CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Kontrola/vyrovnání podávacích koleček (MK3S/MK2.5S)

Poslední aktualizace 8 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEJAESITFR

Podávací kolečka mají velkou sílu. Mohou vypadat dobře utažená, ale pokud tomu tak opravdu není, a zejména pokud nejsou utažena na ploché straně hřídele motoru, mohou se povolit a přestat se točit. Nejprve možná budou fungovat přerušovaně a způsobovat podextruzi, ale postupně se budou dál povolovat a/nebo se vychýlí ze správné dráhy filamentu.

Typický problém (falešné ucpání)

Nejprve se to může jevit jako ucpání, ale přitom vidíte, že osa motoru se stále plně otáčí a navíc neslyšíte žádné cvakání, které je běžné při ucpání hotendu. Filament se vůbec nepohybuje a když ho vytáhnete, nevypadá, že by byl kolečkem odřený. Proto „falešné“ nebo „stínové“ ucpání.

Nakreslete si na osu kolečka čárku - snáz tak uvidíte, jestli se otáčí, nebo ne.

Přístup k podávacím kolečkům

Začněte tím, že si připravíte 1,5mm a 2,5mm inbus. S pomocí 2,5mm inbusu zcela uvolněte šrouby idleru s pružinkou a otevřete dvířka idleru (idler-door). U tiskáren typu Original Prusa MK3S & MK3S+ je jeden (obrázek vlevo) a u Original Prusa MK3 jsou dva (obrázek vpravo). Extruder MMU2S má jeden šroub, ale také další přidané součástky.

Original Prusa MK3S & MK3S+Original Prusa MK3 (bez S/+ upgradu)
U Original Prusa MMU2S musíte odstranit celá dvířka idleru (idler-door) (modré šipky), a to tak, že odšroubujete šroub, který slouží jako jejich pant (červená šipka).
U tiskárny Original Prusa MK3S odšroubujte jeden šroub na vrchu extruderu, abyste odstranili kryt senzoru filamentu a mohli úplně otevřít dvířka idleru.

Otočení hřídelí motoru

Teď máte přístup k podávacím kolečkům. S otevřenými dvířky idleru zkontrolujeme, zda jsou podávací kolečka správně přitažena k ploché straně hřídele motoru a zda není podávací kolečko špatně zarovnané ve směru pohybu filamentu. Nedoporučujeme pohybovat hřídelí motoru ručně. Nejlepší je spustit rotaci z nabídky LCD-menu:

  • Předehřejte trysku přes LCD-menu -> Nastavení -> Teplota -> Tryska -> 180 °C. Firmware vám nedovolí ručně posunout motor extruderu, dokud se nezahřeje na alespoň 175 °C.
Tryska je teď horká! Buďte opatrní, ať se o ni nespálíte.
  • V LCD-menu jděte do Nastavení -> Posunout osu -> Extruder. S pomocí otočného tlačítka na LCD panelu teď můžete otáčet motorem extruderu.

Zajistěte, aby byla plochá strana hřídele motoru viditelná (červené čáry), zarovnaná s černým stavěcím šroubem na podávacím kolečku (fialová šipka), a že drážky podávacího kolečka jsou zarovnané s filamentem (zelená čárka).

Stavěcí šroub může být zaseknutý kvůli rzi nebo prostředku Loctite. Pokud použijete příliš síly, riskujete stržení hlavičky šroubu. Předtím, než zkusíte opravdu zabrat, konzultujte to raději s naší technickou podporou.

Pro kontrolu zarovnání můžete použít kus filamentu, který vložíte zvrchu (modrá šipka). K tomu, abyste pak podávací kolečko dostali do správné pozice, použijte 1,5mm inbus nebo svůj nehet. Pak dotáhněte stavěcí šroub.

Čištění podávacích koleček

Otevřete Extruder idler. Jak to udělat, najdete v našich montážních příručkách v části příprava dílů Extruder idler v kapitole Montáž osy E. Kartáčem odstraňte zbytky filamentu, rez nebo prach a zkontrolujte obě kolečka.

Doporučujeme použít Prusa Lubricant nebo mazivo na bázi PTFE. Dávejte však pozor, abyste ho nepoužívali nadměrně, protože má tendenci časem hromadit prachové částice. Tento postup by se měl provádět zhruba jednou za 3-6 měsíců v závislosti na tom, jak často tiskárnu používáte.

Naneste mazivo na zuby podávacích koleček extruderu. Aplikujte jej pouze na ozubenou část jak je vidět na pravé fotografii výše. Pokud jej nanesete na celé ozubené kolečko, nebude schopno správně uchopit filament!

Můžete také zkontrolovat jehlová ložiska, která jsou uvnitř, a vyčistit je kartáčkem. Ta však nepotřebují žádnou zvláštní péči, jen se ujistěte, že jsou obě správně zasunuta.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás