CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Jak zvednout objekt z tiskové podložky

Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Ve výchozím nastavení PrusaSlicer umístí nejspodnější bod každého objektu na tiskový plát.

V naprosté většině případů to uživateli šetří čas a zabraňuje případným neúspěšným tiskům, kdy by se model omylem mírně zvedl nad tiskovou podložku. V některých případech však můžete chtít zvednout objekt nad tiskovou podložku záměrně. Můžete například chtít přidat logo nebo text nad jiný objekt.

V současné době se to dělá tak, že se použije vícedílný objekt (složený z více částí). Na tiskový plát se umístí pouze nejspodnější část vícedílného objektu. Ostatní díly lze z desky volně zvednout.

Načtení "levitujícího" objektu jako části

 1. Pravým tlačítkem klikněte na existující objekt v 3D editoru
 2. Vyberte Přidat díl - Nahrát objekt.. (nebo vyberte některé ze základních primitiv ze seznamu)
 3. Vyberte nástroj Přesunout z levého menu
 4. Přesuňte díl na požadované místo (nebo použijte panel manipulace objektem pro vložení přesných hodnot)

 

Sloučení více objektů

Vícedílný objekt můžete vytvořit také sloučením více objektů dohromady.

 1. Výberte více objektů (pomocí rámečkového výběru nebo Ctrl+levé tlačítko myši přidáte objekt do aktuálního výběru)
 2. Pravým tlačítkem klikněte na kterýkoliv model
 3. Vyberte Sloučit
 4. Výberte jednotlivé díly pomocí seznamu objektů
 5. Vyberte nástroj Přesunout z levého menu
 6. Přesuňte díl na požadované místo (nebo použijte panel manipulace s objektem pro vložení přesných hodnot)

Výběr jednotlivých částí

Když kliknete na objekt složený z více částí ve 3D zobrazení, vyberou se všechny části. Použijte Seznam objektů v pravém panelu pro výběr jednotlivých částí.

V budoucnu pravděpodobně implementujeme:

 1. Detekci kolizí na podložce. V PrusaSliceru pro to už máme infrastrukturu.
 2. Kolize podpěr různých objektů.

Jakmile toto budeme mít, můžeme povolit jednoduché zvedání objektů, protože uživatel dostane smysluplnou zpětnou vazbu, pokud tisk není tisknutelný.

Proč jednoduše nepovolíme zvedání předmětů nahoru?

Na rozdíl od jiných slicerů PrusaSlicer slicuje každý objekt samostatně a také samostatně vytváří podpěry pro každý objekt. Tento přístup je výhodný v mnoha ohledech, umožňuje nám provádět triky, jako je proměnlivá výška vrstvy, krokování podpěr nezávisle na každém objektu nebo slicování pouze části scény při změně parametru, aby se ušetřil čas. Na druhou stranu to také znamená, že objekty, a co je důležitější, podpěry ze dvou samostatných objektů mohou kolidovat. Umístěním jednoho objektu na druhý a povolením podpěr by se protisměrně vytvořily podpěry přes spodní objekt, což by bylo v náhledu špatně vidět a zničilo by to tisk. Křížení podpěr u objektů umístěných blízko sebe je skutečně poměrně často hlášeno jako chyba i nyní.

Kromě toho se na mnoha místech zdrojového kódu vyskytuje předpoklad "objekty nejsou plovoucí" a neexistuje jednoduchý způsob, jak jednoduše povolit zvedání objektů nahoru, aniž by se porušilo mnoho stávajících funkcí.

Abychom to shrnuli, abychom to v budoucnu umožnili, budeme muset také implementovat:

 1. Detekce kolizí na podložce. Infrastrukturu pro to již v PrusaSliceru máme.
 2. Kolize podpěr z různých objektů.

Díky tomu uživatel dostane smysluplnou zpětnou vazbu, pokud tisk není tisknutelný (vznáší se ve vzduchu nebo má překrývající se extruze). Implementace toho všeho bude poměrně obtížná. Vzhledem k tomu, že některé další úkoly požadované komunitou mají pro nás vyšší prioritu, nemáme zatím k dispozici odhadovaný termín implementace.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás