CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Úprava napnutí řemenů u (MK3/MK3S/MK3S+/MK3.5/MK4)

Menu
Poslední aktualizace 3 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Volné řemeny mohou způsobit poruchu tiskárny a potíže při tisku. Bývají příčinou posunu vrstev, ghostingu (vln na povrchu modelu poblíž ostrých hran), nebo jiných tiskových chyb, například nepravidelných tvarů místo dokonalého kruhu, když tisknete třeba válec. Řemen osy Y se nachází pod vyhřívanou podložkou. Řemen osy X hýbe tiskovou hlavou. Všechny úpravy se provádí 2,5mm inbusovým klíčem.

Kontrola napnutí řemenů

Nový způsob - Belt tuner app

Jak zkontrolovat napětí řemenů pomocí naší aplikace belt tuner se dozvíte v instruktážním videu níže.

Starý způsob kontroly

Na MK3/S/+ spusťte Self-test nebo Test remenu přes nabídku Kalibrace v LCD menu. Pak zkontrolujte LCD-menu -> Podpora -> Stav remenu. Číslo by se mělo pohybovat mezi 260 a 290 (275~). Čím nižší hodnota je, tím napnutější je řemen. Představte si toto číslo jako fiktivní počet obíhajících zubů.

U modelů tiskáren MK2.5 a MK2.5S můžete zkontrolovat, zda je řemen správně napnutý, pomocí Měřiče napětí pro řemeny GT2.

Dalším způsobem je použití techniky popsané v tomto kroku manuálu k sestavení, kdy se otestuje, zda je podávací kolečko správně utažené a řemen není moc volný. Kleštěmi podržte hřídel motoru osy X (nejlépe za plochou část hřídele) a zafixujte ji v jedné poloze (fialové kolečko). Pak zkuste extruderem rukou pohnout. V důsledku zatlačení na extruder byste neměli na řemenu vidět žádnou vůli. Stejnou proceduru lze aplikovat při otestování podávacího kolečka osy Y a jejího řemenu.

Řemen osy X

Doladění u MK3S

Povolte dva přední šrouby a ujistěte se, že vpravo od nich je místo pro jejich pohyb (žluté kroužky). Pootočte motorem rukou a souběžně utahujte šroub M3x18 na vršku X-end-motoru (fialová šipka).

Po každé otáčce nebo dvou zkontrolujte napnutí řemenů tím, že je zmáčknete k sobě. Pro optimální výkon by mělo zmáčknutí řemenů k sobě prsty vyžadovat trochu síly (zelené šipky). Posuňte extruder až k X-end-idleru a zkuste napnutí řemenů uprostřed osy X.

Mírné úpravy u MK3S+, MK3.5, MK3.9 a MK4

 1. Mírně povolte všechny šrouby držící motor, jinak "tensioner" nebude fungovat, protože motor musí být schopen se pohybovat (obrázek vlevo).
 2. Za pomoci kulatého konce inbusu začněte utahovat šroub na zadní straně X-end-motoru, ale po každém otočení nebo dvou zkontrolujte napnutí řemene (obrázek vpravo).
 3. Když dosáhnete optimálního napnutí, šrouby znovu utáhněte (obrázek vlevo).

Velké úpravy na MK3/S/+ nebo MK3.5

Pokud mírné úpravy nestačí, musíte provést úpravy na belt-holderu. Ten se nachází na zadní straně extruderu a vyžaduje malou demontáž.

Nejprve odstraňte dva horní šrouby z motor-holderu a nechte řemen trochu volnější, aby se s ním snáz manipulovalo.

 1. Přestřihněte stahovací pásky na zadní straně extruderu (červené šipky), které drží kabely hotendu a ty, které drží vinutí kabelu.

 1. Odšroubujte 4 šrouby zakroužkované na obrázku níže.

 1. Opatrně uvolněte zadní desku, ujistěte se, že jsou kabely bezpečně umístěné, a otočte celou desku doleva nebo doprava.

 1. Nyní máte přístup k místu, kde se nasazují řemeny. Tužkou nebo fixou si na řemenu udělejte značku co nejblíže plastové části to půjde, abyste věděli, v jaké poloze se nacházel. Nyní řemen vyjměte z držáku a posuňte ho o 1-2 zuby.
Možná bude nutné odříznout poslední zub na řemenu.
 1. Vložte zpět zadní desku, utáhněte šrouby počínaje středovým pro srovnání a pak nasaďte nové stahovací pásky.
 2. Utáhněte šrouby na x-motoru, aby pevně držel. Pokud bude potřeba, upravte jeho polohu tak, aby lépe držel.

Velké úpravy na MK3.9 / MK4

 1. na krytu osy X uvolněte všechny tři označené šrouby a kryt opatrně odejměte

 2. Nyní máte přístup k místu, kam se pás připevňuje. Na řemen si co nejblíže k plastovému dílu udělejte tužkou nebo fixem značku, abyste věděli, jak byl seřízen. Nyní vyjměte řemen z držáku a posuňte jej o 1-2 zuby..

Řemen osy Y

Mírné úpravy

Na předním panelu rámu tiskárny, za LCD modulem, najdete přítlačnou kladku řemenu osy Y. Tu drží dva šrouby (fialová šipka), procházející skrze přední panel.

Pokud máte mezi kladkou a předním panelem mezeru (modré šipky), můžete řemen utáhnout za pomoci 2,5mm inbusu, kterým otočíte šrouby po směru hodinových ručiček (fialová šipka). Tím se mezera uzavře.

Nejjednodušší způsob přístupu k šroubům je zespodu přesunutím tiskárny k okraji stolu s vyčnívajícím LCD modulem. Tím získáte přístup ke šroubům zespodu LCD modulu.

Velké úpravy

Pokud doladění nestačilo, je potřeba upravit řemen přímo na držáku řemene. Existují dva hlavní typy držáku řemene osy Y - jeden nastavitelný a jeden pevný. Nastavitelný levý držák byl představen v prvním čtvrtletí 2019 v „S“ upgradu původní Original Prusa MK3 a je taky obsažen v konstrukci modelu Original Prusa MK4. Jeho úpravy jsou popsány v 'Metoda 1'. U staršího typu tiskárny Original Prusa MK3 postupujte podle 'Metoda 2', která platí pro pevný držák řemene.

Metoda 1 - nastavitelný držák řemene

Design modelu Original Prusa MK4 se od obrázků sice liší, ale postup je stejný.
 1. Odpojte tiskárnu a položte ji na bok, kde je napájecí zdroj.
 2. Pod vozíkem vyhřívané podložky najdete držák řemene. Povolte pravý šroub tím, že ho otočíte proti směru hodinových ručiček (oranžový kruh, obrázek vlevo).
 3. Otočte šroubem procházejícím dvěma polovinami držáku řemene (fialová šipka, obrázek vpravo). Otočte jej po směru hodinových ručiček pro utažení řemene, čímž se dvě poloviny pohnou směrem k sobě (modré šipky).
 4. Jakmile dosáhnete správného napnutí, zajistěte pravou stranu držáku řemene otočením šroubu z kroku 2 po směru hodinových ručiček (oranžové kolečko, obrázek vlevo).

Metoda 2 - pevný držák řemene

 1. Odpojte tiskárnu a položte ji na bok, kde je napájecí zdroj.
 2. Odšroubujte kladku řemene, abyste mohli s řemenem snáze manipulovat (fialové šipky). Odmontovat kladku úplně nemusí být nutné, ale usnadní to úpravu řemene v dalším kroku.

 1. Na řemenu si udělejte značku, abyste věděli o kolik s ním pohnete. Nyní řemen vyjměte z horní mezery a posuňte ho o 1-2 zuby (modrá šipka). Následně jej opět zasuňte do mezery (zelené šipky).

Váš držák na řemen může vypadat trochu jinak, může jít o odlišnou iteraci, ale procedura bude stejná.

 1. Znovu připevněte kladku řemene dvěma šrouby M3x10 skrz rám (fialová šipka). Nechte u rámu mezeru pro mírné úpravy (modré šipky). 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás