CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Teplota hotendu neodpovídá #13210 (MK3.9/MK4) #23210 (MK3.5)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFR

Tiskárna zobrazuje zprávu "Naměřená teplota neodpovídá očekávané hodnotě. Zkontrolujte, zda je termistor v kontaktu s hotendem. V případě poškození jej vyměňte." když se naměřená teplota pro hotend liší od teploty očekávané.

K tomu může dojít, pokud porucha termistoru na hotendu způsobí, že tiskárna odečte teplotu v rozmezí několika stupňů od cílové teploty, ale nikoli samotnou cílovou teplotu. Topení se bude nadále pokoušet ohřívat, zatímco cílové teploty nebude dosaženo. Aby se zabránilo přehřátí, tiskárna vygeneruje chybu.

Chyba může naznačovat nějaký problém s kabeláží, buď s topným tělesem, nebo s kabely termistoru, které mohou být poškozené.

Zkontrolujte, zda teplota v místnosti, kde se tiskárna nachází, není nižší než 15 ºC.

Vizuální kontrola

Zkontrolujte kabely hotendu (termistor a topné těleso), zda nedošlo k přerušení vodičů na senzoru nebo topném tělese. Opatrně zkuste kabely ručně posunout, když je tiskárna vypnutá. Pokud se některý z nich odpojil, vaše hledání skončilo a je třeba díl vyměnit. Nedoporučujeme tyto vodiče pájet, termistor změní svůj odpor a tím i údaje. Náhradní díly naleznete na našem e-shopu nebo se můžete obrátit na zákaznickou Podporu, kde vám pomohou.

Zkuste předehřát hotend v LCD menu -> Ovládání -> Teplota -> Tryska na 215 ºC. Po dosažení této teploty ručně pohněte kabely za tiskovou hlavou a zjistěte, zda se chyba neobjeví. Pokud se na hlavní obrazovce LCD zobrazí 0/0 teploty hotendu, zkontrolujte připojení kabelů.

Připojení

Topné těleso a termistor jsou připojeny k desce LoveBoard. Pokud se k nim chcete dostat, posuňte kryt nahoru a odšroubujte pravý kryt desky LoveBoard.

Kontrola odporu

Níže uvedená tabulka popisuje správný odpor pro každý díl a rozsah, na který byste měli nastavit měřicí přístroj. Další podrobnější návod najdete na stránce Použití multimetru. Všechny termistory jsou dimenzovány na 100 kΩ při 25 °C. Abychom byli realističtí, při měnící se teplotě mezi 20 °C a 30 °C můžete očekávat širší rozsah hodnot (~85-125 kΩ) než u topného tělesa.

Na kabelu se mohou vyskytnout mikrotrhliny, které přeruší spoje pouze v určitých místech. Proto zkuste při měření kabelem trochu pohnout a zjistěte, zda se hodnota výrazně nezmění.

DílOdporRozsah multimetru
Termistory (podložka a hotend)[80 kΩ - 125 kΩ]200 kΩ
Topení Hotendu[12.3 Ω - 15.1 Ω]200 Ω
 
Díl by měl být při měření odporu studený (pokojová teplota) a odpojený od sítě!

V případě, že zjistíte, že některé díly jsou vadné, objednejte si je prostřednictvím našeho e-shopu a poté postupujte podle servisních pokynů:

Jak vyměnit topení hotendu (MINI/MINI+)

Jak vyměnit termistor hotendu (MINI/MINI+)

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás