CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Cold pull (MINI)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

"Cold pull" (neboli vytažení za studena) je technika, která se využívá k vyčištění hotendu a trysky tiskárny od případných zbytků filamentu a dalších nečistot. Využít ji můžete rovněž během pravidelné údržby. Techniku Cold pull lze obvykle využít v případě, je-li filament schopen dosáhnout do trysky. Pokud je tryska zacpaná úplně, cold-pull pravděpodobně problém nevyřeší. Řešení takového problému hledejte v Ucpaná tryska/hotend (MINI/MINI+).

Pokud používáte trysku X, používejte pouze čisticí filament. Nepoužívejte metodu vytažení za studena, protože může dojít k poškození trysky.

Pro tento proces doporučujeme používat pouze běžný PLA filament nebo konkrétní čistící filamenty. Použití jiné barvy filamentu, než se kterou jste nedávno tiskli, může usnadnit zjišťování, zda je tryska čistá.

Postup

 1. Vyjměte zavedený filament tak, že přejdete na LCD-menu do Filament -> Vyjmout Filament -> [PLA, PETG, ABS atd.]
 2. Přesuňte hotend na pravou stranu osy X, abyste v následujících krocích snížili namáhání osy X.
 3. Pomocí 10mm klíče otáčejte proti směru hodinových ručiček odšroubujte velkou mosaznou matku (fialová šipka). Spodní část mosazného šroubení se odšroubovávat a odstraňovat nesmí!

 1. Na displeji tiskárny přejděte do Nastavení -> Tryska a zahřejte trysku na 270 °C (nebo jak je uvedeno pro váš čisticí filament), aby se tryska začala zahřívat.
Tryska je nyní velmi horká! Nespalte se.
 1. Zvrchu vložte filament do hotendu, který byl odhalen v kroku 3. Ujistěte se, že je hrot filamentu seříznutý, aby se snadněji vkládal.
 2. Na displeji tiskárny zvolte Zchladit z nabídky Teplota nebo menu Předehřev, nebo jednoduše stiskněte tlačítko Reset na tiskárně.
 3. Zatímco hotend chladne, průběžně rukou tlačte filament dolů skrz, zatímco teplota klesá a filament se vytlačuje z trysky. Můžete to dělat, až do teploty kolem 160 °C až 170 °C, kdy zchladne a už nejde dál protlačit.

 1. Při teplotě blízké 90 °C (95-90 °C), podržte rameno osy X a vytáhněte filament ven z extruderu rukama nebo kleštěmi. Vytahujte filament pevně a soustavně.
 Buďte opatrní! Filament se může uvnitř zlomit nebo i poškodit tiskárnu. Ujistěte se, že taháte přímo nahoru, ne do strany.

 1. Jakmile filament vytáhnete, zkontrolujte špičku filamentu, zda není zanesená od zbytků jiných barev nebo známek spálení. Pokud ano, opakujte proces znovu.

Tři vytažení za studena za sebou, zleva doprava.

 1. Kroky 4 až 8 zopakujte ještě alespoň jednou, abyste se ujistili, že je tryska čistá a zbavená zbytků filamentu.
 2. Zajistěte znovu pevně mosazné šroubení z kroku 3 s pomocí 10mm klíče a utáhněte jej. Po odejmutí vytlačeného filamentu z vyhřívané podložky je tiskárna připravena k použití.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás