CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Použití multimetru

Menu
Poslední aktualizace 3 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR
Tento průvodce je určen pro zkušené uživatele. Předtím, než se pustíte do práce, ujistěte se, že jste provedli Selftest (MK3/S nebo MK2/S/MK2.5/S) a že jste zkontrolovali Zapojení elektroniky Einsy RAMBo (MK3/MK3S/MK3S+) nebo Zapojení elektroniky Mini RAMBo (MK2S,MK2.5,MK2.5S).

V mnoha případech se potřebujeme rozhodnout, zda komponenta nefunguje, nebo je pouze špatně nainstalovaná. Existují také situace, kdy je potřeba rozhodnout která přesně komponenta se musí vyměnit. Multimetr (multitester) používáme pro zjištění spojitosti/kontinuity (zkratu), měření hodnot odporu topení a termistorů a pro měření napětí přicházejícího z napájecího zdroje a směřujícího do topných bloků.

Pokud multimetr nemáte, zauvažuje nad nákupem nějakého podobného, jako je na obrázku výše. Toto zařízení nemusí být drahé. Za pár stokorun můžete koupit zcela dostačující přístroj.

Jak měřit

Abychom mohli začít, musíme nejprve k multimetru správně připojit dvě měřící sondy (kabely):

 • Černý se zapojuje do COM portu.
 • Červený se zapojuje do portu pro volty (V), ohmy (Ω), a frekvenci (Hz).

Poté musíte na multimetru nastavit správný rozsah napětí nebo odporu podle toho, jakou součástku testujete. Například nemůžete měřit 100 K Ohm (Kilo=1000), pokud je váš multimetr nastaven pouze na 200 Ohm. Musíte nastavit ut na 200K.

Reference pro nastavení multimetru

Nastavení odporu:

 • Pro všechny termistory nastavte odpor na hodnotu "200K" Ohm (zelená šipka), jelikož termistor by měl mít hodnotu okolo 100K.
 • Pro všechna topení nastavte odpor na hodnotu "200" Ohm (zelená šipka), jelikož topení mívají hodnotu mezi 1 a 20 Ohmů.

Nastavení napětí:

Při měření napětí přicházejícího do topení nebo do tiskárny samotné je důležité pamatovat, že tiskárny MK2/S a MK2.5S mají 12V systém, zatímco MK3S je 24V systém.

 • Pro 12V systém nastavte multimetr na "20" voltů (červená šipka).
 • Pro 24V systém nastavte multimetr na "200" voltů (červená šipka).

Nastavení kontinuity:

Nastavení je označené fialová šipka a zobrazí 0 a vydá zvukový signál, pokud se obě sondy spojí, ať už dotykem nebo kabelem. Toto se provádí pro zjištění, zda není vodič rozbitý.

Kde měřit

U každé komponenty existuje několik možností, my se zaměříme především na konektory. Naměřené hodnoty se na LCD displeji multimetru objeví ihned poté, co se sonda dotkne komponenty. Abyste dostali správné a relevantní údaje, měli byste sondy přikládat na tato místa:

Termistory: kovové vložky v plastových konektorechTopení hotendu/vyhřívané podložky: šroubky držící kabely v konektoru
 • Vyhřívaná podložka: pájecí plošky/šroubky držící kabely na vyhřívané podložce nebo konce připojené k hlavní desce (zelený rámeček). Před měřením musíte odstranit kabely z desky! Na MK2S/MK2.5S můžete měřit napětí a odpor na šroubcích držící kabely v konektoru. Před měřením odpojte konektor z desky.

Pojistky nebo kabely

Pojistky lze zkontrolovat využitím testu spojitosti na multimetru. Ten otestuje jedinou věc, a to zda je nebo není komponenta schopna vést signál nebo napětí. Oběma měřícími kabely multimetru se dotkněte obou vývodů/konců pojistky či kabelu. Signál (pípnutí nebo hodnota 0 na displeji multimetru) vám sdělí, že je komponenta neporušená, a tedy by měla fungovat.

Pojistku pro napájecí zdroj můžete vyjmout z patice nad napájecím kabelem s pomocí plochého šroubováku.

Odpor

Pro toto měření musí být tiskárna vypnutá, v pokojové teplotě a komponenta, kterou budeme měřit, musí být odpojená od desky RAMBO!

Abyste vyzkoušeli, zda topné bloky pracují v definovaném rozsahu hodnot odporu, můžete provést následující měření. Pro toto měření je třeba, abyste nastavili multimetr na nejnižší rozsah zahrnující 20 Ω.

Měření můžete provést na šroubcích v konektoru jak pro topení hotendu, tak i vyhřívanou podložku. V případě vyhřívané podložky je také možné provést měření na pájecích ploškách/šroubcích držících kabely. Prosím projděte si obrázky výše.

Topné bloky 

MINI

Topení hotendu

[12.3 Ω - 15.1 Ω]

 

Vyhřívaná podložka

[4.5 Ω - 6.5 Ω ]

MK3/S

Topení hotendu

[12.3 Ω - 15.1Ω]

 

Vyhřívaná podložka

[2.0 Ω - 4.0 Ω]

MK2/S

Topení hotendu

[3.1 Ω - 3.8 Ω]

 

Vyhřívaná podložka

[0.9 Ω - 1.1 Ω]

Termistory

Pro toto měření musí být tiskárna vypnutá, v pokojové teplotě a komponenta, kterou budeme měřit, musí být odpojená od desky RAMBO!

Abyste vyzkoušeli, zda termistory pracují v definovaném rozsahu hodnot odporu, můžete provést následující měření. Pro toto měření, je třeba, abyste nastavili multimetr na nejnižší rozsah zahrnující 150 kΩ. Na multimetrech je toto běžně vyznačeno jako 200K.

Všechny termistory mají jmenovitý odpor 100 kΩ při 25 °C. Za proměnlivé teploty mezi 20 °C a 30 °C lze realisticky očekávat [80 kΩ - 125 kΩ].

Vždy změřte oba termistory pro porovnání. Pokud jsou hodnoty odlišné, jeden z nich je pravděpodobně vadný.

Napětí

Při tomto měření bude tiskárna zapnutá a vždy bude existovat nebezpečí zkratu. Vždy se proto ujistěte, že se + a - nedotýkají!

Abyste zjistili, zda do topných bloků směřuje správné napětí, můžete provést následující měření. Pro toto měření musí být multimetr nastaven na nejnižší rozsah zahrnující 24 V.

Měření je možné provést na šroubcích v konektoru jak pro topení hotendu, tak i vyhřívané podložky. V případě vyhřívané podložky je také možné provést měření na pájecích ploškách/šroubcích držících kabely. V tomto případě musí být konektory připojeny k desce RAMBO.

Pro měření zapněte předehřívání tiskárny pro PLA a změřte komponentu, kterou kontrolujete.

Očekávejte zhruba tyto hodnoty:

MINI

Topení hotendu

[23V - 24.5V]

 

Vyhřívaná podložka

[23V - 24.5V]

MK3/S

Topení hotendu

[23V - 24.5V]

 

Vyhřívaná podložka

[23V - 24.5V]

MK2/S

Topení hotendu

[11V - 13.5V]

 

Vyhřívaná podložka

[11V - 13.5V]

Pokud máte podezření, že je zdroj nefunkční, a zkontrolovali jste externí pojistku, můžete vyzkoušet přímo svorky. Vyšroubujte dva šrouby držící kryt (žluté kroužky) a získáte přístup k napájecím svorkám.

Při zkoušení kontaktů buďte velmi opatrní. Dejte pozor na to, abyste nezkratovali žádné svorky.

VCC a uzemnění (+ a -) jsou rozděleny do dvou párů, kde dva levé konektory jsou VCC (červené šipky) a dva pravé konektory jsou uzemnění (modré šipky). Z každé dvojice změřte jeden.

Měření DC stejnosměrnéhoproudu výstupu na zdrojích, jako je ten dodávaný s tiskárnami Original Prusa MINI, se nedoporučuje. Můžete snadno vytvořit zkrat a poškodit sebe nebo součástku.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás