CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

Analýza odporu připojení vyhřívané podložky (MINI)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFR

Chceme poděkovat komunitě za upozornění na možné problémy a každou bezpečnostní záležitostí se zabýváme velmi vážně. Za naše stroje přebíráme plnou odpovědnost pro případ, že se něco stane, a jsme pro takový případ pojištěni. Pokaždé, když na internetu narazíme na nějaké obavy našich uživatelů, shrneme naše měření a podělíme se o ně s vámi.

Shrnutí

Vyhřívaná podložka MINI’s (s proudem 3,6 A) je výrazně menší než u MK3 (s proudem 7 A), což znamená, že energie proudící do podložky je zhruba na úrovni ½. Odpor celého spojení včetně montážních šroubů je 7 m? pro MINI a 4 m? pro MK3S. To způsobuje ztrátu výkonu na připojení 170 mW pro MINI a 430 mW pro MK3S (pro srovnání, odpor LED diody vyhřívané podložky produkuje 250 mW tepla). Z toho vyplývá, že teplo generované na konektoru je 2,5krát nižší než u MK3, což poskytuje ještě vyšší bezpečnostní rezervu při poruše než dříve. Svorky jsou zajištěny nyloc maticemi, které skutečně zůstávají na svém místě i ve velmi drsných podmínkách.

Závěrem lze říci, že jediným problematickým aspektem je vzhled, který na první pohled může vypadat, že chybí kontaktní plošky na spodní straně desky, které však nejsou potřeba, protože k plnému připojení musí dojít na horní straně desky. Díky našim zkušenostem a bezpečnostním výsledkům si za designem MINI stojíme a je bezpečný.

Měření

Průměrná naměřená ztráta výkonu v připojení vyhřívané podložky:

MINI je 170 mW, MK3S je 430 mW

Průměrný naměřený odpor jedné připojovací svorky vyhřívané podložky:

MINI je 7 m?, MK3S je 4 m?

Tato skutečnost je způsobena tím, že výkon roste se mocninou proudu a lineárně s odporem. Běžný provozní proud vyhřívané podložky MINI je 3,6 A, MK3S má 7 A, to je obrovský rozdíl, Pro srovnání, ztrátový výkon na odporu pro LED je 220 mW.

Následující teplotní snímek ukazuje srovnání rezistoru LED s připojením a jeho okolím.

Na základě naměřených hodnot můžeme potvrdit, že dochází k mírnému nárůstu odporu, ale vzhledem k nižšímu provoznímu proudu jsme si jisti, že se nejedná o problém. Můžeme potvrdit, že ani naše nejstarší tiskárny MINI z raných fází vývoje nevykazují v průběhu času žádné měřitelné zvýšení odporu připojení.

Použili jsme dvě různé metody měření:

  • Standardní čtyřvodičové měření nízkého odporu pomocí přístroje Keysight měřícího pouze odpor připojení

  • Specializovaný tester pro předběžné testování shody zařízení připojených k síti REVEX plus měření celé dráhy jednoho vodiče od lůžkového konektoru k měděné podložce (která vykazovala vyšší hodnoty kvůli specifikaci metody a omezením zařízení).

Naměřené hodnoty podle metody č. 2:

 

 

Příklad

ŠROUB

 

ŠROUB + VODIČ

   
 

QR kód

VCC / Ohm

GND / Ohm

Power / W

VCC / Ohm

GND / Ohm

Výkon / W

CELKEM / Ohm

Výkon / W

MINI

-137

0.004

0.0040

0.1037

0.0160

0.0160

0.4147

5.2400

67.9104

-160

0.008

0.0120

0.2592

0.0150

0.0190

0.4406

5.2100

67.5216

-153

0.004

0.0050

0.1166

0.0160

0.0130

0.3758

5.1600

66.8736

-226

0.012

0.0080

0.2592

0.0200

0.0160

0.4666

5.4100

70.1136

-328

0.005

0.0040

0.1166

0.0130

0.0120

0.3240

5.1600

66.8736

Average

0.007

0.0066

0.1711

0.0160

0.0152

0.4044

5.2360

67.8586

          

MK3S

-205

0.001

0.0010

0.0980

0.0080

0.0120

0.9800

2.7500

134.7500

-130

0.004

0.0040

0.3920

0.0100

0.0120

1.0780

2.7600

135.2400

-331

0.005

0.0080

0.6370

0.0160

0.0130

1.4210

2.7300

133.7700

-333

0.008

0.0050

0.6370

0.0130

0.0200

1.6170

2.7000

132.3000

-319

0.004

0.0040

0.3920

0.0120

0.0130

1.2250

2.6800

131.3200

Average

0.004

0.0044

0.4312

0.0118

0.0140

1.2642

2.7240

133.4760

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás