CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Modifikátory: vlastní podpěry a jiná magie

Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Pozor, tento článek bude v blízké budoucnosti obsáhlejší! Prozatím vám nabídneme alespoň rychlý přehled toho, jak používat některé z úžasných nových funkcí dostupných v PrusaSliceru. Tento článek shrnuje použití základních geometrických útvarů (krychle, koule, válce atd.) k úpravám nebo doplnění vybraných oblastí vašeho 3D modelu různými způsoby: Ať už jde o různé výplně, perimetry nebo vlastní podpěry.

Modifikátory

Modifikátory ve sliceru představují objekty, pomocí kterých lze měnit lokální tiskové parametry modelu. To znamená, že můžeme selektivně určit oblast modelu, která bude mít jiný počet perimetrů, odlišnou výplň a další parametry oproti zbytku modelu.

Pravým tlačítkem myši klikněte na model a vyberte Přidat modifikátor - [Zvolte typ modifikátoru]. Když vyberete tvar modifikátoru (např. krychli), objeví se v 3D zobrazení a v seznamu objektů v pravém panelu.

Pro vygenerování modifikátoru můžete kliknout pravým tlačítkem na modifikátor v 3D zobrazení nebo na ikonu ozubeného kola v seznamu objektů.

Volba „Přidat součást“ ("Add part") ze stejného seznamu vytvoří objekt, který bude slicován jako model, ale zároveň může být posouván také po ose Z.

PrusaSlicer nabízí modifikátory 4 jednoduchých elementárních tvarů - krychle, válec, koule a deska. Navíc je v expertním režimu možné definovat modifikátor vlastního tvaru pomocí STL souboru tím, že ve výběru meshe zvolíte Přidat … - mesh je typicky něco, co jste si předtím navrhli v 3D modelovacím programu. 

K transformacím modifikátoru můžete použít známé nástroje jako poloha, otáčení, a měřítko.

Některá nastavení jsou k dispozici pouze v režimech Pokročilý nebo Expert: Režim Pokročilý - uživatelská výplň, vrstvy a perimetry nebo materiál podpěr Režim Expert - uživatelská výplň, vrstvy, a perimetry, materiál podpěr, šířka extruze, rychlost a několik dalších nastavení
Pokud změníte měřítko modelu, změní se jak model, tak modifikátor. Modifikátor si zároveň zachová svou velikost a polohu vzhledem k modelu.

Ručně nastavitelné podpěry

Využití ručně nastavitelných podpěr je stejný přístup, jako v případě modifikátorů. Jen zvolíte "Přidat vynucení podpěr" tam, kde chcete podpěry aplikovat a "Přidat blokátor podpěr" v oblastech, kde je chcete odstranit. Podpěry budou vygenerovány tam, kde se vynucení podpěr protíná s hlavním modelem. Ujistěte se, že máte zapnutou podporu vynucení podpěr, v rozbalovací nabídce, kterou najdete nad seznamem modelů/objektů.

Pokud vyberete "Podpěry pouze na tiskové podložce" nebo "Podpěry všude", mohou být využity pouze blokátory podpěr.

Výškový modifikátor 

Klikněte pravým tlačítkem myši na model a vyberte Modifikátor výškového rozsahu ze stejné kontextové nabídky, ze které jste přidali modifikátor nebo blokátor podpěr/vynucení podpěr. V pravém panelu se zobrazí nové okno s názvem Rozsah výšek (Height ranges). Zde nastavíte intervaly, mezi kterými můžete použít různá nastavení. Když nastavíte interval, zobrazí se v seznamu objektů v pravém panelu.

Intervaly můžete přidat nebo odebrat pomocí oranžových ikon plus mínus .

Když kliknete na ikonu ozubeného kola vedle intervalu, můžete zvolit nastavení:

  • Režim Pokročilý - uživatelská výplň, vrstvy a perimetry nebo materiál podpěr
  • Režim Expert - uživatelská výplň, vrstvy a perimetry, materiál podpěr, šířka extruze, rychlost a několik dalších nastavení

Nastavení intervalu obsahuje také zadání výšky vrstvy. Ve výchozím nastavení se používá globální nastavení vrstev, ale můžete se rozhodnout slicovat model na jinou výšku vrstvy a touto změnou bude ovlivněn pouze daný interval. Mějte na paměti, že pokud nastavíte jinou výšku vrstvy pro celý model, bude ve výškovém intervalu přepsán touto hodnotou.

Modelování s pomocí PrusaSliceru

Tyto funkce vám v podstatě umožňují modelovat/remixovat pouze pomocí PrusaSliceru. Níže je zobrazen příklad, na kterém byl objekt Tartasauro od Thingiverse uživatele 'gianpaolo' "vydlabán" a přeměněn na kasičku/prasátko jen s pomocí zde popsaných funkcí. Závit a šroubovací uzávěr ve spodní části jsou oba stejný model, který najdete online. Prázdné místo a slot na mince jsou primitiva generovaná PrusaSlicerem s výplní, perimetry a horní/dolní vrstvou nastavenou na nulu.

Stáhněte si projektový soubor .3mf zde a podívejte se sami. Jednoduše ho otevřete v PrusaSliceru.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás