CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Experimentální menu (MINI/MINI+)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFRJA

Komponenty nainstalované ve vaší tiskárně závisí na konfiguraci firmwaru. Pro zpřístupnění komponent pocházejících od dodavatelů třetích stran představil firmware verze 4.3.3 "Experimentální menu". Protože různý hardware má různé specifikace, firmware je nyní schopen upravit definiční parametry některých komponent.

Experimentální menu je určena pro pokročilé uživatele. U tiskárny se sériovými díly byste neměli provádět žádné změny těchto parametrů firmwaru! Může to zhoršit výkon nebo dokonce způsobit poškození tiskárny a jejích součástí.

Chcete-li aktivovat experimentální menu, přejděte na LCD menu -> Nastavení a přejděte dolů na HW Setup aniž byste jej vybrali krátkým stisknutím tlačítka (obrázek vlevo). Místo toho podržte hlavní tlačítko po dobu 2-3 sekund a po zvuku "kliknutí" se zobrazí Experimentální menu (pravý obrázek).

Dlouze stiskněte tuto možnost.Po 2-3 sekundách podržení se zobrazí tato nabídka.

Save and return: Uloží aktuální hodnoty a vrátí se na předchozí obrazovku.

 • Z-axis length: V této nabídce lze nastavit délku osy Z podle velikosti extruderu.
 • Default Z-length: nastaví délku osy Z na hodnotu default/tovární.
 • Extruder step: nastaví krokování vhodné pro váš extruder.
 • Default steps per unit: resetuje krokování extruderu na výchozí/tovární.
 • Extruder direction: zobrazí dvě možnosti směru motoru extruderu. Výchozí/základní je "Prusa" a druhá je "Wrong".
 • Default directions: resetuje směr extruderu na výchozí/tovární.

Save and return

Po změně správných nastavení zvolte Uložit a vrátit se. Tiskárna se vás zeptá, zda chcete změny uložit a restartovat tiskárnu. Po restartu bude mít tiskárna nová nastavení pro váš vlastní extruder. Tím bude zajištěno, že i s upravenými parametry bude tiskárna stále schopna provádět kalibraci první vrstvy, doladění osy Z a samozřejmě tisknout.

Úprava nastavení v experimentálním menu je na vlastní nebezpečí. Prusa Research nenese žádnou odpovědnost za případné problémy nebo poškození tiskárny. Jsme však připraveni vám pomoci uvést tiskárnu zpět do továrního nastavení.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás