CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Údržba SL1/SL1S

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Pravidelná Údržba Tiskárny

Přestože má tiskárna Original Prusa SL1/SL1S řadu inteligentních senzorů a tiskárna byla pečlivě navržena tak, aby se snadno používala, stále je to zařízení, které vyžaduje pravidelnou údržbu a péči. Pokud chcete udržet tiskárnu v dobrém stavu po dlouhou dobu, existuje vícero oblastí, které vyžadují vaši pozornost.

Udržování tiskárny v čistotě

Klíčem k bezproblémovému provozu je především udržování tiskárny v čistotě. Priskyřice (Resiny) jsou kapaliny a snadno se rozlévají. Při každém použití tiskárny se ujistěte, že nikde nenecháváte kapky nebo skvrny tekutiny. Kapalný resin ztuhne i za denního světla, takže ve srovnání s jeho kapalnou formou je mnohem obtížnější jej odstranit.

Při vyjímání tiskové platformy / tištěných předmětů použijte černou plastovou vaničku k ochraně tiskárny před kapkami resinu. Abyste mohli okamžitě setřít jakýkoli resin případně rozlité kapky resinu, mějte stále v blízkosti tiskárny papírové ubrousky. K účinnějšímu čištění kapek resinu použijte kus tkaniny / papírové utěrky namočené v isopropylalkoholu. Na FEP fólii nepoužívejte alkohol ani aceton! Pro jemnější povrchy (jako je displej) použijte směs vody a mycího prostředku.

Dobrou praxí pro snazší čištění je umístit pod tiskárnu plastový ubrus. Buďte však opatrní - ubrus nesmí bránit funkci ventilátoru umístěného na spodní straně tiskárny.

Neumývejte víko žádným alkoholem, acetonem ani chlorem! Nepoužívejte k čištění ani hrubé materiály (např. brusný papír, hrubé houbičky).

Víko je vyrobeno z akrylátového skla a má speciální povrchovou úpravu, která zabraňuje aby se UV záření dostalo do tiskové komory. Můžete jej vyčistit pomocí standardních prostředků pro čištění skla, pokud neobsahují alkohol, aceton nebo chlor. Poškodilo by to akrylátové sklo.

Údržba FEP fólie / vaničky

Po ukončení každého tisku vyprázdněte vaničku na resin. Vanička má jeden roh, který má jiný tvar než ostatní tři. Použijte jej spolu s trychtýřem k přelévání resinu z vaničky do láhve. Nemíchejte použitý resin s nepoužitým resinem. Místo toho použijte novou láhev.

Před a po každém tisku zkontrolujte dno vaničky na resin. Věnujte pozornost škrábancům, prohlubním nebo dírám. Pokud je FEP fólie poškozená, okamžitě ji vyměňte, jinak riskujete únik resinu.

Pokud má FEP fólie šedý odstín, můžete obnovit jeho původní vzhled tak, že jí před opětovným zahájením tisku omyjete teplou vodou s trochou saponátu na mytí nádobí (nebo dokonce běžného mýdla). Netiskněte se špinavou nebo poškozenou FEP fólií, může to negativně ovlivnit kvalitu tisku. Může to dokonce vést k poškození tiskárny. K čištění FEP fólie NIKDY nepoužívejte isopropylalkohol!

>Čištění FEP fólie - před a po

Údržba tiskové platformy

Platforma by měla být po každém tisku důkladně očištěna - na platformě obvykle zůstane nějaký zbytek resinu. Po dokončení tisku položte černou ochrannou vaničku na tiskárnu a pomocí papírových utěrek nebo špachtle otřete horní část platformy a poté odejměte platformu a tištěný objekt.

Jakmile je objekt odejmut, použijte k důkladnému očištění tiskové platformy isopropylalkohol a papírové utěrky. Ponechání tekutého resinu po delší dobu na platformě může vést k jeho ztuhnutí.

Po odejmutí objektu použijte kovovou špachtli k oškrábání zbytků předchozího tisku a pomocí papírových utěrek otřete spodní stranu tiskové platformy. Před zahájením dalšího tisku se ujistěte, že je tisková platforma čistá a lesklá. Jakékoli zbytky na tiskové platformě (zbytky podpěr, podložky) by mohly potenciálně poškodit dno vaničky na resin nebo dokonce displej. Povrchové škrábance na tiskové platformě neovlivňují kvalitu tisku.

Po očištění tiskové platformy isopropylalkoholem ji důkladně osušte!

Údržba expoziční obrazovky

Pro udržení čistoty skla / LCD displeje použijte vlhký hadřík / čistič na LCD displej. Nepoužívejte hrubé materiály (smirkový papír) nebo papírové utěrky nízké kvality, jinak byste mohli poškrábat povrch. Před zahájením tisku se ujistěte, že je tiskový displej čistý a že na něm nejsou šmouhy, skvrny, škrábance nebo praskliny.

K odstranění nečistot nebo resinu z ochranného skla nepoužívejte ostré předměty, jako jsou kovové špachtle, nože, ploché šroubováky a podobné nástroje. Aby nedošlo k poškrábání displeje, použijte místo toho IPA nebo saponát na nádobí v kombinaci s měkkými papírovými utěrkami.

Akrylátové víko

Víko má tři hlavní funkce: chrání tištěný model před možným poškozením, pomáhá zadržovat výpary resinu uvnitř tiskové komory a blokuje značné množství UV světla, které se nedostane do tiskové komory. Zvláště poslední část je důležitá - pokud necháte resin v nádrži a ponecháte víko otevřené a podle toho v jakém je prostředí, může resin začít rychle tuhnout.

Víko nezabrání na 100% pronikání UV světla - neumisťujte 3D tiskárnu vedle okna, jinak by sluneční světlo mohlo vytvrzovat resin ve vaničce.

To také znamená, že byste neměli vypnout kontrolu krytu. Může být lákavé sledovat proces tisku, ale v zájmu lepších výsledků a bezpečnějšího provozu ponechte víčko během tisku zavřené. Můžete jej samozřejmě pro rychlou kontrolu otevřít a poté jej znovu zavřít.

Nespouštějte tiskárnu s odstraněnými panely spodního pouzdra nebo s chybějícími částmi. Pouzdro pomáhá zadržovat UV záření.

Víko nemyjte alkoholem, acetonem ani chlorem! K čištění víka nepoužívejte také hrubé materiály (např. smirkový papír, hrubé houby).

UV světlo a potenciální zdravotní rizika

Protože rohovka absorbuje velké množství UV světla, jsou oči velmi citlivé na UV světlo a UV záření. Dlouhodobé vystavení silnému UV světlu může vést k poškození rohovky, makulární degeneraci nebo kataraktu - tyto okolnosti mohou nakonec vést k oslepnutí.

Proto je Original Prusa SL1/SL1S navržena tak, aby zadržovala UV záření uvnitř, což znamená, že při používání podle pokynů v příručce, nehrozí při pravidelném provozu žádná zdravotní rizika spojená s UV zářením.

NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO UV SVĚTLA A NETISKNĚTE S OTEVŘENÝM KRYTEM TISKÁRNY! Pokud chcete zkontrolovat UV LED panel, podívejte se na něj pomocí aplikace fotoaparát v telefonu anebo si udělejte fotku tak, abyste se nedívali přímo do UV světla.

Čištění ventilátoru/ Odstranění prachu

Doporučuje se čas od času čistit ventilátory, zejména pokud máte doma domácí mazlíčky - doporučená doba se bude lišit v závislosti na prostředí, ve kterém se SL1/SL1S používá. Obecně je dobré zkontrolovat tiskárnu každých 6-8 týdnů. Uvnitř tiskárny jsou umístěny tři ventilátory. K postrannímu a spodnímu ventilátoru se můžete dostat odstraněním krytu hlavního těla.

Nejprve vypněte tiskárnu a odpojte ji od zdroje napájení. Pomocí inbusového klíče vyšroubujte osm šroubů, které naleznete po stranách tiskárny (čtyři na každé straně). Potom opatrně vysuňte kryt těla. Dejte pozor, abyste nepoškodili žádné kabely připojené k hlavnímu vypínači. Tím získáte lepší přístup ke dvěma ventilátorům. K pečlivému čištění ventilátorů použijte sprej se stlačeným vzduchem.

Třetí ventilátor je umístěn na zadní straně tiskárny. Najděte dva šrouby, které drží malá zavřená dvířka, a vyšroubujte je. Otevřete dvířka a vyčistěte ventilátor pomocí spreje se stlačeným vzduchem.

Nepouštějte nikdy stlačený vzduch na běžící ventilátory!

Prach se může hromadit též na spodní straně displeje a na reflektoru. Tyto díly můžete pečlivě vyčistit stlačeným vzduchem. Nejprve odšroubujte osmici šroubů, které drží displej a poté pomalu a opatrně vyjměte displej - dávejte pozor, abyste nepoškodili vodiče displeje. Pak jemně očistěte prachové částice stlačeným vzduchem ze vzdálenosti asi 30 cm. Nepoužívejte ostré nebo drsné předměty!

Výměna uhlíkového filtru

Čas od času se ujistěte, že je uhlíkový filtr v pořádku. Uhlíkový filtr je umístěn na zadní straně tiskárny pod malými dvířky. Vyšroubujte pomocí imbusového klíče dva šrouby, které drží dvířka zavřená. Otevřete dvířka a vyjměte filtr. Zkontrolujte, zda je v dobrém stavu, a pokud není, zvažte jeho výměnu.

Údržba věže

Věž (osa Z skládající se z trapézové tyče a konzoly) vyžaduje jen malou nebo téměř žádnou pravidelnou údržbu. V případě, že tiskárna při zvedání nebo posouvání plošiny nahoru začne vydávat nežádoucí zvuky, zvažte namazání trapézové tyče lubrikantem - jakákoli kvalitní super - lubrikační vazelína tomu pomůže.

Údržba náklonu

Klíč k dlouhodobé trvanlivosti a plynule fungující naklápěcí podložce je jednoduchý: udržujte ji co nejčistší. Přiloženou plastovou vaničku používejte pokaždé, když manipulujete s resinem nebo tiskovou platformou s dokončeným tiskem. Vanička zabrání vysypání pryskyřice přes naklápěcí podložku.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás