CS
 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Cold pull (MK3.9, MK4) #13702

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFRJA

"Cold pull“ (neboli vytažení za studena) představuje techniku, která vám umožňuje vyčistit trysku a hotend od jakéhokoliv materiálu, který by mohl být zaseknutý nebo spálený uvnitř. Využít ji můžete rovněž během pravidelné údržby.

Nepoužívejte cold-pull metodu s Tryskou X! Používejte pouze čistící filament.

Cold pull metodu byste měli využít v případě, když je tryska ucpaná pouze částečně a stále ještě dochází k částečnému vytlačování filamentu. Pokud je tryska ucpaná úplně, řešení problému hledejte v článku Ucpaná tryska/hotend (MK4), or the Ucpaná tryska/hotend (XL).

Naše testy odhalily že pro techniku cold pull nejlépe funguje materiál PLA. Ostatní materiály filamentu nedrží tak pevný konec a trhají se nebo roztečou. Existují ale i zvláštní druhy filamentu, které jsou pro tento způsob čištění přímo vyrobeny.

Přípravné kroky pro XL

U tiskárny Original Prusa XL proveďte tyto dva kroky před postupem vytažení za studena.

 1. Do boční PTFE trubičky vložte kousek filamentu, jen tolik, aby se spustil boční senzor filamentu. 
 2. Odšroubujte Bowdenovou PTFE trubičku nad extruderem.

Postup Cold pull

 1. Do extruderu zaveďte kousek filamentu PLA a vložte jej shora do extruderu. Tiskárna vás vyzve k výběru materiálu: vyberte PLA a dokončete zasunutí filamentu.
 2. Otevřete západku Idleru.
  Original Prusa MK4Original Prusa XL
 3. Přejděte do Menu LCD -> Ovládání -> Teplota -> Teplota trysky a nastavte teplotu trysky na 270 °C.
 4. Po dosažení teploty 270 °C zatlačte PLA filament, dokud nezačne vytékat z trysky.
 5. Zastavte zahřívání kliknutím na Zchladit v Menu LCD -> Ovládání -> Teplota -> Zchladit, nebo stisknutím tlačítka reset. 
 6. Pokračujte v ručním zavádění filamentu, dokud teplota nebude příliš nízká na to, aby se filament tavil a extrudoval se (přibližně 170 °C pro PLA). Tryska musí být naplněna, aby byla metoda Cold pull - vytažení za studena úspěšná.
 7. Z trysky odstraňte extrudovaný materiál, aby později nic nebránilo vytažení.
 8. Počkejte, až teplota dosáhne 100 °C. Jakmile dosáhne 100 °C, uchopte filament kleštěmi a pomalu, ale plynule ho vytáhněte z extruderu. Dbejte na to, abyste táhli přímo nahoru, nikoli do stran, jinak by se filament mohl uvnitř zlomit. Druhou rukou přidržujte extruder.
 9. Nepřestávejte, dokud není filament zcela vytažen z extruderu.

Výsledky

Na špičce vytaženého filamentu můžete vidět zbytky předchozího materiálu nebo spálené nečistoty, které se usadily v trysce (obrázek vlevo). Možná budete potřebovat tento postup několikrát zopakovat, dokud filament nevyjde čistý.

Obrázek vpravo ukazuje, jak by měl vypadat čistý filament vytažený za studena. Důležité je, aby na něm byl otisk trysky, tím máte jistotu, že tryska byla naplněna a nic v ní nezůstalo. Dále je důležité, že není barva filamentu smíchaná s tou, kterou jste používali dříve, nebo na ní nejsou tmavé stopy.

dirty cold pullclean cold pull

Po tomto postupu zavřete Idler a západku Idleru.

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás