CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Profily vyhřívaných podložek

Menu
Poslední aktualizace 13 days ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Magnetická vyhřívaná podložka vám umožní používat pružné, odnímatelné ocelové pláty. Každý plát má jiné charakteristické parametry a silné stránky, ale liší se též různou tloušťkou, která ovlivňuje kalibraci.

Pro detailní nformace o pružných ocelových tiskových plátech a jejich vlastnostech se podívejte na Pružné ocelové pláty (rozcestník).

Proto jsme od verze firmwaru 3.8.0 pro tiskárny MK2.5, MK2.5S, MK3, MK3S, MK3S+, a 4.3.0 pro tiskárny MINI a MINI+ představili profily ocelových tiskových plátů. Na všech tiskárnách naleznete Profily tiskových plátů v Nastavení -> HW nastavení. Umožňuje vám vytvořit až 8 specializovaných profilů pro nastavení tiskárny.

Ve výchozím nastavení má každý plát stejné tovární nastavení. Každý plát, který chcete používat, je potřeba zkalibrovat, abyste mezi nimi mohli snadno přepínat - tiskárna načte uložená nastavení z paměti. Tiskárna vám však nebude hlásit potřebu změny profilu tiskového plátu, protože není schopna zjistit typ ocelového tiskového plátu, který používáte.

Menu Nastavení HW má také další funkce. Pro více informací přejděte na HW nastavení (MK2.5/S & MK3/S/+).

Jak to funguje (MK2.5/S & MK3/S/+)

V současné době máte možnost nastavit osm profilů a přidělit jim vlastní jména.

Pro nastavení jednotlivých profilů tiskových plátů prosím přejděte do nabídky LCD Menu -> Nastavení -> HW Nastavení -> Tiskové Pláty:

hw setup profiles

Pro každý plát jsou k dispozici následující nastavení:

 • Vybrat - potvrdí výběr plátu, který bude následovně nastaven jako výchozí
 • Kal. prvni vrstvy - zahájí proces Kalibrace První Vrstvy (i3) pro daný profil
 • Prejmenovat - umožní vám změnu názvu až na sedm písmen
 • Reset - nastaví hodnoty na tovární nastavení

Rychlá výměna

Jakmile je nakonfigurovaných aspoň dva nebo více profilů (Kalibrací první vrstvy), budete moct mezi nimi rychle přepínat přímo z hlavní nabídky.

hw profile 2

Nezapomeňte, který profil jste přiřadili k danému plátu! Vždy pečlivě sledujte první vrstvu, a pokud je tryska nastavena příliš vysoko nebo příliš nízko, zastavte tisk a opravte nastavení změnou profilu nebo Doladěním osy Z.

Přejmenování plátu

Po výběru možnosti Prejmenovat v nabídce profilu plátu, můžete změnit název plátu až v délce sedmi písmen. Slovo "Plat" není možné změnit; změnit můžete slova"Smooth1", "Textur1" atd., která jsou měnitelná. Zpětně není možné odstranit nebo vymazat špatně vybraný a již potvrzený znak, můžete však kdykoliv zahájit proces přejmenování od začátku.

Začnete zleva a pohybujete se doprava. Otočením hlavního tlačítka měníte písmena a kliknutím na něj potvrdíte aktuální znak a přesunete se k dalšímu. Když je znak na pozici již předefinován, objeví se pod ním malá značka šipky/ukazatele.

Jak to funguje (MINI/+)

Počínaje verzí firmwaru 4.3.0, je k dispozici v současné době osm tiskovách profilů.

Pro nastavení jednotlivých profilů tiskových plátů prosím přejděte do nabídky LCD Menu -> Nastavení -> HW nastavení -> Tiskové pláty (obrázek vlevo).

Pro každý plát jsou k dispozici následující nastavení (obrázek vpravo):

 • Vybrat - potvrdí výběr plátu, který bude následovně nastaven jako výchozí
 • Kal. prvni vrstvy - zahájí proces Kalibrace První Vrstvy pro daný profil
 • Reset - nastaví hodnoty na tovární nastavení

Rychlá výměna

Jakmile je nakonfigurovaných aspoň dva nebo více profilů (Kalibrací první vrstvy), budete moct mezi nimi rychle přepínat přímo z Nastavení.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás