CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Přehřívání TMC driverů

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Tato chyba se váže k TrinaMiC motor-driverům na desce Einsy Rambo. Jsou to čtvercové čipy umístěné poblíž portů pro X, Y, Z a E-motory na desce RAMBo (na obrázku níže červeně zakroužkované). Chyba mohla být způsobena vadným čipem a desku je třeba vyměnit, není to však pokaždé nutné. Než se obrátíte na podporu, měli byste zkontrolovat několik věcí.

Co zkontrolovat

Teplota okolí

Zkontrolujte teplotu okolí. Čidlo je umístěno na desce. V nabídce LCD přejděte na Podpora -> Teploty -> Okolní. Pokud se netiskne, je normální, že ukazuje teplotu vyšší než je teplota vašeho okolí (pokojová teplota), neměla by ale při tisku překročit 60-70°C.

  1. K chybě může dojít i u plně funkční tiskárny umítěné ve skříňce. Pokud ano, musíte zkontrolovat řešení vaší ventilace.

Špinavá/zaprášená deska

Zkontrolujte, zda deska, a konkrétněji drivery, nejsou plné prachu a mastnoty. Pokud ano, otřete je bavlněnou tyčinkou namočenou do 91% isopropylalkoholu.

Chyba Firmwaru

Poměrně jednoduché - nahrajte firmware znovu.

Uživatelský firmware a G-CODES 

Ty mohou nezáměrně zvýšit proud do motorů nad jeho doporučené hodnoty a vyvolat tuto chybu. Pokud máte nainstalované nějaké úpravy, které implementují některou z těchto možností, můžete začít hledat.

Problémy s kabeláží / Zkrat

Zkrat nebo rychlý pokles napětí například na sběrnici ventilátoru anebo případně na hlavním 5 V vedení. Zkontrolujte pájecí body na tiskovém ventilátoru a věnujte pozornost, zda se chyba objeví při spuštění ventilátoru nebo při aktivaci kteréhokoli jiného neintegrovaného komponentu.

Pokud se žádný z těchto kroků neukáže jako účinný, musí se vyměnit deska Einsy Rambo. Najdete ji v našem e-shopu, pro Original Prusa MK3 nebo Original Prusa MK3S, případně kontaktujte Podporu.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás