CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Řešení problémů se senzorem filamentu (MINI/MINI+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Při nákupu tiskárny Original Prusa MINI+, stavebnice nebo předsestavené, je možné k tiskárně přidat senzor filamentu. Lze jej také později dokoupit samostatně.

Tento senzor využívá infračervený snímač, který je spouštěn mechanickou páčkou. Elektronika je stejná jako u senzoru filamentu tiskáren Original Prusa MK2.5S, MK3S a MK3S+.

Senzor je připevněn k PTFE trubiččce, která vede do extruderu. Pokud filament dojde, tiskárna pozastaví tisk, vysune zbývající filament a počká na zavedení nového filamentu.

Ujistěte se, že je senzor filamentu aktivován! V nabídce tiskárny přejděte do Nastavení -> Filament senzor [Zap / Vyp]. Nastavení se může resetovat při aktualizaci firmwaru nebo obnovení továrního nastavení.

Jak senzor otestovat

Pokud je infračervený senzor filamentu nainstalován, můžete jeho stav zobrazit v nabídce tiskárny v části Info -> Stav senzoru:

 • 1 - Filament zaveden
 • 0 - Filament vysunut
 • N/A - Senzor není aktivován nebo je nainstalován chybně.

Pokud byl senzor nainstalován, aktivován a stav zůstává N/A, zkontrolujte připojení kabelu IR senzoru filamentu na senzoru famotném a na desce Buddy:

 • Konektor kabelu, který se zasouvá do desky, má na jedné straně bezpečnostní západku. Ujistěte se, že je po připojení k desce zajištěna na svém místě. Zkontrolujte, zda černý vodič směřuje k věži Z (přední část tiskárny) a červený vodič směrem ke konektoru napájecího zdroje (zadní část tiskárny).
 • Na straně senzoru kabelu se ujistěte, že západka směřuje stejným směrem jako součástky na čipu.
 • Potvrďte si pořadí barev a jejich směr podle obrázků níže.
 • Ujistěte se, že máte nejnovější verzi firmwaru.

Senzor filamentu je detekován, ale nefunguje

V případě, že tiskárna nedetekuje vyběhnutí filamentu, může to mít dvě příčiny:

 • Mechanická páčka je zaseknutá
 • Senzor je nefunkční

Chcete-li získat přístup k senzoru pro testování, vyšroubujte dva šrouby M3x12 na obou koncích krytu senzoru. (modré kroužky).

Mechanická páčka je zaseknutá

Konec páčky musí být mezi plastovými částmi senzoru, když je stav 0. Pohybujte páčkou rukou a zkontrolujte, zda se snadno pohybuje. V případě, že se nepohybuje, povolte prostřední šroub. (fialové kroužky).

Senzor je nefunkční

Správné chování:

 • Když je páčka v poloze spuštěno (na obrázku výše), měl by stav v položce LCD menu -> Info -> Stav senzoru být 0.
 • Když je páčka v nízké poloze (když je filament zavedený) a tištěná páka je mimo infračervený senzor, měl by stav v nabídce LCD menu -> Info -> Stav senzoru být 1.

Selhání:

Pokud je stav 0 nebo 1, bez ohledu na polohu páčky, senzor nefunguje správně.

Toto můžete vyzkoušet ručním aktivováním senzoru inbusovým klíčem nebo kouskem černého filamentu, který vložíte mezi plastové části senzoru (průhledný filament k tomuto účelu nefunguje).
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás