výplň robustnější a stabilizuje se extruze na začátku výplňové linky.

Kubická podepíraná výplň

Tato výplň se automaticky zhušťuje v závislosti na vzdálenosti k nejbližší horní vrstvě (hustota výplně se zvyšuje pouze s osou Z). Její primární funkcí je podpora horních vrstev za úspory co největšího množství materiálu, nezlepšuje žádné mechanické vlastnosti modelu. Spotřeba materiálu a doba tisku této výplně jsou zdaleka nejnižší ze všech podporovaných vzorů.

Přímočará výplň

Přímočará výplň je jednou ze základních vzorů výplně. Vytváří pravoúhlou mřížku tak, že tiskne jednu vrstvu v jednom směru a další vrstvu otočenou o 90 °C atd. Tímto způsobem šetří filament a nehromadí materiál v místech kříženích (narozdíl od vzoru mřížka). Tento vzor je jedním z nejrychleji tištěných.

V porovnání se vzorem mřížka, má přímočará výplň dvojitý počet podpěr pro horní vrstvy za použití stejného množství materiálu.

Tento typ výplně je jediný doporučený pro 100% tisk výplní. Pokud máte v profilu nastaven jiný typ výplně a změníte procento výplně na 100% hustotu, PrusaSlicer automaticky změní typ výplně na přímočarou výplň.

Zarovnaná přímočará výplň

Tento typ výplně je tvořen rovnoběžnými linkami uvnitř modelu, které se podobají vnějším podpěrným konstrukcím. Podobně jako předchozí typ šetří tato výplň čas, má průměrnou spotřebu materiálu a navíc se u ní nehromadí materiál v místech křížení. Použití této výplně však může způsobit určité potíže, pokud je směr linek ve výplni stejný, jako ve výplni první vrchní pevné vrstvy - pokud jsou dokonale rovnoběžné, mohou mít vrchní vrstvy problémy s přemostěním.

Mřížka

Jedná se o jednu z nejjednodušších a nejrychlejších variant výplně. Na rozdíl od přímočaré výplně, tato se tiskne v obou směrech (otočené o 90°) v každé vrstvě. Tímto způsobem se materiál hromadí v místech, kde se linie kříží. Typ výplně mřížka je pevnější (a má lepší přilnavost vrstev), než přímočará výplň, někdy však může způsobit nepříjemný hluk nebo dokonce selhání tisku v důsledku toho, že tryska přejíždí přes křížení, kde se hromadí materiál.

Kvůli způsobu, jakým je tato výplň tisknuta, se linie filamentu kříží, což způsobuje hromadění materiálu v těchto místech. Můžete slyšet specifický hluk ve chvíli, kdy tryska narazí do těchto částí. Tento problém může vést k neúspěšném tisku.

Trojúhelníky

Tato výplň funguje podobně, jako výplň mřížka - cesty se kříží v jedné vrstvě, avšak v tomto případě jsou tisknuty ve třech směrech a utvářejí trojúhelníkovou strukturu. Spotřeba materiálu a doba tisku je téměř identická jako u mřížky.

Hvězdy

Výplň typu hvězdy vychází z trojúhelníků, ale linie jsou posunuty tak, aby vznikly šesticípé hvězdy. Tato výplň je opět vytvořena pomocí linií, které se v rámci jedné vrstvy vzájemně kříží. Spotřeba materiálu a doba tisku je podobná jako u předchozí výplně.

Čára

Čára je jednou z výplní, která nevytváří žádná křížení ve vrstvě. Její cesty jsou obdobné přímočaré výplni, avšak v tomto případě nejsou vzájemně rovnoběžné. Místo toho jsou tištěny pod ostrým úhlem. Není překvapením, že tato výplň je podobná přímočaré, pokud jde o dobu tisku a spotřebu materiálu.

Koncentrická výplň

Koncentrická výplň kopíruje obvodové linie modelu a zmenšuje je směrem ke středu. Jinými slovy: pokud tisknete válec, koncentrická výplň vytvoří uvnitř válce soustředné kruhy. To může být užitečné pro průhledné díly nebo pružné modely (například RC pneumatiky). Hlavní nevýhodou je doba tisku. Spotřeba materiálu není vyšší, než u předchozích typů výplní.

Plástev

Plástev se skládá z mřížky šestiúhelníků. Jejími hlavními výhodami jsou mechanická odolnost a optimální linie bez křížení. Hlavní nevýhodou je vyšší spotřeba materiálu (přibližně o 25 %) ve srovnání s jinými výplněmi a doba tisku, která může být až dvakrát delší než u dříve popsaných možností.

3D plástev

3D plástev tiskne větší a menší čtverce a osmiúhelníky a vytváří sloupce s periodicky se zvětšující a zmenšující tloušťkou. Opět platí, že se výplně neprotínají v jedné vrstvě, ale vzhledem ke způsobu rozvržení linií vznikají mezi vrstvami malé mezery. Spotřeba materiálu a doba tisku jsou ve srovnání s klasickým plástvovým vzorem mírně nižší.

Hilbertova křivka

Hilbertova křivka tvoří uvnitř modelu pravoúhlý labyrint. Hlavní výhodou této výplně je její netradiční vzhled, který lze navíc poměrně snadno vyplnit epoxidem nebo jinou kapalinou - model je rozdělen na několik velkých dutin, nikoli na mnoho malých "bublin". Hlavní nevýhodou této výplně je delší doba tisku, řadí se někam mezi plástvové a přímočaré výplně. Spotřeba materiálu Hilbertovy křivky je podobná jako u přímočaré výplně.

Archimedean chords

Výplň se spirálovitým stočením opět usnadňuje plnění tekutinou. Tento jednoduchý tvar šetří materiál a čas (ve srovnání s přímočarou výplní). Stejně jako u přímočaré výplně zvyšuje archimédovská spirála pružnost modelu, pokud je tištěn z pružného filamentu.

Octagram spiral

Osmiúhelníková spirála umožňuje snadné naplnění předmětu tekutinou díky větším prostorům vytvořeným tímto typem výplně. Octagram spiral může také pomoci s flexibilitou některých modelů. Používá se však především pro estetické účely a k podpoře povrchové vrstvy. Spotřeba materiálu je podobná jako u Archimédovy spirály, ale doba tisku je o něco delší.

Typy horní (spodní) vrstvy výplně

Úprava výplně nekončí výběrem vzoru pro vnitřní části modelu. Chcete-li dosáhnout zajímavých efektů, můžete také změnit typy výplní pro horní a spodní vrstvu. Ty můžete upravit v Nastavení tisku - Výplň - Vzor výplně horní (spodní) vrstvy. 

Všech sedm typů výplně horní (spodní) vrstvy je vytištěno s 80% průtokem, aby se zvýraznily vzory.

Přímočarý

Opět se jedná o jeden z nejběžnějších (a nejzákladnějších) typů horní výplně. Tiskové linie jsou orientovány cik-cak napříč vrstvou. Jedná se však o nejjednodušší typ výplně, který nepřináší žádné výhody (viz Monotónní výplň).

Monotónní

"Monotónní" výplň je v podstatě přímočará výplň s upraveným plánováním linií. Výplňové linky jsou extrudovány rovnoměrně zleva doprava a nikdy není extrudována linka nalevo od již extrudované výplňové linky. Tato překvapivě jednoduchá strategie vede k dosažení jednotné textury bez ošklivých vroubků. Vroubky často vznikají, když se extruze zleva doprava setká uprostřed s extruzí zprava doleva, tisk zleva doprava vede k jednotnému lesku.

Zdánlivě jednoduchou strategii zleva doprava je překvapivě obtížné optimálně realizovat. Zavedli jsme variantu strategie Ant Colony System, kterou popsal Raad Salman.

Zarovnaný přímočarý

Tento vzor výplně funguje podobně jako přímočará výplň, ale poslední vrstvy na všech horních plochách jsou zarovnány ve stejném směru. To pomáhá vytvořit jednotný vzor horní vrstvy v modelech, kde jsou horní vrstvy v různých výškách (představte si model schodiště).

Koncentrický

Koncentrický vzor výplně kopíruje obrysové tvary. Pokud tisknete válec, vytvoří se v horní části modelu soustředné kružnice.

Hilbertova křivka

Jedná se především o estetickou výplň. Při tisku uvnitř tvoří Hilbertova křivka obdélníkové tvary a horní vrstva vypadá spíše jako proutěný koš. Někteří říkají, že vypadá "červivě". Tato výplň výrazně prodlužuje dobu tisku kvůli složitému tvaru.

Archimedean chords

Horní vrstva výplně typu Archimedean chords je vytištěna jako spirála. Tato výplň šetří čas při tisku určitých modelů.

Octagram spiral

Opět, tato výplň byla popsána výše. Je dobrá především z estetických důvodů, ale kvůli složitému tvaru se prodlužuje doba tisku.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás